صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35737
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

مبانی خودشناسی (33)  وجوه ذهن - تخیل - مشاهدات ماورای طبیعی

ذهن آدمی نیز به طور کلی دارای پنج قلمرو و یا طبقه و رسالت است: حافظه ، درک ، تأمل ، تفکر و تعقل. 

ج. تأمل (تخیل)

به میزانی که انسان دست از اشتغالات عادی و بیهوده و بازیها می کشد و روزمرگی خود را زلال و آرام و روشن می کند قوه خیالش قدرت پرواز و خلاقیت پیدا می کند. به همین دلیل در عالم خواب قادر به بیشترین حد از پرواز است. پس قوه خیال ما بال پرواز به عالم غیب و سیر الی الله می تواند باشد و یا به وسوسه های جنی و شیطانی مبتلا شده و دچار آرزوهای پلید گردد. پس خیالات و آرزوهای بهشتی داریم و دوزخی. ...

قوه خیال بمیزانی که روی به دل دارد و یا تحت شعاع نور نگاه یک عارف است محل تجلی اسرار غیبی می شود. عرصه خیال دربی به عالم ملکوت است و لذا قلمرو القاء و الهامات همه موجودات غیبی اعم از انس و جن و ملائک و شیاطین و هفت طبقه دوزخ و برزخ و بهشت و همه توهمات و نبوغها و مکاشفات مادی و معنوی و مشاهدات ماورای طبیعی است.

از کتاب مبانی خودشناسی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 39

#خودشناسی

#نفس_ناطقه

#ذهن

#تخیل

#غیب

#ماورای_طبیعت

#کتاب_صوتی_مبانی_خودشناسی

http://khodshenasi.net/61-mabani%20khod%20shenasi%20erfani%20(4).mp3

61- کتاب صوتی (1) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

61- کتاب صوتی (2) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

61- کتاب صوتی (3) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

61- کتاب صوتی (4) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

61- کتاب مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

دسته ها :
جمعه بیست و هفتم 1 1400

شیطان شناسی - شیطانِ قلمرو خانواده (5) شجره ممنوعه و وعده شیطان

... و لذا فقط آن شجره ممنوعه باقی مانده بود که از آن برخوردار نشده بودند و در گمانش بودند که به ناگاه شیطان از راه رسید و در لباس یک دوست و ناجی بروز کرد تا آنها را از مخمصه برهاند و لذا به آنها وعده هائی داد که اندکی قبل، خود برترش را داشتند. وعده به فرشته و سلطان شدن و جاودانه گشتن! در حالیکه آدم اندکی قبل خودش در مقامی برتر از فرشتگان قرار گرفته و مسجود ملائک شده و سلطان عالمیان گشته بود و در بهشت جاوید مسکن گزیده بود که در آن نه مرگی بود و نه فقر و ترسی! و آدم همه این مقامات وجودی، به دلیل نسیانش در باره خدا، از یاد وجودش رفته بود. و شیطان به آنان وعده داد که اگر به شجره ممنوعه نزدیک شوند و از آن برخوردار شوند تبدیل به فرشتگان و سلاطین و اله می شوند و قابل پرستش می گردند و جاودانه! آیا این شجره ممنوعه چه بود؟

از کتاب شیطان شناسی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 33 

#شیطان_شناسی

#آدم_و_حوا

#شجره_ممنوعه

#وسوسه

#استاد_خانجانی
#کتاب_صوتی_شیطان_شناسی


http://khodshenasi.net/174-%20sheitan%20shenasi%20%20(06).mp3

174- کتاب صوتی (1) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

174- کتاب صوتی (2) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

174- کتاب صوتی (3) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

174- کتاب صوتی (4) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

174- کتاب صوتی (5) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

174- کتاب صوتی (6) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

174- کتاب صوتی (7) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

174- کتاب صوتی (8) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

174- کتاب صوتی (9) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

174- کتاب صوتی (10) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

174- کتاب صوتی (11) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

174- کتاب صوتی (12) شیطان شناسی – ۱۳۹۴

174- کتاب شیطان شناسی – ۱۳۹۴

دسته ها :
جمعه بیست و هفتم 1 1400

مالیخولیای پزشکی (32) اندیشه روان-درمانی - طب سوزنی

در جریان این جدائی و نفاق بین تن و روان، اطبای قدیم چین بر اساس نجوم خاص خود نقاطی را در بدن انسان کشف کردند که امروزه ثابت شده است که نقاط گره ها و انشعابات عصبی می باشند که موسوم به عقده های عصبی نیز هستند. فن طب سوزنی محصول این مکاشفه بوده است که هنوز هم به شیوه فنی تر و تکنولوژیکی تر انجام می شود و تقریباً حتی خاصیت تسکین موقتی اش نیز در حال از دست رفتن است و بیشتر مبدل به نوعی اشرافیت و سرگرمی طبی شده است که اخیراً با استفاده داروهای مخدر بر خواص تباه شده اش می افزایند و میل به نجات این تجارت در حال انقراض را دارند.

