صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 27529
تعداد نوشته ها : 934
تعداد نظرات : 1
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

 شناخت شناسی

نفهمیدن چیست؟

همواره نفهمیدن است که به طور یقین فهمیده می شود و فهمیدن ها همواره محکوم به فهم نشدن هستند و غرق در تردیدند و فنای کامل هر چیزی که عرصه بروز معنای کامل آن چیز است انسان را به مقام فهم نشدن کامل و یقین بار آن چیز می رساند. فقط فهمیده نشدن است که همواره تکامل می یابد در جریان ابطال فهمیده شدن ها. فهم کامل همان نفهمیدن کامل و کل یک چیز است، کلاً و کاملاً و اصلاً و ابداً نفهمیدن همان فهم کامل است و اعتراف بر این نفهمی و ماندن ابدی در این مقام. 

...

فهمیدن مولد اراده و قدرت است که به زودی می شکند و باطل می شود و از خرابات آن یعنی از عرصه نفهمیدن است که عشق و ایثار پدید می آید و نیز خرافه و زهد و خشوع.


از کتاب شناخت شناسی تألیف استاد علی اکبر خانجانی

 فهرست کتاب :

شناختن برای چه-یعنی چه یعنی چه-شک-نفهمیدن چیست-تضاد-شناخت عرفی-جبر و آزادی شناخت-شناخت و شناسنده-هستی شناسی-روشهای شناخت-شناخت محض-معما شناسی-واقعه شناختن-عشق به شناخت-اخلاق شناخت-شناخت ابزاری-مرگ شناخت-شناخت زنانه-شناخت ارادی-گناه شناخت-عاطفه شناخت-شناخت جنسی-شناخت مذهبی-شناخت واژه ای-شناخت ریایی-شناخت تساهلی-شناخت عاشقانه-شناخت اخباری-شناخت جاودانه-شناخت سیاسی-شناخت تناسخی-شناخت زناشوئی-شناخت تخدیری-شناخت قیاسی-شناخت امپریالیستی-شناخت طبی-شناخت شرطی-شناخت متافیزیکی-شناخت دوستانه-شناخت مدرن-شناخت جمالی

 35- کتاب صوتی (1) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (2) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (3) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (4) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (5) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (6) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (7) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (8) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (9) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (10) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (11) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (12) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (13) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (14) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (15) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (16) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)


دسته ها :
جمعه بیست و چهارم 8 1398
X