صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 42207
تعداد نوشته ها : 1060
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

ن و القلم

216- القارعه، الحاقه، الواقعه، الساعه: اینها شاه واژه های فهم قرآن در آخرالزمان یعنی دوران ماست: فرود آینده، در هم کوبنده، پوچ کننده، صفر سازنده و واقع کننده واقعیت: اینست کل قلب دین در عصر ما که تماماً در قرآن مصور است کافیست که چشم بگشائی و محشر را ببینی!


217- امروزه دین دیدنی است پس محتاج یک چشم بینا هستیم. آیا چه چیزی ما را اینقدر کور و کر و گنگ و منگ نموده است که اساسی ترین باورهای دینی خود را که بافته فرهنگ ماست در نمی یبابیم و آنها را حداکثر اموراتی مربوط به جهان دیگر و آن سوی هستی می دانیم.


از کتاب ن و القلم استاد علی اکبر خانجانی ص 76


65- کتاب صوتی (1) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (2) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (3) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (4) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (5) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (6) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (7) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (8) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (9) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (10) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (11) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (12) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (13) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (14) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (15) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷


دسته ها :
جمعه پانزدهم 1 1399
X