صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 42233
تعداد نوشته ها : 1060
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

امتحان نهائی صدق ( حق و باطل )

44- امتحان نهائی صدق آن است که آنجا که در مهلکه حتمی قرار گرفتی و دیدی که با اندک دروغ و ریائی می توانی جانت را برهانی، چنین نکنی. در آنجاست که یقینی عینی حاصل می کنی که صدق سفینه نجات است. پس دروغ مصلحتی مردودی در امتحان صدق است.

81- بدبخت ترین انسان کسی است که به معجزه ایمان ندارد. زیرا کل امور جهان و انسان در هر لحظه با اعجاز به پیش می رود. در نظر اهل معرفت پریدن یک مگس نیز معجزه است و نفسی که میرود و می آید معجزه است. انسانِ علیتی انسانی کور و اسیر اوهام است.

از کتاب حق و باطل تألیف استاد علی اکبر خانجانی

 67- کتاب صوتی (1) حق و باطل – ۱۳۸۷

67- کتاب صوتی (2) حق و باطل – ۱۳۸۷

67- کتاب صوتی (3) حق و باطل – ۱۳۸۷

67- کتاب صوتی (4) حق و باطل – ۱۳۸۷

67- کتاب صوتی (5) حق و باطل – ۱۳۸۷

67- کتاب صوتی (6) حق و باطل – ۱۳۸۷

67- کتاب صوتی (7) حق و باطل – ۱۳۸۷

67- کتاب صوتی (8) حق و باطل – ۱۳۸۷

67- کتاب صوتی (9) حق و باطل – ۱۳۸۷

67- کتاب صوتی (10) حق و باطل – ۱۳۸۷

67- کتاب صوتی (11) حق و باطل – ۱۳۸۷

67- کتاب صوتی (12) حق و باطل – ۱۳۸۷

67- کتاب صوتی (13) حق و باطل – ۱۳۸۷

67- کتاب حق و باطل – ۱۳۸۷


دسته ها :
يکشنبه هفدهم 1 1399
X