صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 42186
تعداد نوشته ها : 1060
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

مذهب اصالت عشق (1508-1509) رنج و عذاب و خوشبختی و شادی

1508- حقیقت اینست که بشر در طول تاریخ تا به امروز هنوز راه و روشی را نیافته که بتواند بواسطه آن به یک حیات دنیوی سالم و نسبتاً خوشی و رضایت بخشی نائل آید و آنهائی هم که در صورت بیرونی خوشبختی و شادی از خود عرضه می کنند در پس پرده زندگی دارای عذابهایی بمراتب هولناکترند. یعنی بشر نه بواسطه عشق و ایمان و اخلاص و نه از طریق کفر و الحاد و نه به روش شرک و نفاق و التقاط هنوز موفق به ایجاد یک زندگی دنیوی سعادتمند و عاقبت به خیر نشده است که به آن قلباً راضی بوده باشد.

1509- جاهل عذاب جهلش را می کشد و عاقل هم عذاب عقلش را. مومن رنج ایمانش را تحمل می کند و کافر هم زجر کفرش را. عاشق در آتش فراقش و فاسق در آتش فسقش می سوزد.

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد اول

#عشق

#رنج

#عذاب

#خوشبختی

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/130-mazhab%20esalat%20eshgh%20jeld1%20%20(15).mp3

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

دسته ها :
چهارشنبه بیستم 5 1400

مالیخولیای پزشکی (146) بشر یا ربات

میکروب و ژن دو عامل اصلی بیماری اینک در برون از وجود انسانها طراحی می شوند و به اعماق تن فرستاده می شوند تا حافظ جان باشند. نقشه ژنتیکی که امروزه بعنوان بزرگترین پروژه و مکاشفه دانش بشری مورد بررسی قرار دارند همان نقشه جان بشرند و گوئی که پروژه ذات هستند و می توانند ذات بیمار بشر را تبدیل نمایند و اصلاً بشر را تبدیل به موجودی دگر سازند که مطلقاً بیمار نشود!؟ زیرا بیماری بشر از بشر بودن اوست و بشر در بشریت خود یک حیوان بیمار است. پس بهتر است که دیگر بشر نباشد تا جاودانه گردد مثل یک ربات.

و در اینجاست که بشر بالاخره موفق می شود تا نه تنها اصلاً علت و معنای خودش نباشد بلکه اصلاً نباشد. این نمایش بس طولانی تراژدی-کمیک، تماماً قلمرو ظهور دوزخ است به عنوان محوری ترین بخش قیامت بشری. در اینجا حکم فقط از آن خداست و دانایان حکمت او.

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 74

#پزشکی

#درمان_بیماری

#علت_بیماری

#ربات

#کتاب_صوتی_مالیخولیای_پزشکی

http://khodshenasi.net/56-malikholiaye%20pezeshki%20(7).mp3

56- کتاب صوتی (1) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (2) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (3) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (4) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (5) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (6) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (7) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

دسته ها :
چهارشنبه بیستم 5 1400

مذهب اصالت عشق (197) راه نجات در آخرالزمان

197- یقین دان که در این دوران آخرالزمان جز اتصال روحانی و اطاعت بی چون و چرا از اولیای این قلمرو رجعت هیچ راه نجاتی نیست و جز این سراسر پریشانی و گمشدگی و جنون و فریب و خیانت و عذاب و تباهی و انهدام است. پس در هر کسی شعاعی از نور معرفت و محبت و آرام جان یافتی رهایش مکن و با او همراه شو که به تنهایی در این وادی مطلقاً امکان نجات نیست.

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد هشتم

#آخرالزمان

#تنها_راه_نجات

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/

137- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

دسته ها :
چهارشنبه بیستم 5 1400

مذهب اصالت عشق (170) پیر کیست

170- «پیر» کسی است که جمال آن جوان جاودانه و ازل را دیده است. و انسان همان جمال است که در اسارت زمان افتاده و پیر می شود ولی چون جمال ازلی و جاوید و فوق زمان خود را می بیند دوباره جوان می شود. پس پیر طریقت در غایت پیری به جوانی خدا رسیده است. این دیالکتیک پیری-جوانی از ویژگیهای عارف واصل است. عارف کودکی پیر است زیرا قیامتش را دریافته و پسا قیامت است. «و در آنروز کودکان پیر می شوند.» قرآن-

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد هشتم

#آخرالزمان

#پیر_طریقت

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/

137- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

دسته ها :
سه شنبه نوزدهم 5 1400

مالیخولیای پزشکی (144) بیماری کودکان، کودک افلیج یا عقب مانده

یک کودک افلیج یا عقب مانده روانی، خود کمترین عذابی ندارد زیرا دارای خود-آگاهی نیست. او یک آیه عبرت الهی برای والدین و همه اطرافیانش می باشد. او می تواند هم یک آیه عذاب برای اطرافیانش باشد و هم یک آیه عبرت و حجت و رجعت به دین و توبه و لذا امکان نجات و رستگاری والدینش گردد.

