صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35796
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

مذهب اصالت عشق (952) راز لا اکراه فی الدین و مفاسد پنهان در جامعه

952- به همین دلیل در جوامع دینی که دارای حاکمیت دینی است که انواع لعب و لهو و بی حجابی و عیاشی و میگساری ممنوع و جرم محسوب می شود در حالیکه اکثر مردمان غیر مومنانند شاهد پیدایش انواع مفاسد تشکیلاتی و مافیایی تا سرحد جنون و جنایت هستیم که گهگاهی از اعماق پنهان جامعه به برون سرریز می شود. و بلکه حتی اگر بر فرض هم اکثر مردمان مومنان باشند باز هم در باره اقلیت غیر مومن جامعه همان احکام شدید شرعی اعمال گردد منجر به نفاق و مفاسد پنهان هولناکی می شود که حداکثر مردم جامعه را تهدید می کند و از این نکته است که راز لااکراه فی الدین درک می شود. 

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد اول

#عشق

#مفاسد

#جنون

#جنایت

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/130-mazhab%20esalat%20eshgh%20jeld1%20%20(9).mp3

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

دسته ها :
پنج شنبه بیستم 3 1400

مالیخولیای پزشکی (84) تضاد نفس بشر و بیماریها

نفس بشری دارای تضادی در ذات خویش است که این تضاد علت العلل همه جدالها و واکنش های خاص انسان است و دلیل انسانیت اوست و نیز علت همه امراض جسمی و روانی. انسان حیوانی دیالکتیکی و لذا مریض است. این بیماری از آغاز تولد تا مرگ به انواع و درجاتش بروز می کند. به لحاظی کل زندگی بشر در عالم خاک قلمرو بیماری های اوست که همان قلمرو جدال ها و تلاش های اوست. دوران سلامتی و کام یافتگی ها بسیار کوتاه ولی عرصه بیماری و ناکامی، بستر کل زندگیست. در اینجا بنظر می رسد که سلامتی و کام یافتگی ها عارضه هستند و آنچه که اساسی است همانا ناکامی ها و بیماریهاست.

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 47

#پزشکی

#درمان_بیماری

#علت_بیماری

#ناکامی

#تضاد

#کتاب_صوتی_مالیخولیای_پزشکی

http://khodshenasi.net/56-malikholiaye%20pezeshki%20(5).mp3

56- کتاب صوتی (1) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (2) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (3) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (4) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (5) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (6) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (7) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

دسته ها :
پنج شنبه بیستم 3 1400

من کیستم من؟ (89-92) احساس نابودی - هوای نفس

89- من، سمت فنای وجود است و اینست که از نگریستن به این سو هم می هراسیم و حس نابودی میکنیم. اینست مسئله!

90- من، یک نیاز ابدی، یک ناز معصوم، یک آه هستی ربا است. یک چشم است که از غایت پاکی و مهر و غمی که در نور اوست توان نگریستن به او را نداریم و از فرط ناپاکی احساس نابودی می کنیم.

91- من، هیچ نمی خواهد فقط نگاه.

92- من که مولود هماغوشی تن و روح می باشد و دائماً در زیر نگاه روح به تن رشد می یابد خواسته ها و غرایز حیاتی را بخودش معطوف می کند و از خود همواره بادی متصاعد می سازد که در قرآن موسوم به هوای نفس است. زیرا در قرآن "من" نفس خوانده می شود.

از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی

#خودشناسی

#احساس_نابودی

#کتاب_صوتی_من_کیستم_من

http://khodshenasi.net/98-padideh%20shenasi%20hoviat%20erfani%20%20(01).mp3

 98- کتاب صوتی (1) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (2) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (3) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (4) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (5) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (6) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (7) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (8) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (9) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (10) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (11) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (12) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (13) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (14) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (15) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

دسته ها :
پنج شنبه بیستم 3 1400

مذهب اصالت عشق (604) پیامبران عشق الهی در آخرالزمان 

604- عارفان واصل که اولیای مهدوی آخرالزمانند به مثابه پیامبران عشق الهی هستند و مردمان را نه دعوت به اطاعت از خدا و خود و نه حتی دعوت به تقوای خشک و خالی بلکه دعوت به عشق الهی و لقاءالله می کنند چرا که جز این هیچ راه و رسم دیگری از دین و معنویت جوابگو و کارکرد اجرائی ندارد و این حجتی آشکار در سراسر جهان خاصه جوامع مذهبی تر است که بی عشق به نفاق می انجامد که اشد کفر و ستم است.