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 21

#پزشکی

#درمان_بیماری

#علت_بیماری

#روان

#طب_سوزنی

#کتاب_صوتی_مالیخولیای_پزشکی

http://khodshenasi.net/56-malikholiaye%20pezeshki%20(2).mp3

56- کتاب صوتی (1) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (2) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (3) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (4) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (5) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (6) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (7) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

دسته ها :
جمعه بیست و هفتم 1 1400

عصر جبر اختیار (2) معنای دیگری از آخرالزمان -  به پایان آمدن صبر خدا

... آخرالزمان بمعنای به پایان آمدن صبر خدا بر کفر و انکار بشر است. یعنی پایان حیات بینابینی و وسطی زیستن و انتخاب نکردن و با مخلوطی از کفر و ایمان و راست و دروغ روزگار گذرانیدن. در این دوران بزرگترین گناه، انتخاب نکردن است.

و اینست که آخرالزمان عرصه پیدایش اینهمه عذابها و دامها و امراض لاعلاج و نابود کننده است تا آدمی به جبر هم که شده انتخاب کند.

بشر به اندازه کافی در هر امر و ادعا و اعتقادی تجربه اندوخته است و دیگر تردیدی ندارد و باید انتخاب کند. آخرالزمان عرصه جبر اختیار است و اختیار جبر. یعنی آنکه حق را انتخاب نکند باطل و دروغ را به جبر بر می گزیند. دوره سرگردانی بین راست و دروغ سپری شده است.

از کتاب دائرة المعارف عرفانی جلد دوم تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 50

#آخرالزمان

#انتخاب

#اختیار

#جبر

#کتاب_صوتی_آخرالزمان      

http://khodshenasi.net/daeratolmaarfe%20erfani%202%20%20(04).mp3


کتاب صوتی (1) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (2) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (3) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (4) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)


کتاب  دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

_

دسته ها :
پنج شنبه بیست و ششم 1 1400

مذهب اصالت عشق (666-670) عشق و سرنوشت

666- عشق بر پا کننده قیامت نفوس، جوامع و دورانهاست و این بستگی به میزان قدرت و اخلاص و عظمت عشق آدمی دارد.

667- گاه عشق یکی از اعضای خانواده موجب انقلابی در کل ساختار و ماهیت و سرنوشت آن خانواده است.

668- گاه عشق یک فرد در جامعه موجب انقلابی در سرنوشت آن جامعه می شود و رهبران انقلاب از این جمله اند مثل چه گوارا، مائو ، گاندی ، امام خمینی و دکتر شریعتی!

669- و گاه عشق یک عارفی سرنوشت تاریخی یک عصر را دگرگون می سازد و تمدنی را بر می اندازد و تمدنی برتر آغاز می کند مثل بودا ، مسیح (ع) ، محمد (ص) ، حلاج ، ابن عربی ، مولوی و حسن صباح.

670- تقریباً همه زنان سیاه بخت و تباه شده جامعه معشوقه هایی هستند که روزی به عاشق خود مکر و خیانت نموده اند از جمله زنان روسپی!

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد اول

#سرنوشت

#عشق

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/130-mazhab%20esalat%20eshgh%20jeld1%20%20(7).mp3

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

دسته ها :
پنج شنبه بیست و ششم 1 1400

مالیخولیای پزشکی (31) اندیشه روان-درمانی

از زمانی که بشر تحت فرمان امامان شرک و نفاق، بین دین و دنیا فاصله و نفاق انداخت و در واقع خداوند را از خود دور ساخت بین تن و روان بشر نیز فاصله و جدائی و تضاد افتاد. این واقعه ای واحد بوده است که بتدریج در تاریخ تکامل یافته است. این جدائی و تضاد منشأ همه امراض و جدالهای بشر با خود و با جهان و در واقع با دین و خدا بوده است. این جنگ با خدا موجب پیدایش چیزی شده که نهایتاً امروزه تمدن مدرن و صنعتی نامیده می شود که بر اساس پرستش تکنولوژی شکل گرفته است .

این واقعیت قبل از لعن و تکفیر شدن، بایستی فهم گردد زیرا همواره حقیقت و نجات از بطن واقعیت و آنچه که هست، رخ می نماید و نه از فراسوی آن. اندیشه نجات فراسوئی جز جنون خرافات قدیم و جدید، ارمغانی نداشته که خود دردی بر دردها بوده است.

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 21

#پزشکی

#درمان_بیماری

#علت_بیماری

#روان

#روان_درمانی

#نجات

#کتاب_صوتی_مالیخولیای_پزشکی

http://khodshenasi.net/56-malikholiaye%20pezeshki%20(2).mp3

56- کتاب صوتی (1) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (2) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (3) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (4) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (5) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (6) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (7) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

دسته ها :
پنج شنبه بیست و ششم 1 1400

مذهب اصالت عشق (660-663) زن و عشق خارج از نژاد

660- مادران از عروس و دامادی که عاشق باشند منزجرند در حقیقت دشمن سعادت زندگی زناشوئی فرزندان خویش هستند خواه ناخواه.

