صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 42198
تعداد نوشته ها : 1060
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

فلسفه خودکشی (9) 

بنظر می رسد که خودکشی دارای طیف بسیار وسیعی از معنا و ماهیت و انگیزه می تواند باشد. ولی در یک نگاه کلی می توان گفت که اهالی خودکشی مجموعاً در جرگه بی آزارترین و رئوفترین انسانها هستند به نسبت گروه و طبقه اجتماعی خودشان. کلاً از اهالی باطن و معرفت نفس می باشند و انسانهائی آرمانگرا و مطلق پرست و نیکوکارند و دلی به دنیا ندارند و دارای طبعی بلند و متافیزیکی می باشند و از منظر اعتقاد دینی خود را گناهکارتر از دیگران میدانند و این از جمله نشانه های اهل ایمان است.

از کتاب فلسفه جهانی دین تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 199

#خودکشی

#مطلق_پرستی

#آرمانگرائی

#متافیزیک

#کتاب_صوتی_فلسفه_جهانی_دین

http://khodshenasi.net/54-falsafeye%20jahani%20din%20(16).mp3


54-  کتاب صوتی (1) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (2) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (3) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (4) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (5) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (6) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (7) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (8) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (9) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (10) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (11) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (12) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (13) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (14) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (15) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (16) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (17) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)


دسته ها :
يکشنبه بیست و چهارم 12 1399
X