صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 27546
تعداد نوشته ها : 934
تعداد نظرات : 1
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

مالیخولیای پزشکی (53) کشف میکروب و سیستم ایمنی بدن و امراض مسری

با کشف میکروب و درک امراض مسری برای نخستین بار مسئله ای تحت عنوان "ایمنی شناسی" پدید آمد که بتدریج مبدل به یک اصل محوری در تشخیص و درمان امراض شد که امروزه خود بخش اساسی و بسیار پیچیده و دیالکتیکی در دانش طب و بیولوژی می باشد که مستمراً مبدل به یک معمای فلسفی می شود. و این بدان معناست که انسان بمیزانی که قدرت و نظام ایمنی بدنش از یک تعادل غیر قابل تعریف و تشخیص، خارج می شود در معرض امراض مسری قرار می گیرد. و این بدان معناست که بهر حال با رعایت کامل امور بهداشتی که همان نابودسازی و دور ساختن میکروب هاست باز هم از طرق گوناگون همچون تنفس و دهان و چشم و روابط جنسی و سائر منفذهای بدن، وارد بدن می شوند ولی بایستی ضریب ایمن سازی بدن همواره به گونه ای باشد که در شرایط و اوقات گوناگون بتواند با این میکروب ها مقابله کند و آنها را نابود سازد و یا تضعیف نماید.

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 31

#پزشکی

#درمان_بیماری

#علت_بیماری

#میکروب

#سیستم_ایمنی

#کتاب_صوتی_مالیخولیای_پزشکی

http://khodshenasi.net/56-malikholiaye%20pezeshki%20(3).mp3

56- کتاب صوتی (1) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (2) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (3) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (4) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (5) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (6) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (7) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

دسته ها :
پنج شنبه شانزدهم 2 1400

مذهب اصالت عشق (503) فیلم و سینما

503- همه دارند فیلم بازی می کنند فیلم کسانی را که خودشان هستند و صاحب اراده خویشند. یعنی سینما به واقعیت انسان نزدیکتر از خود واقعیت انسان است. این راز آشکار خموش برای نخستین بار است که بیان می شود. اگر این راز را تصدیق کردی نجات یافتی!

خاصه در عصر تکنولوژیزم که کمترین اراده جانوری هم برای آدمی باقی نمانده است. حتی اشتهای آدمها را هم تبلیغات تحریک می کند و نه غرایزشان.

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد دوم

#آخرالزمان

#فیلم

#سینما

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/


131- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

دسته ها :
پنج شنبه شانزدهم 2 1400

مذهب اصالت عشق (806) عشق و قیامت قهری نفس

806- اکثر آدمها چون عشق به سویشان آید تازه ناز و عشوه و قهر و منت و شقاوت و انکارشان اوج می گیرد و کفرشان برون افکنی می شود که این قیامت قهری و جبری نفس آنهاست که تمامیت جهل و جنون و شقاوتشان را به عینه می بینند که یا آنچه از خود می بینند را تصدیق نموده و توبه می کنند و سرنوشت نوین معنوی و الهی خود را آغاز می نمایند و یا انکار نموده و همه شقاوتهای خود را به دیگران و بلکه به عاشق نسبت می دهند و مستوجب عذاب الهی می شوند و سپس در اوج عذاب ایمان می آورند که البته این ایمان از عذابشان نمی کاهد.

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد اول

#عشق

#عذاب

#عاشق

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/130-mazhab%20esalat%20eshgh%20jeld1%20%20(8).mp3

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

دسته ها :
پنج شنبه شانزدهم 2 1400

حقوق عرفانی-حقِ عرفان (2) - تجربیات و شناختهای عرفانی

یکی از مهمترین و عالیترین تجربیات و شناختهای عرفانی بشر در طول تاریخ همانا دیدار با عوالم غیب و موجودات ماورای طبیعی و خداوند بوده است که علاوه بر پیروانی که حاصل نموده به واسطه بخل برخی از افراد و گروهها و حس حقارت به عداوت و انکار و طرد و لعن و تکفیر داعیان این مشاهدات غیبی پرداخته اند و گاه این عارفان را به قتل رسانیده اند.

