صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 42223
تعداد نوشته ها : 1060
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
در باره قانون

در زندگی انسان در آن واحد چندین نوع قانون حکمفرماست: قوانین شرعی، عرفی، غریزی (طبیعی)، اعتیادی، حکومتی و عقلی. اینها جملگی قوانین مادی و حسی هستند و محصول تجربه و حیات روزمره اند و کمابیش در حیطه اراده و آگاهی و انتخاب بشر قرار دارند. و علاوه بر اینها قانون دیگری را هم باید مد نظر قرار داد که می توان آن را قانون متافیزیکی یا روحی نامید که در قیاس با قوانین مادی، حکم قانونیت ندارد زیرا به صورت حوادث غیر مترقبه و در ورای حس و اراده و کنترل بشری عمل می کند که برخی هم آن را قانون سرنوشت یا قانون الهی مینامند و ما آن را "قانون کلی وجود" می خوانیم ...

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم 

#کتاب_صوتی_در_باره_قانون
#قانون
#عرف
#غریزه

http://khodshenasi.net/20-kandokavi%20dar%20osol3%20%20(8
).mp3


فهرست این کتاب: 

فروع-مو-لااله الاالله-تنهائی-خط سوم-دموکراسی-تراژدی-مردم پرستی-سرمایه داری-مکاشفه-عبث-شاهکارها-بیماری-همجنس بازی-دگماتیزم-رقص-منطق-هدیه-حج-تسلیحات-عیش-جهان-زندگی-ناجی-قانون-روش-غیر

۲۰ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب  کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)


دسته ها :
جمعه بیست و پنجم 7 1399
X