صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 47132
تعداد نوشته ها : 1060
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

* ای فرزند آدم و حوا !

صنایع مراکزی ھستند که رزق طیّب تو را تبدیل به سقر و رزق دوزخی می کنند.

* ای فرزند آدم و حوا !

تلویزیون، ساحری است که تو را خواب می کند و در خواب تو را به دوزخ می برد و در دوزخ از خواب بیدار می شوی و خود را در بند می یابی.

* ای فرزند آدم و حوا !

ملاّ کسی است که کلام مرا تبدیل به باطل می کند و از این بابت حقوق می گیرد از دست ستمگران و مردمان منافق.


* ای فرزند آدم و حوا !

منافق است کسی که می گوید کافران ابزارشان خوب است ولی اخلاقشان بد است.

* ای فرزند آدم و حوا !

منافق است کسی که زلزله و طوفان و سیل و آتشفشان و قحطی و بیماری را به حساب طبیعت می گذارد و از دین من خارج می داند حال آنکه عذابهای من بر ستمگران است.


* ای فرزند آدم و حوا !

منافق است کسی که نان ستمگران را می خورد و به آنها فحش می دھد.


* ای فرزند آدم و حوا !

مشرک است کسی که علم انبیاء و اولیای مرا مثل علوم و فنون مردم می خواند.

* ای فرزند آدم و حوا !

مشرک است کسی که علم فقه را در مدرسه می جوید.


* ای فرزند آدم و حوا !

کافر است کسی که علم را در دانشگاه می پندارد.

* ای فرزند آدم و حوا !

احمق است کسی که قدرت را در دست ثروتمندان می داند وعلم را در نزد صاحبان تکنولوژی و دین را در نزد مبلغان مذھبی و عقل را در نزد اھل کتاب و عرفان را در نزد شعراء .


از کتاب جانشین خدا تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

@khanjanyaliakbar 
------------------

۱۲ - کتاب صوتی(۱) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۲) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۳) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۴) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۵) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۶) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۷) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۸) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

دانلود مقاله صوتی فلسفه وجودی سلفی گری 

کتاب نزول و عروج روح در خلق جدید آخرالزمان 

و کرونا "اینک آخرالزمان" : https://t.me/akharozzaman2/2507

دسته ها :
دوشنبه نوزدهم 7 1400

614- از آیه مذکور آشکارا برمی آید که خلیفه خدا یک نفر نیست بلکه دستگاه خلافت الهی بر زمین است که در رأس هرمش امام مطلق قرار دارد بهمراه سیصد و اندی از خلفای خودش در سراسر جهان که هرگاه یکجا جمع آیند وقت ظهور جهانی است. که او امام ثابت و «مستقر» است و مابقی در هر عصری امامان «مستودع» هستند طبق نص صریح قرآن که به مثابه امانت داران امامت دورانها در هر قوم و سرزمینی محسوب می شوند. انعام ۹۸-

از کتاب مذهب اصالت عشق جلد ۵ اثر استاد علی اکبر خانجانی

@khanjanyaliakbar 
------------------


134- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

----------------------------------------------


دانلود مقاله صوتی فلسفه وجودی سلفی گری 

کتاب نزول و عروج روح در خلق جدید آخرالزمان 

و کرونا "اینک آخرالزمان" : https://t.me/akharozzaman2/2507

دسته ها :
يکشنبه هجدهم 7 1400

* ای فرزند آدم و حوا !

اھل زنا کسی است که بواسطه محبت، دروغ می گوید و ریا می کند و فریب می دھد. و ناکام است.

* ای فرزند آدم و حوا !

اھل ریا کسی است که از خودش بیزار است لذا خودش را مخفی میدارد زیرا خودش را نمی شناسد. پس او چیزی را مخفی می کند که نمیداند چیست. آیا او دیوانه نیست.

* ای فرزند آدم و حوا !

انقلابی کسی است که بشدت محتاج تغییر سرنوشت خویش است و بجای اینکه خود را منقلب کند میخواھد مردم را تغییر دھد. و ناکام می شود.

* ای فرزند آدم و حوا !

ھنرپیشه کسی است که ریا را علناً شغل رسمی خود نموده است.

