صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 42230
تعداد نوشته ها : 1060
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

من کیستم من؟ (89-92) احساس نابودی - هوای نفس

89- من، سمت فنای وجود است و اینست که از نگریستن به این سو هم می هراسیم و حس نابودی میکنیم. اینست مسئله!

90- من، یک نیاز ابدی، یک ناز معصوم، یک آه هستی ربا است. یک چشم است که از غایت پاکی و مهر و غمی که در نور اوست توان نگریستن به او را نداریم و از فرط ناپاکی احساس نابودی می کنیم.

91- من، هیچ نمی خواهد فقط نگاه.

92- من که مولود هماغوشی تن و روح می باشد و دائماً در زیر نگاه روح به تن رشد می یابد خواسته ها و غرایز حیاتی را بخودش معطوف می کند و از خود همواره بادی متصاعد می سازد که در قرآن موسوم به هوای نفس است. زیرا در قرآن "من" نفس خوانده می شود.

از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی

#خودشناسی

#احساس_نابودی

#کتاب_صوتی_من_کیستم_من

http://khodshenasi.net/98-padideh%20shenasi%20hoviat%20erfani%20%20(01).mp3

 98- کتاب صوتی (1) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (2) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (3) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (4) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (5) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (6) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (7) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (8) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (9) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (10) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (11) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (12) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (13) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (14) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (15) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)


دسته ها :
پنج شنبه بیستم 3 1400
X