صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 52539
تعداد نوشته ها : 1060
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

* ای فرزند آدم و حوا !

متّقی کسی است که غمی ندارد جز غم شناختن من.

* ای فرزند آدم و حوا !

صبور کسی است که غضبناک نشود الا بر دین فروشان(منافقان).

* ای فرزند آدم و حوا !

صدیق کسی است که ارزشی برتر از راستی نمی شناسد.

* ای فرزند آدم و حوا !

کافر کسی است که جز ظالمان را تصدیق نمی کند.

* ای فرزند آدم و حوا !

ظالم کسی است که میخواھد دیگران را فریب دھد.

* ای فرزند آدم و حوا !

منافق کسی است که جز خشم و کلافگی رفتاری ندارد.

* ای فرزند آدم و حوا !

فاسق کسی است که می کند آنچه را می داند که نباید کرد.

* ای فرزند آدم و حوا !

اھل محبت کسی است که از خواھش خود برای خواھش دیگران، می گذرد تا به دین

من آیند.

* ای فرزند آدم و حوا !

عبث گرا کسی است که ارزش ھر چیزی را در خود آن چیز می داند( نیهیلیست).

* ای فرزند آدم و حوا !

مریض کسی است که به رضای من گرفتار آمده است تا راضی گردد.

از کتاب جانشین خدا تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

@khanjanyaliakbar 
------------------

۱۲ - کتاب صوتی(۱) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۲) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۳) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۴) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۵) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۶) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۷) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۸) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

مقاله صوتی فلسفه وجودی سلفی گری 

دانلود از تلگرام : https://t.me/akharozzaman2/2416

همچنین کتاب جدید : نزول و عروج روح در خلق جدید آخرالزمان 

https://t.me/akharozzaman2/2294

و کرونا "اینک آخرالزمان"  https://t.me/akharozzaman2/2395


دسته ها :
چهارشنبه جهاردهم 7 1400
X