صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35812
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

مذهب اصالت عشق (851) 

851- پس از فاطمه (ع) امامت از بطن زنان غیر عرب یا لااقل غیر قریشی جاری شده است. همسران امام حسن (ع) که قریشی بودند هیچ یک پرورش دهنده نطفه امامت نگشتند و لذا امامت در امام دوم منقطع گردید و پس از آن حضرت، امامت از بطن شهربانوی ایرانی همسر امام حسین (ع) استمرار یافت و تا امام دوازدهم که مادرش نرجس خاتون یک زن قدیسه رومی و مسیحی است. و این راز امامت است که خارج از شجره نژاد می باشد همانطور که اصل آن هم یک زن است یعنی فاطمه(ع). «محمد پیامبری بود که تمام عمرش را به نبرد با نژادش پرداخت و غیر را بر خویش گزید ...» امام سجاد- و لذا نژادش از دین و امامان دینش انتقام ستاند و همه آنان را به قتل رساند.

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد اول

#عشق

#امامت

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/130-mazhab%20esalat%20eshgh%20jeld1%20%20(9).mp3

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

دسته ها :
جمعه سی یکم 2 1400

مالیخولیای پزشکی (68) روشهای مرگبار درمانهای مدرن

بنابر این بهتر می توان روش های مرگبار درمانهای مدرن را درک نمود که چگونه در مقابل این امراض اتوایمییون، بدن بیمار بواسطه سموم وحشتناکی چون کورتون ها مورد تهاجم قرار می گیرند و امروزه کورتون یک داروی روزمره برای اکثر امراض تلقی شده است و بعنوان آخرین دارو بکار می رود و آخر همه بیماریها به کورتون منتهی می شود یعنی به لاعلاجی. و این بدان معناست که نهایتاً کل جان و تن بیمار محکوم به مرگ می شود تا بیماریش مداوا شود!؟ گوئی علت بیماری همان وجود خود بیمار است، بیماری که دین و وجدان و روح و مسئولیت انسان بودن را در خود طرد ساخته است اینک خودش بدست و اراده خود و علم کافرانه اش طرد می شود و محکوم به زهر و لیزر و شیمی درمانی و تشعشعات رادیو اکتیو می گردد. ...

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 37

#پزشکی

#درمان_بیماری

#علت_بیماری

#کورتون

#شیمی_درمانی

#کتاب_صوتی_مالیخولیای_پزشکی

http://khodshenasi.net/56-malikholiaye%20pezeshki%20(4).mp3

56- کتاب صوتی (1) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (2) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (3) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (4) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (5) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (6) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (7) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

دسته ها :
جمعه سی یکم 2 1400

مذهب اصالت عشق (419) عاقبت انسانهای خودپرست پیرو مذاهب تاریخی در آخرالزمان

419- در آخرالزمان عصر سلطه جهانی تکنولوژیزم که همه قواعد بازیهای سنتی-تاریخی-نژادی را باطل ساخته است و همه قراردادهای کهن را بی اعتبار نموده است و عرف و شرع را در سراسر جهان غیر قابل تحمل ساخته است و همه عشق های سنتی و جنسی را از مدار قداست خارج نموده است جز دین و اخلاق و عشق و خدای باطنی و عرفانی چاره ساز نیست. در چنین دورانی آدمهای خودپرست پیرو مذاهب تاریخی و مشرکانه جز جنون و اعتیاد و خودکشی و خودفروشی عاقبتی ندارند.

