صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 42242
تعداد نوشته ها : 1060
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
در باره زندگی

"زندگی" به لحاظ معنا نهایتاً جز در معنای "مرگ" فهمیده نمیشود زیرا که معانی منطقی ماهیتاً دیالکتیکی (جدلی-اضدادی) هستند و فلسفه ها که تخصصی ترین و حرفه ای ترین معانی دیالکتیکی را از زندگی انسان مد نظر دارند فقط در خدمت حیات مادی بشر قرار گرفته و نهایتاً در علوم و فنون تمام شده اند و لذا هیچ معنای حسی که با عواطف انسانی مربوط باشد پدید نیاورده و آخرین معنای انسانی فلسفه در باره زندگی انسان، نیهیلیزم (چوچی) بوده است. ولی در نقطه مقابل فلسفه، مذاهب در جنبه مثبت یا منفی توانسته اند معانی واقعی و حسی جدیدی برای بشر پدید آورند و ....

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم 

#کتاب_صوتی_در_باره_زندگی

http://khodshenasi.net/20-kandokavi%20dar%20osol3%20%20(7).mp3

فهرست این کتاب: 

فروع-مو-لااله الاالله-تنهائی-خط سوم-دموکراسی-تراژدی-مردم پرستی-سرمایه داری-مکاشفه-عبث-شاهکارها-بیماری-همجنس بازی-دگماتیزم-رقص-منطق-هدیه-حج-تسلیحات-عیش-جهان-زندگی-ناجی-قانون-روش-غیر

۲۰ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب  کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)


دسته ها :
چهارشنبه بیست و سوم 7 1399
X