661- و عموماً اهالی یک نژاد از عشق یکی از اعضای خود به فردی خاصه در خارج از نژاد نفرت دارند و با آن می جنگند.

662- اخیراً مادری سه تا از فرزندانش را یکجا به قتل رسانیده بود از ترس اینکه مبادا در آینده عاشق شوند.

663- تقریباً اکثریت قریب به اتفاق زنانی که در جوانی معشوق مردی یا شوهر خود بوده اند در نیمه دوم عمرشان دچار افسردگی شدید می شوند از بابت معامله زشتی که با این عشق کرده و با آن مکرها نموده اند. اوج کید عظیم زن در قبال عاشق خویش است تا از این عشق برای خود سلطتنی فراهم آورد که عموماً ناکام است.

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد اول

#دشمنی

#عشق_زن

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/130-mazhab%20esalat%20eshgh%20jeld1%20%20(7).mp3

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

دسته ها :
چهارشنبه بیست و پنجم 1 1400

مبانی خودشناسی (31)  وجوه ذهن - حافظه

ذهن آدمی نیز به طور کلی دارای پنج قلمرو و یا طبقه و رسالت است: حافظه ، درک ، تأمل ، تفکر و تعقل. 

ب. حافظه (یاد)

بخش حافظه در ذهن آدمی مرحله بعد از ادراک است و آن به ثبت رسانیدن امور دریافت شده می باشد و مثل اداره ثبت است منتهی ثبتی زنده و قابل انعطاف.

حافظه آدمی دو کیفیت متفاوت از عملکرد را داراست: به یاد سپردن و به یاد آوردن!

به یاد سپردن امری تقریباً خود بخودی و اتوماتیک است هر چند که انسان با تأمل و صبر و دقت بیشتر در پدیده های پیش روی خود از قدرت به یاد سپردن بیشتری برخوردار می شود و چه بسا قادر است که باطن امور را بهمراه ظاهرشان به یاد بسپارد. هر چه که نگرش انسان به جهان عمیقتر و عرفانی تر و ذاتی تر باشد ادراک و ثبت یافته ها هم به همان نسبت است. ...

از کتاب مبانی خودشناسی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 37

#خودشناسی

#نفس_ناطقه

#ذهن

#حافظه

#یاد

#کتاب_صوتی_مبانی_خودشناسی

http://khodshenasi.net/61-mabani%20khod%20shenasi%20erfani%20(4).mp3

61- کتاب صوتی (1) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

61- کتاب صوتی (2) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

61- کتاب صوتی (3) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

61- کتاب صوتی (4) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

61- کتاب مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

دسته ها :
چهارشنبه بیست و پنجم 1 1400

عصر جبر اختیار (1) معنای دیگری از آخرالزمان

معنای دیگری از آخرالزمان به پایان آمدن مهلت تأمل و بی عملی و تردید و ترس از تصدیق و تسلیم حق شدن است و زندگی خود را بر حق قرار دادن و به حق متصل نمودن و در حق حل نمودن. یعنی دیگر امکان دانستن و انکار نمودن و بهانه آوردن به پایان رسیده است. یعنی مهلت اگر و شاید و اما بسر آمده است و انسان باید بر اساس عقل و تجربه و ادراک خود از حقیقت عمل کند و نفاق بین علم و عمل را پر نماید. وگرنه به انکار و کتمان خود مبتلا می شود و در این نفاق که چاه سقوط و نابودی است سرنگون می شود....

از کتاب دائرة المعارف عرفانی جلد دوم تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 50

#آخرالزمان

#انتخاب

#اختیار

#جبر

#کتاب_صوتی_آخرالزمان      

http://khodshenasi.net/daeratolmaarfe%20erfani%202%20%20(04).mp3


کتاب صوتی (1) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (2) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (3) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (4) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)


کتاب  دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

_

دسته ها :
چهارشنبه بیست و پنجم 1 1400

مالیخولیای پزشکی (29) پاک شدن نفوس از امراض

"طب" در لغت و فرهنگ اسلامی به معنای "پاک شده گی" است. و طبیب هم پاک کننده نفوس بشر از ظلمت کفر و ترس جاهلانه از مرگ است و بدینگونه ذات امراض برکنده می شود. در روایات اسلامی آمده است اگر در شهری فقط یک مومن خالص یا حکیمی عارف باشد همه اهالی آن شهر در سلامت و امنیت زیست می کنند. در روایتی دگر آمده که در جمعی که یک مومن باشد همه اعضایش در حالی که در حضور آن مومن هستند، مومن می شوند. این همان حکمت و شفاعت و کرامت طبیعی وجود مومن است که به کافران نیز می رسد و به آنان سلامت می بخشد.

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 19

#پزشکی

#درمان_بیماری

#علت_بیماری

#طب

#مومن

#کتاب_صوتی_مالیخولیای_پزشکی

http://khodshenasi.net/56-malikholiaye%20pezeshki%20(2).mp3

56- کتاب صوتی (1) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (2) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (3) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (4) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (5) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (6) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (7) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

دسته ها :
سه شنبه بیست و چهارم 1 1400
X