* ای فرزند آدم و حوا !

شاعر کسی است که آرزوھای بر باد رفته و رسوایش را تقدیس می کند و نانش را میخورد: نان آرزوھای بر باد رفته اش را ، نان رسوائی خویش را.

* ای فرزند آدم و حوا !

فیلسوف کسی است که میخواھد در ذھن(ظن) خود، حق را بیابد. و ناکام است ولذا نهایتاً حق را منکر می شود. پس ھر کسی کمابیش فیلسوف است.

* ای فرزند آدم و حوا !

سیاستمدار کسی است که دزدی را علناً شغل رسمی خود نموده است.

از کتاب جانشین خدا تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

https://t.me/khodshenasi4/2676
------------------

۱۲ - کتاب صوتی(۱) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۲) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۳) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۴) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۵) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۶) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۷) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۸) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

دانلود مقاله صوتی فلسفه وجودی سلفی گری 

کتاب نزول و عروج روح در خلق جدید آخرالزمان 

و کرونا "اینک آخرالزمان" : https://t.me/akharozzaman2/2507

دسته ها :
شنبه هفدهم 7 1400

* ای فرزند آدم و حوا !

اگزیستانسیالیست کسی است که مرا میخواھد ولی پیامبران واولیای مرا نمی خواھد و ناکام می شود.

* ای فرزند آدم و حوا !

سوسیالیست کسی است که بهشت مرا تقلید کرده است و ناکام می شود.

* ای فرزند آدم و حوا !

لیبرالیست کسی است که تن را آزاد میخواھد و ناکام می شود.

* ای فرزند آدم و حوا !

تئوصوفیست، ھیپی و درویش کسی است که حق مرا میخواھد بی ھیچ اصلاحی در نفس خویش. مرا می خواھد ولی راه مرا اکراه دارد. مرا می جوید ولی پیام آوران مرا انکار می کند. بهشت را میخواھد ولی نمی خواھد دست از دوزخ بردارد. و ناکام می شود.


از کتاب جانشین خدا تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

@khanjanyaliakbar 
------------------

۱۲ - کتاب صوتی(۱) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۲) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۳) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۴) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۵) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۶) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۷) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۸) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

دانلود مقاله صوتی فلسفه وجودی سلفی گری 

کتاب نزول و عروج روح در خلق جدید آخرالزمان 

و کرونا "اینک آخرالزمان" : https://t.me/akharozzaman2/2507

دسته ها :
جمعه شانزدهم 7 1400

۵۳۵- اگر جهان مدرن را غرق در زنا و انواع مفاسد جنسی و جنون و جنایات و انحرافات جنسی می یابیم که خود زمینه صدها امراض مهلک مثل ایدز است بدین معناست که جهان در قحطی محبت می سوزد و برای دریافت ذره ای محبت تن به هرکاری می دهد

۵۳۶- اگر فاحشه خانه ها و میکده ها در رأس حیاتی ترین نهادهای اجتماعی عصر جدید در سراسر جهان قرار دارند دال بر قحطی محبت در خانواده ها و روابط زناشویی است.

۵۳۷- و اگر بازار دجالان امام نما و مرشد نما و ناجی نما و عارف نما در سراسر جهان اینقدر رونق یافته است نیز دال بر قحطی روزافزون محبت در جهان مدرن است.

از کتاب مذهب اصالت عشق جلد دوم اثر استاد علی اکبر خانجانی

https://akhar-zaman.com/

@khanjanyaliakbar 
------------------


131- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

=========================

مقاله صوتی فلسفه وجودی سلفی گری 

دانلود از تلگرام : https://t.me/akharozzaman2/2416

همچنین کتاب جدید : نزول و عروج روح در خلق جدید آخرالزمان 

https://t.me/akharozzaman2/2294

و کرونا "اینک آخرالزمان"  https://t.me/akharozzaman2/2395

دسته ها :
پنج شنبه پانزدهم 7 1400

* ای فرزند آدم و حوا !

متّقی کسی است که غمی ندارد جز غم شناختن من.

* ای فرزند آدم و حوا !

صبور کسی است که غضبناک نشود الا بر دین فروشان(منافقان).

* ای فرزند آدم و حوا !

