صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 42250
تعداد نوشته ها : 1060
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
در باره غیر

آدمی در هر رابطه ای، معنا و ماهیتی از خود را می یابد که قبل از آن هرگز نمی شناخت. یعنی "رابطه" همان کانال رابطه انسان با باطن خویش است. انسان از طریق "غیر" به خویش راه می یابد. هر چیزی در عالم هستی اعم از جمادی و نباتی و حیوانی و انسانی، دریچه ای برای تماشای خویشتن است. ولی گاه آدمی با چیزی مواجه می شود که درب ورود خویشتن است. و این درب مسلماً یک انسان است، انسانی که درب وجودت را می گشاید و بر آن وارد میشود و گوئی این تو خودت هستی که بر خودت وارد شده ای. و سرّ رابطه در همین واقعه است که آشکار می شود و معلوم می شود که هر چیزی در جهان، عنصری از انسان است و کل جهان تماماً انسانی است و جز انسان، چیزی وجود ندارد.

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم 

#کتاب_صوتی_در_باره_غیر
#رابطه
#باطن


http://khodshenasi.net/20-kandokavi%20dar%20osol3%20%20(8
).mp3


فهرست این کتاب: 

فروع-مو-لااله الاالله-تنهائی-خط سوم-دموکراسی-تراژدی-مردم پرستی-سرمایه داری-مکاشفه-عبث-شاهکارها-بیماری-همجنس بازی-دگماتیزم-رقص-منطق-هدیه-حج-تسلیحات-عیش-جهان-زندگی-ناجی-قانون-روش-غیر

۲۰ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب  کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)


دسته ها :
يکشنبه بیست و هفتم 7 1399
X