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد پنجم

#آخرالزمان

#پیامبران_آخرالزمان

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/


134- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

دسته ها :
پنج شنبه بیستم 3 1400

مذهب اصالت عشق (600) قلمداران حق در آخرالزمان

600- قلمداران حق در آخرالزمان دریابنده و عیان کننده و بیانگر بطون نهان و اسرار کتاب خدایند. اینان پیامبران آخرالزمانند که همه آیات مرموز قرآن در باره آنان است و جز آنان درنیابندش. اینان حقایق انبیای سلف را به نور عقل و علم و حکمت و عرفان تبیین می کنند و شفاعت آنان را تبدیل به عشق می سازند. «بزودی گروهی را پدید می آورم که بر یکدیگر عاشقیم و اینان با مومنان بسیار مهربانند و خاشع و با کافران سختگیرند و در راه خدا جهاد می کنند و از هیچ ملامتی نمی هراسند... و اینان حزب الله هستند... و اما آنانکه بظاهر ایمان آورده و در خفا این مومنان را مسخره می کنند بگو که بدترین سرنوشت ها را دارند و لعنت و غضب خدا بر آنهاست و خداوند برخی از آنان را بعنوان حجت به بوزینه و خوک تبدیل کرده صورتشانرا. و پرستنده شیطانند کسانی که از میانه راه برگشتند» مائده 61-54-

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد پنجم

#آخرالزمان

#پیامبران_آخرالزمان

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/


134- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

دسته ها :
چهارشنبه نوزدهم 3 1400

من کیستم من؟ (84-88) 

84- این من در دل ما احساس می شود ولی نامش در ذهن ما حک شده و ذهن این حس محض و مطلق را من نامیده است و این یک نامگذاری ذاتی و تاریخی و جهانی است.

85- این من است که هیکل ما را جابجا می کند. هر کاری که می کنیم بخاطر اوست که راضی شود ولی رضایتی در کار نیست و گاه بکلی رها و فراموشش می کنیم.

86- او از ما فقط یک کار می طلبد. که نگاه کنیم. به کجا؟ به خودش! نه به این و آن، به این کالا و آن کالا.

87- به هر کس و کجا و چیز و سمتی می نگریم الا به خود من.

88- او (من) مظلومیت و معصومیت و مهجوریت و مغمومیت وجود است.

از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی

#خودشناسی

#من

#کتاب_صوتی_من_کیستم_من

http://khodshenasi.net/98-padideh%20shenasi%20hoviat%20erfani%20%20(01).mp3

 98- کتاب صوتی (1) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (2) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (3) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (4) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (5) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (6) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (7) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (8) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (9) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (10) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (11) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (12) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (13) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (14) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (15) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

دسته ها :
چهارشنبه نوزدهم 3 1400

مالیخولیای پزشکی (83) فلسفه بیماری

ولی در زبان عربی و فرهنگ قرآنی واژه مرض و مریضی وجود دارد که معنائی باطنی و عمیق و روحانی تر را تداعی می کند و آن از مصدر "رض" می باشد که به معنای رضا و رضایت است که دارای معنائی بغایت دیالکتیکی می باشد که بس حیرت آور است. و این بدان معناست که فرد "مریض" جبراً به رضایت مبتلا شده است و لذا انسان متواضع و آرام و صالح تری گردیده است و از آنچه که هست رضایت بیشتری یافته و از عالم و عالمیان آن گلایه و افکار سابق را ندارد و به صلح و قرار بیشتری نزدیک گشته است. و این همان حق باطنی بیماریهاست که معنای دینی و وجدانی و روحانی آن است. 

