صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 42215
تعداد نوشته ها : 1060
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

مذهب اصالت عشق (600) قلمداران حق در آخرالزمان

600- قلمداران حق در آخرالزمان دریابنده و عیان کننده و بیانگر بطون نهان و اسرار کتاب خدایند. اینان پیامبران آخرالزمانند که همه آیات مرموز قرآن در باره آنان است و جز آنان درنیابندش. اینان حقایق انبیای سلف را به نور عقل و علم و حکمت و عرفان تبیین می کنند و شفاعت آنان را تبدیل به عشق می سازند. «بزودی گروهی را پدید می آورم که بر یکدیگر عاشقیم و اینان با مومنان بسیار مهربانند و خاشع و با کافران سختگیرند و در راه خدا جهاد می کنند و از هیچ ملامتی نمی هراسند... و اینان حزب الله هستند... و اما آنانکه بظاهر ایمان آورده و در خفا این مومنان را مسخره می کنند بگو که بدترین سرنوشت ها را دارند و لعنت و غضب خدا بر آنهاست و خداوند برخی از آنان را بعنوان حجت به بوزینه و خوک تبدیل کرده صورتشانرا. و پرستنده شیطانند کسانی که از میانه راه برگشتند» مائده 61-54-

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد پنجم

#آخرالزمان

#پیامبران_آخرالزمان

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/


134- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)


دسته ها :
چهارشنبه نوزدهم 3 1400
X