صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35725
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

انتشار کتاب جدید استاد علی اکبر خانجانی : 

دانلود کتاب :

نزول و عروج روح در خلق جدید آخرالزمان (دو قسمت)

دسته ها :
چهارشنبه سیزدهم 5 1400

مذهب اصالت عشق (96) انتظار ظهور - راز غیبت امام زمان

96- انتظار ظهور اگر بر معرفت و محبت به امام نباشد جز فریب و فلاکت حاصلی ندارد. و معرفت و محبت به امام حاصل عمری تقوا و تلاش برای اصلاح نفس و احیای عدالت و سلامت در جامعه است. یعنی بمیزانی که فردی دارای تقوا و مردم دوستی و در عطش سعادت و رشد جامعه است امامت را درک نموده و در مسیر امامش قرار می گیرد و خلیفه امامش می شود و آئینه حضور و ظهور امام است. و اینست راز غیبت امام برای مذهب امامیه. تا همه شیعیان امامان عصر و جامعه بشری شوند و جامعه بشری را برای ظهور جهانی اش مهیا نمایند نه اینکه خودشان مفلوکترین افراد و گروههای بشری باشند.

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد هشتم

#آخرالزمان

#امام_زمان

#انتظار_ظهور

#راز_غیبت

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/

137- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

دسته ها :
چهارشنبه سیزدهم 5 1400

مالیخولیای پزشکی (138) فلسفه درد و تسکین

بنابر این باید گفت که هر دردی بازتاب درد وجدان است: بازتاب و پژواک عذاب وجدان در تن است. و هر بیماری بمیزانی که گوش و وجدانش را بر این ندای ذاتی کر نسازد و به امرش تن در دهد و آنرا تصدیق نموده و توبه نماید کارش به مراحل بعدی دردها که بدترینش عذاب حاصل از تشخیص و درمان پزشکی است نخواهد رسید. این ذات معرفت درمانی واقعی است. زیرا هر دردی بوضوح با بیمار سخن می گوید و بمیزانی که بیمار انکار می کند محتاج دوزخ پزشکی می شود که زین پس عذابی کاهنده و تباه کننده است. دردها رسولان خدا در تن بشرند هر که با آنان در افتد برافتد.

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 70

#پزشکی

#درمان_بیماری

#علت_بیماری

#درد

#عذاب

#سرطان

#کتاب_صوتی_مالیخولیای_پزشکی

http://khodshenasi.net/56-malikholiaye%20pezeshki%20(7).mp3

56- کتاب صوتی (1) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (2) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (3) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (4) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (5) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (6) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (7) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

دسته ها :
چهارشنبه سیزدهم 5 1400

مذهب اصالت عشق (1439) راز دل با همسر در ابتدای ازدواج

1439- بقول علی (ع) صدق، سفینه نجات است. در مورد مذکور (فقدان بکارت) هم چنین است. اگر دختر و پسر هر دو آلودگیهای موجود در قلوب و روانشان را در آغاز زندگی زناشویی و بلکه قبل از شروع رسمی آن با یکدیگر محرمانه در میان نهند و راز دل کنند و صادقانه و برای رضای خدا توبه نمایند بی شک خداوند قلوبشان را پاک نموده و محبتی برتر پدید می آورد و حتی خاطره این گذشته تاریک را هم از ذهنشان می برد. صداقت تنها کاری است که هرگز ندامت ندارد. و باز به یاد آور که چون چند نفر راز دل کنند خداوند بدادشان می رسد و هدایتشان می کند. این آیه را باور کنید و بکار بندید و اعجازش را ببینید. 

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد اول

#عشق

#بکارت

#راز_دل

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/130-mazhab%20esalat%20eshgh%20jeld1%20%20(13).mp3

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

دسته ها :
چهارشنبه سیزدهم 5 1400

مذهب اصالت عشق (1437-1438) فقدان بکارت تن و دل (جسمی و روانی) علت العلل فروپاشی خانواده ها

1437- امروزه حتی در جوامع اسلامی بدلیل غوغای رسانه های ماهواره ای و اینترنتی و تبلیغات جنسی که از همه سو می بارد و نیز بدلیل بالاتر رفتن مستمر سن ازدواج و اختلاط جنسی در جامعه و امثالهم بندرت دختری به لحاظ جسمی و روانی، باکره به خانه شوهر می رود و این فاجعه عظیمی است که علت العلل فروپاشی سریع خانواده می باشد. ولی آیا این درد، درمانی هم دارد؟

1438- البته بهترین درمان هر مرضی، پیشگیری است که راههای آنرا عرضه کرده ایم. ولی اگر دختری بدون بکارت تن و بدتر از آن بدون بکارت دل و روان به خانه شوهر رفت آیا هنوز هم علاجی هست؟


از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد اول

#عشق

#بکارت

#دختر_باکره

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/130-mazhab%20esalat%20eshgh%20jeld1%20%20(13).mp3

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

دسته ها :
سه شنبه دوازدهم 5 1400

مالیخولیای پزشکی (137) فلسفه درد و تسکین (عذاب الیم)

خداوند عذاب الیم را عذابی از جانب خودش بر متکبران نامیده است (اینست عذاب من بر متکبران). به همین دلیل امروزه بسیاری از دردها مثل درد سرطانها، حتی بواسطه مرفین و هروئین هم تسکین نمی یابند. این مسئله بیانگر درستی این سخن خداست که هیچ داروئی قادر به تسکین آن نمی باشد. پس براستی دردها به مثابه کلام خدا در تن ستمگران است و در واقع بایستی آنرا وحی مخصوص کافران نامید. زیرا وحی و الهام و مکاشفات عرفانی بر مومنان و انبیای الهی تماماً بهمراه یک مستی خارق العاده می باشد که روح فرد را به اوج لذتی خارق العاده می رساند.