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 47

#پزشکی

#درمان_بیماری

#علت_بیماری

#مرض

#کتاب_صوتی_مالیخولیای_پزشکی

http://khodshenasi.net/56-malikholiaye%20pezeshki%20(5).mp3

56- کتاب صوتی (1) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (2) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (3) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (4) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (5) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (6) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (7) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

دسته ها :
چهارشنبه نوزدهم 3 1400

مذهب اصالت عشق (950-951) عصر برهنگی و افسردگی جنسی

950- عصر برهنگی بیانگر عصر افسردگی جنسی در جهان است که نشان از انهدام حیات در قلوب بشر مدرن می باشد و غوغای کفر. این برهنگی مانع مرگ غریزه جنسی می شود. همینطور است معنای انواع محرکات مثل الکل و مواد روان گردان و داروهای ضد افسردگی که کاربردی جهانی دارد. و نیز معنای رقاصی بشر بر روی زمین که نه از روی عیش و شادی که از سر افسردگی و مرگ است و آخرین تلاش برای زنده داشتن دل و جان و روان.

951- بنابر این اگر امروزه در فرهنگ جهانی کفر، دلمردگی، پدیده فسق و فجور و برهنگی و رقاصی و میگساری و تخدیر و میهمانیهای محرک جنسی و عاطفی مترادف با عشق و محبت است بیهوده نیست و بایستی وضعیت وجودی کفر را درک کرد.

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد اول

#عشق

#افسردگی_جنسی

#برهنگی

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/130-mazhab%20esalat%20eshgh%20jeld1%20%20(9).mp3

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

دسته ها :
چهارشنبه نوزدهم 3 1400

مذهب اصالت عشق (944-945) معنای خوشبختی و بدبختی

944- معنای خوشبختی و بدبختی نیز زیر مجموعه عشق و نفرت است. آنکه محبوب است احساس سعادت دارد. و آنکه محبوب کسی نیست احساس بدبختی دارد. و نفرت هم فقدان عشق است.

945- اراده به عاشق یا معشوق شدن مفری از وضعیت نا امنی و ناشاد و پوچ است. به همین دلیل نوجوانانی که در خانه خود احساس امنیت و عزت ندارند به محض ورود به خیابان با اولین نظر عاشق می شوند. بعکس کسانی که در خانه خود محبوب و ایمن هستند انگیزه قدرتمندی برای عشق ندارند.

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد اول

#عشق

#خوشبختی

#بدبختی

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/130-mazhab%20esalat%20eshgh%20jeld1%20%20(9).mp3

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

دسته ها :
سه شنبه هجدهم 3 1400

مالیخولیای پزشکی (82) اختلال در سیستم ایمنی و ادراک عصبی و مغزی و اعتیاد

آنگاه که سیستم ایمنی بدن مختل می شود ادراک عصبی و مغزی نیز مختل می شود همانطور که آدمی به هنگام هراس از هر شعور و اراده ای ساقط می گردد. این دانش نخست ایمان را نابود ساخت و سپس ایمنی تن را. و بدینگونه توانست درک روحانی انسان را از حیات و عمر و زمان را نیز مختل و گمراه سازد و ماشین را اسوه خوشبختی بشر نماید، بشری که اینک خود نیز یک ماشین الکتروبیوشیمیائی شده است و زمان را فقط در عقربه های ساعت درک می کند و لذا زمان روحانی در وجودش بصورت یک تورم منهدم کننده، او را بسوی نابود ساختن آن می کشاند، بسوی الکل و مخدرات و محرکات، بسوی خود-براندازی روح و وجدان و ادراک معنوی.

چنین انسانی فقط تاب تحمل یک چیز را مطلقاً ندارد و آن سلامت و آرامش است. چنین انسانی بدون هراس و دغدغه فزاینده و جنبش فزاینده احساس مرگ و نابودی می کند. این مالیخولیائی است که از جانب علم پزشکی به بشر اهداء گردیده است.

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 45

#پزشکی

#درمان_بیماری

#علت_بیماری

#اعتیاد

#کتاب_صوتی_مالیخولیای_پزشکی

http://khodshenasi.net/56-malikholiaye%20pezeshki%20(4).mp3

56- کتاب صوتی (1) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (2) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (3) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (4) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (5) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (6) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (7) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

دسته ها :
سه شنبه هجدهم 3 1400
X