صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 52555
تعداد نوشته ها : 1060
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

محمد (ص) کیست ؟
 
کسی که دلش خانه کل بشری است . 

 کسی که جمال محبّت خدا بر مردم است . 

 کسی که حوای ذاتش را یافته ولذا انسان کامل است.
 
 کسی که آتش دوزخ را بر جان خرید و خلق را شفاعت نمود .
 
 کسی که خداوند را بر خود عاشق نمود .
 
کسی که بدنش تبدیل به نور مطلق شد و لذا سایه نداشت .
 
 کسی که به واسطه محبّت در ھمین دنیا فنا ناپذیر شد .
  
کسی که خداوند را در جمال انسان دیدار نمود .

کسی که ابلیس را به سجده کشاند .
   
 کسی که مکتب اصالت فقر را بنا نهاد و به فقر خود افتخار نمود و این افتخار را اعلان کرد .
 
کسی که جمال پروردگار را به ارث برد و زیباترین انسان شد .
  
کسی که مذھب جمال پرستی را پدید آورد و پیروانش بر جمالش درود می فرستند . 
 
 کسی که مکتب اصالت انسان را کامل کرد که ھمانا امامت است .
  
کسی که بنیاد نژادپرستی را در خود و مذھبش برانداخت و بدینگونه ریشه کفر را سوخت . 
 
کسی که مقصود دینش را زن قرار داد و آن فاطمه بود .

کسی که مرد سالاری را واژگون کرد .

#محمد_ص_کیست
#فلسفه_شخصیتها مقاله ۴۰
#دائره_المعارف_عرفانی جلد سوم
#استاد_علی_اکبر_خانجانی

@khanjanyaliakbar 


دسته ها :
سه شنبه سیزدهم 7 1400
X