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 70

#پزشکی

#درمان_بیماری

#علت_بیماری

#درد

#عذاب

#سرطان

#کتاب_صوتی_مالیخولیای_پزشکی

http://khodshenasi.net/56-malikholiaye%20pezeshki%20(7).mp3

56- کتاب صوتی (1) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (2) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (3) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (4) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (5) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (6) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (7) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

دسته ها :
سه شنبه دوازدهم 5 1400

مذهب اصالت عشق (92) درک وارونه شیعیان از معنای امامت و اندیشه نجات امام زمانی

92- اندیشه نجات امام زمانی در نزد عامه شیعیان براستی مخدری مهلک و ویرانگر دین و ایمان و عقل و ولایت و امامت و سعادت بشر است همانطور که متأسفانه جامعه شیعه در سراسر جهان یکی از مفلوکترین جوامع بشری بر روی زمین بوده و هست و امروزه در اوج فلاکتش به سر می برد. و این اساساً برخاسته از درک وارونه ما از معنا و حق امامت است. 

اندیشه حاکم بر اکثریت قریب به اتفاق شیعیان یک اندیشه آشکارا ضد شیعی است همانقدر که ضد اسلامی و ضد قرآنی و ضد عقلانی و ضد انسانی. و این پوستین وارونه و نعل وارونه است که از همان صدر اسلام بر تن اسلام کردند و به راه امامت قلم زدند و امامان و امامت را در کنج خانه ها و زندانها محبوس کردند و هر چه خواستند با آن کردند. وگرنه شیعه می بایستی خوشبخت ترین انسان روی زمین می بود و براستی الگوی رستگاری مردمان جهان می شد زیرا شیعیان همان متقین قرآنی هستند که از حیات دنیا در جنات نعیم بسر می برند زیرا در شوق دیدار با پروردگارشان هستند.

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد هشتم

#آخرالزمان

#امام_زمان

#شیعه

#نجات

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/

137- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

دسته ها :
سه شنبه دوازدهم 5 1400

مذهب اصالت عشق (91) امام زمان و نجات

91- این امام زمان و نجات و جامعه عدل و سعادت و رستگاری که در اندیشه و باور اکثر مردمان است نه با معرفت قرآنی سازگاری دارد نه با روایات معتبر اسلامی و از همه مهمتر با عقل و وجدان بشری هم منافات دارد. قرار نیست کسی بیاید با فوتی و یا معجزه ای بشریت را خوشبخت و رستگار سازد. در کل قرآن نشانی از چنین نوع سعادتی نیست. ولی افسوس که قرآن مهجور است و بدرد زندگانی عامه مسلمانان نمی خورد و بلکه در چشم علمای آنهم بهتر از این نیست.


از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد هشتم

#آخرالزمان

#امام_زمان

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/

137- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

دسته ها :
دوشنبه یازدهم 5 1400

مالیخولیای پزشکی (136) فلسفه درد و تسکین (عذاب الیم)

عذاب الیم (دردها) در قرآن کریم یکی از فراوانترین عذابهاست که بر متکبران و سلطه گران و بخیلان و کینه توزان و ثروت اندوزان فرود می اید و آنان را به تصدیق خدا و دین انبیاء می کشاند (به جبر). این عذاب در قرآن، موجب اعتراف گرفتن از ظالمان است. 

در میان همه انواع عذابها و رنجها، فقط درد است که نعره انسان را به آسمان می برد و کبر و غرورش را در هم می شکند و سلطه و ستمش را خدشه دار می سازد و کمر کفرش را دولا می کند. هیچ عذابی چون دردها، علناً موجب تواضع نمی شوند. در واقع دردها، عذاب ستم بر اطرافیان است و به همین دلیل فرد ستمگر در روابطش با کسانی که به آنان ستم کرده متواضع می شود.... 

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 70

#پزشکی

#درمان_بیماری

#علت_بیماری

#درد

#کتاب_صوتی_مالیخولیای_پزشکی

http://khodshenasi.net/56-malikholiaye%20pezeshki%20(7).mp3

56- کتاب صوتی (1) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (2) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (3) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (4) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (5) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (6) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (7) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

دسته ها :
دوشنبه یازدهم 5 1400

مذهب اصالت عشق (1436) حقوق زناشوئی ، رابطه جنسی 

1436- درست است که محبت زناشویی اصلاً امری جنسی و حیوانی است ولی اگر حقوق الهی آن ادا شود تبدیل به محبتی الهی شده و نور هدایت آنها می گردد. که یکی از مهمترین این حقوق، تمکین با عاطفه جنسی زن و حرمت و عزت جنسی مرد برای زن است. و این رابطه را از قلمرو داد و ستدهای دنیوی مصون داشتن و به مزد و منت نکشانیدن. 

زیرا رابطه جنسی قلمرو تجربه تجربه وحدت وجود، به عنوان اساس توحید عملی است. و اینست که تجارت و ناز و منت و خیانت در این رابطه به اشد عذابها منجر می شود که یکی از آن طلاق عاطفی و افسردگی جنسی و انحرافات اخلاقی است.

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد اول

#عشق

#رابطه_جنسی

#حقوق_زناشوئی

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/130-mazhab%20esalat%20eshgh%20jeld1%20%20(13).mp3

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

دسته ها :
دوشنبه یازدهم 5 1400
X