صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 42255
تعداد نوشته ها : 1060
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

پدیده شناسی هویت انسانی 

30- امروزه جنگ بین اقوام و ملل و گروهها و مذاهب و طبقات اجتماعی و خانواده ها و زن و شوهرها که به اوج خود در تاریخ رسیده است حاصل شباهت فزاینده بین آنهاست تا آنجا که هسته مرکزی جوامع یعنی خانواده ها کانون اشد نفرتها هستند و این حاصل برابری زن و مرد است که اساس همه شباهتها و نفرت هاست که البته این برابری امری صرفاً صوری و تقلیدی است و نه برابری حقوق انسانی.

از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 101

 98- کتاب صوتی (1) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (2) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (3) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (4) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (5) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (6) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (7) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (8) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (9) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (10) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (11) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (12) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (13) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (14) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (15) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)


دسته ها :
چهارشنبه هفدهم 2 1399
X