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم

#آخرالزمان

#مذهب

#اعتیاد

#خودفروشی

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/


132- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

دسته ها :
جمعه سی یکم 2 1400

مذهب اصالت عشق (383) دموکراسی در آخرالزمان

383- دموکراسی یک پدیده بزرگ آخرالزمانی از نفس واحده بشری بر علیه حاکمیت های نژادی (سلطنتی) است یعنی نبردی ضد نژادپرستی و عشق نژادی است و این حق دموکراسی است که متأسفانه هنوز دارای رگه های اساسی اندیشه و ارزشهای نژادپرستانه است که امکان تحقق آرمانهایش را محال ساخته است و آن نظریه برابرسازی و همسان پروری و شباهت پرستی است که از ارکان دموکراسی مدرن می باشد که وراثت نژادپرستانه بشری را با خود یهمراه دارد. و لذا به نظر ما دموکراسی فقط بر مبنای عشق عرفانی و توحیدی امکان تحقق دارد. درست به همین دلیل است که اکثر دموکراسی های جهان به سرعت به سوی سلطنت های نژادی و قبیله ای می روند که البته صورتی نامرئی و بسیار پیچیده دارد. پدیده «بهار عربی» نبرد بر علیه دموکراسی های قبیله ای است که سلطنتی بغایت مکار و موذیانه است.

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم

#آخرالزمان

#دموکراسی

#نژادپرستی

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/


132- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

دسته ها :
پنج شنبه سیم 2 1400

مالیخولیای پزشکی (67) مکر الهی و امراض اتوایمییون

بمیزانی که انسان بیماری ها را یک وارده و عارضه بیخود و بیگانه و نامربوط به انسانیت خود می داند مبدل به انسانی اتوایمییون (ضد خویش) می شود و لاعلاج می گردد. و بدینگونه است که عوامل ایمنی بدن همچون ائوزینوفل، بازوفیل، شبکه آندرپلاستیک و ماکروفاژها (گلبولهای سفید) بر علیه تمامیت جان و سلامت و تعادل طبیعی بدن بکار می افتند و صاحب خود را بیگانه و دشمن می یابند که گوئی مرضی جز صاحبش وجود ندارد که باید برافتد یا تضعیف گردد.

این واکنش حیرت آور در بدن انسان ما را مواجه با مکر و عدل الهی در قبال کبر و عداوت بشر با حقوق دینی و مسئولیت انسانی می سازد و حضور خدا را در وجود انسان بوضوح درک می کنیم. کسی که با خدا در خویشتن عداوت می کند در واقع سپر ایمنی وجودش را از دست می دهد و همه عوامل ایمن سازی را ضد ایمنی می کند این همان عملکرد حیرت آور کفر در قلمرو دانش پزشکی است.

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 37

#پزشکی

#درمان_بیماری

#علت_بیماری

#اتوایمییون

#مکر_خدا

#کتاب_صوتی_مالیخولیای_پزشکی

http://khodshenasi.net/56-malikholiaye%20pezeshki%20(4).mp3

56- کتاب صوتی (1) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (2) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (3) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (4) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (5) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (6) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (7) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

دسته ها :
پنج شنبه سیم 2 1400

مذهب اصالت عشق (848) نجات از دربدری و گمشدگی

848- چرا عشق موجب استقرار انسان در خویشتن می شود؟ یعنی روح انسان از دربدری و گمشدگی و اقامت در غیر به خانه تن باز می گردد و در تن می نشیند. آدمی عاشق کسی نمی شود الا اینکه پرتویی از جمال خداوند را در معشوق دیدار می کند که تجلی جمال ذات خویشتن است چرا که آدمی از صورت و روح خدا آفریده شده است. و چون روح جمال خود را دیدار کند در خویشتن قرار گیرد زیرا حق جمال خود را بیند. پس عشق حقیقی نه موجب از خودبیگانگی که موجب یگانگی با خود می شود. حال بهتر می توان آن سخن مجنون به لیلی را دریافت که چون به دیدارش آمد گفت: برو مرا از یارم غافل مساز! 

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد اول

#عشق

#راه_نجات

#مجنون

#لیلی

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/130-mazhab%20esalat%20eshgh%20jeld1%20%20(9).mp3

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

دسته ها :
پنج شنبه سیم 2 1400

مذهب اصالت عشق (846-847) راه نجات از خود

846- «یکی بیاید مرا از دست خودم نجات دهد» این حرف دل همه انسانهای عصر جدید در سراسر جهان است که منشأ همه عذابها و امراض روانی است و گرایش به تخدیر و نسیان. این بیان آن سخن مشهور حافظ است که: تو خود حجاب خودی از میان برخیز! ولی چگونه می توان از میان برخاست و از شر خود نجات یافت: عشق!