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 72

#پزشکی

#درمان_بیماری

#علت_بیماری

#بیماری_کودکان

#عقب_مانده_ذهنی

#کتاب_صوتی_مالیخولیای_پزشکی

http://khodshenasi.net/56-malikholiaye%20pezeshki%20(7).mp3

56- کتاب صوتی (1) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (2) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (3) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (4) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (5) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (6) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (7) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

دسته ها :
سه شنبه نوزدهم 5 1400

مذهب اصالت عشق (1504) حلاج و عشق

1504- از حلاج بر دار پرسیدند که عشق چیست، گفت: چیزی است که امروز بینی و فردا و پس فردا. آن روز مثله اش کردند فردایش سوزاندند و پس فردایش هم خاکسترش را بر آب دادند. و این ظهور تمام و کمال عشق یک انسان به پروردگارش بود. ظهور حق از انسان و معرفی کردن انسان، حق را: اناالحق! «یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را» قرآن- و همانطور که خداوند وعده کرده بود که خون عاشقش را می ریزد و سپس دیه او می شود دیه او شد چرا که خون حلاج لااله الاالله بر زمین نقش می نمود. و لذا همه بزرگان دین و معرفت در طی این هزار سال به حلاج اقتداء کرده اند از ابن عربی تا علامه طباطبایی!

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد اول

#عشق

#منصور_حلاج

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/130-mazhab%20esalat%20eshgh%20jeld1%20%20(15).mp3

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

دسته ها :
سه شنبه نوزدهم 5 1400

مذهب اصالت عشق (1502-1503) جلوه قهار عشق

1502- اگر جلوه قهار عشق را در نیابیم اصولاً عشق را در نیافته ایم. زیرا در عالم خاک رایج ترین و طولانی مدت ترین عمر و فعالیت عشق، عشق قهار است.

1503- وقتی والدین فرزند خود را تنبیه یا عاق می کنند یا مردی زنش را کتک می زند و یا طلاقش می دهد و یا حتی آنگاه که عاشقی معشوقش را به قتل می رساند شدیدترین و عمیق ترین نوع عشق در کار است. همانطور که دوزخ غایت عشق خدا به بشر است. همانطور آنگاه که کسی خودش را می کشد بیش از هر زمانی عاشق زندگیست و به رحمت اخروی خدا امیدوار است هر چند که از رحمت دنیویش دل کنده است. 

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد اول

#عشق

#قهر_عشق

#خودکشی

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/130-mazhab%20esalat%20eshgh%20jeld1%20%20(15).mp3

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

دسته ها :
دوشنبه هجدهم 5 1400

مالیخولیای پزشکی (143) بیماری کودکان و مادر شدن

امام صادق (ع) می فرماید گریه کودکان از عوامل رشد معنوی والدین و خاصه عامل اصلی مادر شدن یک زن است. یعنی یک زن با زائیدن، مادر نمی شود بلکه با صبر و تأملش در رابطه با کودکش بتدریج مادر می شود یعنی قلمرو پذیرش رحمت الهی می گردد و خود نیز مشمول این رحمت است که تماماً سلامت و عزت و لذت روحانی و جسمانی می باشد. 

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 72

#پزشکی

#درمان_بیماری

#علت_بیماری

#بیماری_کودکان

#کتاب_صوتی_مالیخولیای_پزشکی

http://khodshenasi.net/56-malikholiaye%20pezeshki%20(7).mp3

56- کتاب صوتی (1) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (2) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (3) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (4) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (5) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (6) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (7) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

دسته ها :
دوشنبه هجدهم 5 1400

مذهب اصالت عشق (169) راز جذبه و مستی و عشق عرفانی مرید نسبت به پیر طریقت

169- همه انسانها دربدر به جستجوی نگاهی هستند تا جمالشان را متجلی به جمال اعلای خدا نماید و بدینگونه خدائی شوند و اینست راز مردم پرستی بشر که در رابطه جنس مخالف به اوج می رسد. ولی فقط چشمان خدا دیده که به نور جمالش بینا شده می تواند این کرامت را در حق دیگران بنماید یعنی عارفان واصل. و از همین چشمان خدادیده است که آدمی خدابین می شود و جمال اعلای الهی خود را در اولیای حق شهود می کند و خوشبخت می شود. این راز جذبه و مستی و عشق عرفانی مرید نسبت به پیر طریقت است.

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد هشتم

#آخرالزمان

#پیر_طریقت

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/

137- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

دسته ها :
دوشنبه هجدهم 5 1400

مذهب اصالت عشق (149-151) نجات در آخرالزمان

149- این بدان که در آخرالزمان نجاتی جز جستجو و شوق لقاءالله نیست در وجود اولیای الهی. و سعادت و رضائی هم جز این نیست و بغیر از این کل زندگی یک خسران و حسرت و عبث محض است.

150- امروزه آنکه امامی زنده ندارد موجودیتش در دنیا هیچ معنائی به او نمی بخشد و در این پوچی و عبث است که برای ابداع معنای وجود دست بهر خطر و شرر و ماجراجوئی و تبهکاری و عیاشی می زند تا شاید در او حقیقتی پدید آید.

151- امروزه فقط محبت اولیای الهی می تواند به وجود انسانها معنا و ارزش و حقی بخشد تا احساس وجود کنند و در غیر اینصورت اسیر عبثی هستند که بسوی نابودی می رود. و برای رهائی از این وضع در هزاران اسارت و فساد و بندگی می افتند.


از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد هشتم

#آخرالزمان

#نجات

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/

137- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

دسته ها :
يکشنبه هفدهم 5 1400
X