صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 52543
تعداد نوشته ها : 1060
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

محال است که...

* ای فرزند آدم و حوا ! 
محال است که از جماعت کافران وستمگران دانشی، فنی، ابزاری، داروئی ، ھنری و یا اندیشه ای پدید آید
که در آن برای شما خیر و سعادت و سلامت و یا رشد وگشایشی باشد. 

* ای فرزند آدم و حوا ! 
محال است که بواسطه ریا بتوانید دوستی مخلص بدست آورید. 

* ای فرزند آدم و حوا ! 
محال است که در معاشرت با خود فروختگان برای شما خطری نباشد. 

* ای فرزند آدم و حوا ! 
محال است که یکی از وابستگی ھای ابزاری خود به این تمدن دروغین را حذف کنید و به خیر وگشایشی
نرسید. 

* ای فرزند آدم و حوا ! 
محال است که بر بیماری خود صبور بمانید و به طبیبی رجوع نکنید و در این عمل شما علاج و اصلاحی
بزرگ پدید نیاید. 

* ای فرزند آدم و حوا ! 
محال است که در مشارکت با اھل ربا برای شما ضرری نباشد. 

* ای فرزند آدم و حوا ! 
محال است که در معاشرت با اھل زنا به زنا کشیده نشوید. 

* ای فرزند آدم و حوا !
محال است که در دوستی با ریاکاران به دروغگوئی کشیده نشوید. 

* ای فرزند آدم و حوا !
محال است که در دوستی با احمقان، عقل خود را از دست ندھید. 

#کتاب_جانشین_خدا  #استاد_علی_اکبر_خانجانی 

@khanjanyaliakbar 
www.khanjany.com

-------------------

مقاله صوتی فلسفه وجودی سلفی گری  تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

دانلود از تلگرام : https://t.me/akharozzaman2/2416

همچنین کتاب جدید : نزول و عروج روح در خلق جدید آخرالزمان 

https://t.me/akharozzaman2/2294

و کرونا "اینک آخرالزمان"  https://t.me/akharozzaman2/2395


دسته ها :
شنبه دهم 7 1400
X