صدیق کسی است که ارزشی برتر از راستی نمی شناسد.

* ای فرزند آدم و حوا !

کافر کسی است که جز ظالمان را تصدیق نمی کند.

* ای فرزند آدم و حوا !

ظالم کسی است که میخواھد دیگران را فریب دھد.

* ای فرزند آدم و حوا !

منافق کسی است که جز خشم و کلافگی رفتاری ندارد.

* ای فرزند آدم و حوا !

فاسق کسی است که می کند آنچه را می داند که نباید کرد.

* ای فرزند آدم و حوا !

اھل محبت کسی است که از خواھش خود برای خواھش دیگران، می گذرد تا به دین

من آیند.

* ای فرزند آدم و حوا !

عبث گرا کسی است که ارزش ھر چیزی را در خود آن چیز می داند( نیهیلیست).

* ای فرزند آدم و حوا !

مریض کسی است که به رضای من گرفتار آمده است تا راضی گردد.

از کتاب جانشین خدا تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

@khanjanyaliakbar 
------------------

۱۲ - کتاب صوتی(۱) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۲) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۳) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۴) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۵) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۶) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۷) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۸) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

مقاله صوتی فلسفه وجودی سلفی گری 

دانلود از تلگرام : https://t.me/akharozzaman2/2416

همچنین کتاب جدید : نزول و عروج روح در خلق جدید آخرالزمان 

https://t.me/akharozzaman2/2294

و کرونا "اینک آخرالزمان"  https://t.me/akharozzaman2/2395

دسته ها :
چهارشنبه جهاردهم 7 1400

محمد (ص) کیست ؟
 
کسی که دلش خانه کل بشری است . 

 کسی که جمال محبّت خدا بر مردم است . 

 کسی که حوای ذاتش را یافته ولذا انسان کامل است.
 
 کسی که آتش دوزخ را بر جان خرید و خلق را شفاعت نمود .
 
 کسی که خداوند را بر خود عاشق نمود .
 
کسی که بدنش تبدیل به نور مطلق شد و لذا سایه نداشت .
 
 کسی که به واسطه محبّت در ھمین دنیا فنا ناپذیر شد .
  
کسی که خداوند را در جمال انسان دیدار نمود .

کسی که ابلیس را به سجده کشاند .
   
 کسی که مکتب اصالت فقر را بنا نهاد و به فقر خود افتخار نمود و این افتخار را اعلان کرد .
 
کسی که جمال پروردگار را به ارث برد و زیباترین انسان شد .
  
کسی که مذھب جمال پرستی را پدید آورد و پیروانش بر جمالش درود می فرستند . 
 
 کسی که مکتب اصالت انسان را کامل کرد که ھمانا امامت است .
  
کسی که بنیاد نژادپرستی را در خود و مذھبش برانداخت و بدینگونه ریشه کفر را سوخت . 
 
کسی که مقصود دینش را زن قرار داد و آن فاطمه بود .

کسی که مرد سالاری را واژگون کرد .

#محمد_ص_کیست
#فلسفه_شخصیتها مقاله ۴۰
#دائره_المعارف_عرفانی جلد سوم
#استاد_علی_اکبر_خانجانی

@khanjanyaliakbar 

دسته ها :
سه شنبه سیزدهم 7 1400

* ای فرزند آدم و حوا !

عاقل کسی است که ھرگز نه بخودش وعده ای می دھد و نه به دیگران و ھرگز نگران فردا نیست.

* ای فرزند آدم و حوا !

عالم کسی است که علمش از کتاب و مدرسه نیست و میداند که فقط جهل خویش را بطور کامل می شناسد.

* ای فرزند آدم و حوا !

عارف کسی است که خودش برای خودش کافی است و از کل مردمان و زمانه خویش بی نیاز شده است.

* ای فرزند آدم و حوا !

مخلص کسی است که وجودش محل ظهور و معرفی اراده و افعال من است.

* ای فرزند آدم و حوا !

عادل کسی است که در این دنیا برای خود حقی قائل نیست.

* ای فرزند آدم و حوا !

مسلمان کسی است که وجود مرا تأئید کند

و رسولم محمد را دوست بدارد و خود را مسئول اعمال خود بداند.

