صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 52549
تعداد نوشته ها : 1060
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

* ای فرزند آدم و حوا !

اھل زنا کسی است که بواسطه محبت، دروغ می گوید و ریا می کند و فریب می دھد. و ناکام است.

* ای فرزند آدم و حوا !

اھل ریا کسی است که از خودش بیزار است لذا خودش را مخفی میدارد زیرا خودش را نمی شناسد. پس او چیزی را مخفی می کند که نمیداند چیست. آیا او دیوانه نیست.

* ای فرزند آدم و حوا !

انقلابی کسی است که بشدت محتاج تغییر سرنوشت خویش است و بجای اینکه خود را منقلب کند میخواھد مردم را تغییر دھد. و ناکام می شود.

* ای فرزند آدم و حوا !

ھنرپیشه کسی است که ریا را علناً شغل رسمی خود نموده است.

* ای فرزند آدم و حوا !

شاعر کسی است که آرزوھای بر باد رفته و رسوایش را تقدیس می کند و نانش را میخورد: نان آرزوھای بر باد رفته اش را ، نان رسوائی خویش را.

* ای فرزند آدم و حوا !

فیلسوف کسی است که میخواھد در ذھن(ظن) خود، حق را بیابد. و ناکام است ولذا نهایتاً حق را منکر می شود. پس ھر کسی کمابیش فیلسوف است.

* ای فرزند آدم و حوا !

سیاستمدار کسی است که دزدی را علناً شغل رسمی خود نموده است.

از کتاب جانشین خدا تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

https://t.me/khodshenasi4/2676
------------------

۱۲ - کتاب صوتی(۱) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۲) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۳) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۴) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۵) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۶) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۷) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۸) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

دانلود مقاله صوتی فلسفه وجودی سلفی گری 

کتاب نزول و عروج روح در خلق جدید آخرالزمان 

و کرونا "اینک آخرالزمان" : https://t.me/akharozzaman2/2507


دسته ها :
شنبه هفدهم 7 1400
X