از کتاب حقوق عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 18

#خودشناسی

#ماورای_طبیعت

#عالم_غیب

#عرفان

#کتاب_صوتی_حقِ_عرفان

http://khodshenasi.net/97-hoghogh%20erfani%20%20(05).mp3

97-  کتاب صوتی (1) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب صوتی (2) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب صوتی (3) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب صوتی (4) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب صوتی (5) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب صوتی (6) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب صوتی (7) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب صوتی (8) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب صوتی (9) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب صوتی (10) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب صوتی (11) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب صوتی (12) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب صوتی (13) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب صوتی (14) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب صوتی (15) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

دسته ها :
چهارشنبه پانزدهم 2 1400

مالیخولیای پزشکی (52) جنگ بی پایان با میکروب،باکتری،ویروس و ...

گفتیم که علم طب بر اساس بیرونی دانستن علت بیماری پدید آمد و لذا درمانهایش نیز چیزهای بیرونی و عملیات از بیرون بر روی بیمار می باشد که بهداشت طبی و نیز درمان داروئی و جراحی ها و رژیم های غذائی از جمله این اقدامات بیرونی هستند ولی با کشف میکروب یکی از مهمترین عامل بیرونی بیماری همچون یک "جن" مشاهده و دستگیر شد. این جن ذره بینی که انواع و نام های متفاوتی چون باکتری و ویروس و آمیب دارد که هر یک به انواع گوناگونی تقسیم می شوند علت همه امراض مسری تشخیص داده شدند که همچون جن ناخواسته بشر و بدور از چشم او بر انسان وارد می شود و او را بیمار می کند و گاه می کشد. اینک یک جنگ بی پایان آغاز گشته است، جنگی با یک موجود غیبی که موجودیتش مسلم شده است.

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 31

#پزشکی

#درمان_بیماری

#علت_بیماری

#میکروب

#ویروس

#جن

#کتاب_صوتی_مالیخولیای_پزشکی

http://khodshenasi.net/56-malikholiaye%20pezeshki%20(3).mp3

56- کتاب صوتی (1) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (2) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (3) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (4) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (5) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (6) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (7) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

دسته ها :
چهارشنبه پانزدهم 2 1400

مذهب اصالت عشق (304) عشق در آخرالزمان

304- امروزه عشق نیز همچون مثل افلاطونی و مدینه فاضله و اساطیر هندو به جرگه ادبیات باستانی پیوسته است. و حتی چند دهه است که یک فیلم عاشقانه سینمایی هم ساخته نشده است و این بدان دلیل است که عشق بازارش را از دست داده است یعنی حتی عشق بازاری هم منقرض شده است حتی ترانه های عاشقانه هم کمیاب شده اند و اگر کسی ترانه عاشقانه ای بسراید یا بخواند آدم امل و عقب مانده ای بحساب می آید. 

گویند در دوران کهن سرزمینی بوده که در آن هر کس عاشق می شده خودکشی می کرده. امروزه کل زمین چنین سرنوشتی پیدا کرده است. عاشقان یا در تیمارستانند یا زندان و یا قبرستان. اینان آخرین باقی مانده عشق هستند: بقیة العشق که همچون بقیة الله بایستی به عالم غیب رود....