* ای فرزند آدم و حوا !

مجاھد کسی است که در جستجوی من است و تا مرا نیابد از پای ننشیند و برای یافتن من بتدریج از ھمه متعلقات خویش بگذرد.

از کتاب جانشین خدا تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

@khanjanyaliakbar 
------------------

۱۲ - کتاب صوتی(۱) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۲) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۳) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۴) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۵) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۶) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۷) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۸) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

مقاله صوتی فلسفه وجودی سلفی گری 

دانلود از تلگرام : https://t.me/akharozzaman2/2416

همچنین کتاب جدید : نزول و عروج روح در خلق جدید آخرالزمان 

https://t.me/akharozzaman2/2294

و کرونا "اینک آخرالزمان"  https://t.me/akharozzaman2/2395

دسته ها :
دوشنبه دوازدهم 7 1400

* ای فرزند آدم و حوا !

احمق کسی است که : با اینکه ریاکار را می شناسد با او رفاقت می کند، عفو را نشانه ترس می داند،

ثروتمند را خوشبخت می پندارد، مؤمن را ھالو می داند، نماز را برای بهشت می خواند، برای امرار

معیشت تحصیل علم می کند، به ھنگام فراغت سرش را مشغول میدارد وبه ھمسرش دروغ می گوید و خود

را صاحب فرزندانش می داند وھر که یکی از این صفات را داشته باشد مابقی را ھم دارا می باشد.

از کتاب جانشین خدا تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

@khanjanyaliakbar 
------------------

۱۲ - کتاب صوتی(۱) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۲) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۳) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۴) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۵) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۶) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۷) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب صوتی(۸) جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

۱۲ - کتاب جانشین خدا ۱۳۷۶ (INSTEAD OF GOD)

مقاله صوتی فلسفه وجودی سلفی گری 

دانلود از تلگرام : https://t.me/akharozzaman2/2416

همچنین کتاب جدید : نزول و عروج روح در خلق جدید آخرالزمان 

https://t.me/akharozzaman2/2294

و کرونا "اینک آخرالزمان"  https://t.me/akharozzaman2/2395

دسته ها :
يکشنبه یازدهم 7 1400

محال است که...

* ای فرزند آدم و حوا ! 
محال است که از جماعت کافران وستمگران دانشی، فنی، ابزاری، داروئی ، ھنری و یا اندیشه ای پدید آید
که در آن برای شما خیر و سعادت و سلامت و یا رشد وگشایشی باشد. 

* ای فرزند آدم و حوا ! 
محال است که بواسطه ریا بتوانید دوستی مخلص بدست آورید. 

* ای فرزند آدم و حوا ! 
محال است که در معاشرت با خود فروختگان برای شما خطری نباشد. 

* ای فرزند آدم و حوا ! 
محال است که یکی از وابستگی ھای ابزاری خود به این تمدن دروغین را حذف کنید و به خیر وگشایشی
نرسید. 

* ای فرزند آدم و حوا ! 
محال است که بر بیماری خود صبور بمانید و به طبیبی رجوع نکنید و در این عمل شما علاج و اصلاحی
بزرگ پدید نیاید. 

* ای فرزند آدم و حوا ! 
محال است که در مشارکت با اھل ربا برای شما ضرری نباشد. 

* ای فرزند آدم و حوا ! 
محال است که در معاشرت با اھل زنا به زنا کشیده نشوید. 

* ای فرزند آدم و حوا !
محال است که در دوستی با ریاکاران به دروغگوئی کشیده نشوید. 

* ای فرزند آدم و حوا !
محال است که در دوستی با احمقان، عقل خود را از دست ندھید. 

#کتاب_جانشین_خدا  #استاد_علی_اکبر_خانجانی 

@khanjanyaliakbar 
www.khanjany.com

-------------------

مقاله صوتی فلسفه وجودی سلفی گری  تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

دانلود از تلگرام : https://t.me/akharozzaman2/2416

همچنین کتاب جدید : نزول و عروج روح در خلق جدید آخرالزمان 

https://t.me/akharozzaman2/2294

و کرونا "اینک آخرالزمان"  https://t.me/akharozzaman2/2395

دسته ها :
شنبه دهم 7 1400
X