صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 27538
تعداد نوشته ها : 934
تعداد نظرات : 1
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

فلسفه زمان - دوستی و زمان

35- من حتی دیگر تعجب نمی کنم که فقط تبسم می کنم. لبخند ابدی و منجمد شده بودا را اینک بهتر درک می کنم. چرا باید از تباه شدن و نابودی هراسید. این بی ایمانی است به وجود. این کفر است. و تازه مگر چه اشکالی دارد در حالیکه لبخند می زنم کمی هم گهگاهی در دلم گریه کنم. آیا می ترسم که ایمانم خدشه دار شود؟ تازه مگر چه اشکالی دارد که ایمانم خدشه دار شود. ایمان خدا هم خدشه دار است وگرنه مرا نمی آفرید و هیچ چیزی نمی آفرید.

36- براستی که چه عالی گفت آن عارف بزرگ که : زمان ، چشم زخم ابلیس است به انسان. ولی درست تر این بود که بجای «زمان» از «گذشت زمان» مترادف چشم زخم ابلیس سخن می گفت. «زمان» لطف خدا به انسان است از غایت عشق.


از کتاب فلسفه زمان تألیف استاد علی اکبر خانجانی

فهرست کتاب:

زمان و خدا،دوستی،شناخت،اخلاق،زنان،خواب،اراده،ازدواج،تکنولوژی،تغذیه،حکومت،بازی،حافظه،ماده،قلم،موسیقی،سینما،گذشت زمان،جان،جنگ،اسطوره،تقدیر،بیماری،مالکیت،روابط اجتماعی،ناجی،تناسخ،نبوت،آزادی،و زمان من

31 - کتاب صوتی (1) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

31 - کتاب صوتی (2) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

31 - کتاب صوتی (3) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

31 - کتاب صوتی (4) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

31 - کتاب صوتی (5) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

31 - کتاب صوتی (6) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

31 - کتاب صوتی (7) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

31 - کتاب صوتی (8) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

31 - کتاب فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)


دسته ها :
سه شنبه بیست و یکم 8 1398
X