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد دوم

#آخرالزمان

#عشق_افلاطونی

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/


131- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

دسته ها :
چهارشنبه پانزدهم 2 1400

شیطان شناسی - شیطانِ قلمرو خانواده (23) محور شیطان زدگی در رابطه زناشوئی

زن وشوهری که می خواهند ملک و مالک و پرستنده یکدیگر باشند وچون فرشته پرستیده شوند در نسیان و غفلت کامل از خدا بسر می برند و در معرض رسوخ شیطان قرار می گیرند! و این کل ماجرای آدم و حوا و شیطان در بهشت است. کسی که بخواهد بجای پرستش خدا، خودش پرستیده شود خلیفه شیطان می شود. نساء 117- کهف 50- و این محور شیطان زدگی در رابطه زناشوئی است و نیز شیطانزدگی در جامعه بشری! 

از کتاب شیطان شناسی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 36 

#شیطان_شناسی

#رابطه_زناشوئی

#زن_و_شوهر

#استاد_خانجانی
#کتاب_صوتی_شیطان_شناسی


http://khodshenasi.net/174-%20sheitan%20shenasi%20%20(06).mp3

174- کتاب صوتی (1) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

174- کتاب صوتی (2) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

174- کتاب صوتی (3) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

174- کتاب صوتی (4) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

174- کتاب صوتی (5) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

174- کتاب صوتی (6) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

174- کتاب صوتی (7) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

174- کتاب صوتی (8) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

174- کتاب صوتی (9) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

174- کتاب صوتی (10) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

174- کتاب صوتی (11) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

174- کتاب صوتی (12) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

174- کتاب شیطان شناسی – ۱۳۹۴

دسته ها :
سه شنبه جهاردهم 2 1400

مالیخولیای پزشکی (51) کشف میکروب و طب مدرن 

طب سنتی که در طی چند هزار سال ادامه یافت تا حدود دو قرن پیش هنوز علت مادی امراض را نمی شناخت و لذا بر یک مسیر خطی بتدریج تکامل یافت تا اینکه بواسطه تکامل تکنولوژی و ابزار دقیق تشخیص و آزمون دچار انقلاب شد و طب مدرن را بنا گذاشت و آن کشف موجودات ذره بینی بنام میکروب بود که بواسطه میکروسکوپ مشاهده شد و بانی اصلی آن کسی بنام لوئی پاستور بود که بایستی او را بنوعی پدر طب مدرن خواند همانطور که بقراط را پدر طب سنتی خوانده اند که این علم را مستقل نمود و امراض و داروها را دسته بندی نمود چرا که اصولاً طبقه بندی امور از جمله اساس پیدایش علوم محسوب می شوند که همان قانون تفکیک است که قلمرو تخصص ها می باشد. این کلاسه کردن امور همان جریان کلاسیک نمودن و مدرسه ای ساختن و تعلیمی کردن امور می باشد که پا به پای یکدیگر رخ نمده است.

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 31

#پزشکی

#درمان_بیماری

#علت_بیماری

#میکروب

#پاستور

#طب_سنتی

#طب_مدرن

#کتاب_صوتی_مالیخولیای_پزشکی

http://khodshenasi.net/56-malikholiaye%20pezeshki%20(3).mp3

56- کتاب صوتی (1) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (2) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (3) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (4) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (5) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (6) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (7) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

دسته ها :
سه شنبه جهاردهم 2 1400

مذهب اصالت عشق (799-800) چاپلوسی 

799- کسی که از تو تعریف و تمجید می کند و چاپلوسی می کند نمی تواند عاشق تو باشد او قصد تصرف تو را دارد او تو را برای خودش می خواهد نه برای خودت. عاشق تو کسی است که با محبت و در تنهایی عیوب تو را تحویلت میدهد و به تو اجازه خودفریبی نمی دهد.

800- چاپلوسی و فریبکاری برخاسته از اراده به محبوبیت است و اینست که زنان به این آسانی فریب می خورند و به دام می افتند زیرا عاشق پرستیده شدن هستند.

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد اول

#عشق

#چاپلوسی

#فریب

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/130-mazhab%20esalat%20eshgh%20jeld1%20%20(8).mp3

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

دسته ها :
سه شنبه جهاردهم 2 1400
X