847- این عشق است که خود ذاتی و الهی انسان را از شر اختاپوس خود دنیوی و مادی و عاریه ای و نژادی و اقتصادی و سیاسی و تاریخی نجات می دهد. یعنی بودن را از شر داشتن نجات می دهد.

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد اول

#عشق

#راه_نجات

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/130-mazhab%20esalat%20eshgh%20jeld1%20%20(9).mp3

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

دسته ها :
چهارشنبه بیست و نهم 2 1400

مالیخولیای پزشکی (66) 

هر چه که پزشکی کافرتر می شود و انسان مدرن نیز نسبت به حق دین و روح و شرافت و وجدان خود منکرتر می شود ابتدائی ترین امراض نیز دارای هویتی اتوایمییونی و لاعلاج می شوند همانطور که امروزه لاعلاج بودن همه امراض مستمراً واضح تر می گردد و حتی یک آنفولانزا هم در انسان قابل علاج قطعی نیست

یعنی خود این دانش کافر و جاهل جبراً انسان مدرن و متکبر را به جائی می رساند تا خود را علت خود بداند و مسئول سرنوشت و امراض خود شود و امراض را امری خودی بداند نه بیگانه. 

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 36

#پزشکی

#درمان_بیماری

#علت_بیماری

#اتوایمییون

#لاعلاج

#کتاب_صوتی_مالیخولیای_پزشکی

http://khodshenasi.net/56-malikholiaye%20pezeshki%20(4).mp3

56- کتاب صوتی (1) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (2) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (3) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (4) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (5) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (6) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (7) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

دسته ها :
چهارشنبه بیست و نهم 2 1400

مذهب اصالت عشق (375-376) عشق نژادی در آخرالزمان

375- عشق ظلمانی و نژادی در ذاتش ضد خویشتن است و لذا شاهدیم که کافران در عصر جدید با تمام نژادپرستی شان فرو می پاشند. آخرالزمان، پایان عمر تاریخی نژادپرستی است به جبر! زیرا نور عشق نزادی در حال طلوع و اشراق است

376- عشق نژادپرستانه در ذاتش دچار تضاد و خودبراندازی است و لذا عواطف درون نژادی سراسر زجر است و معجونی از عشق و نفرت می باشد. زیرا فرد نژادپرست در واقع خودپرست است و نژادش را فقط برای امیال غریزی خود می خواهد. عشق نژادپرستانه ذاتاً معطوف به خود فرد و آنهم معطوف به پائین تنه است. ...

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم

#آخرالزمان

#عشق_نژادی

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/


132- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

دسته ها :
چهارشنبه بیست و نهم 2 1400

مذهب اصالت عشق (156-159) مذهب عشق و جمال پرستی در آخرالزمان

156- از آنجا که کل جهان هستی در حرکت خود دو قوس یعنی یک دائره کامل است پس در آخرالزمان که آخر حرکت است آخر به اول می رسد و اول و آخر یکی می شود. همانطور که نقطه صفر و سیصد و شصت درجه، واحد است.

157- اینست که تنها مذهب و راه هدایت صراط المستقیمی در آخرالزمان، همان مذهب عشق و جمال پرستی است که محمد مصطفی بنایش نهاد و لذا نخستین پیامبری بود که امر به صلوات و صلوة بر جمالش شد.

158- پس بدان که آل محمد، آل عشق جمالی و جمال پرستی است و از همین رو امام سجاد (ع) بیان راز امامت را مصادف با اتهام بت پرستی و سنگسار شدن می داند.

159- راز جهان مدرن و مدرنیزم نیز بر حقیقت ظهور جمال حق از عالم و آدمیان است در آخرالزمان. چرا که مدرنیزم در یک کلام یعنی جمال پرستی! ولی متأسفانه اهالی مدرن عموماً از حقیقت الهی این عصر غافل و جاهلند و لذا دچار فسق و خودبراندازی شده اند.

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم

#آخرالزمان

#جمال

#بت_پرستی

#جهان_مدرن

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/


132- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

دسته ها :
سه شنبه بیست و هشتم 2 1400
X