صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35748
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

مبانی خودشناسی (26) دل چیست؟ پنج صفت و بطن دل : وجدان

دل آدمی دارای پنج صفت و بطن و ویژگی است: اراده، جان ، وجدان ، یقین و حکمت.

ج: وجدان

وجدان در لغت بمعنای وجود-دان است یعنی دانائی وجود و تشخیص بین وجود و عدم و تفکیک مرز نور و خاک و درک حکم اراده نوری است. 

حکم وجدان در هر مورد بصورت ندای آری یا نه در دل شنیده می شود و هر کس که گوش دل دارد می شنود مگر اینکه گوش دلش کر شده باشد و این همان بی وجدانی است که امری ارادی و انتخابی بواسطه ذهن است که اراده ای خاک پرست و فرمالیست است. چنین فردی جز در اطاعت از یک امام که زبان وجدان است قادر به تشخیص درست و نادرست و حق و باطل نیست. 

از کتاب مبانی خودشناسی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 35

#خودشناسی

#غرایز

#وجدان

#کتاب_صوتی_مبانی_خودشناسی

http://khodshenasi.net/61-mabani%20khod%20shenasi%20erfani%20(3).mp3

61- کتاب صوتی (1) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

61- کتاب صوتی (2) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

61- کتاب صوتی (3) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

61- کتاب صوتی (4) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

61- کتاب مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

دسته ها :
جمعه بیستم 1 1400

مالیخولیای پزشکی (25) از نشانه های ایمان واقعی 

در قرآن کریم در چندین آیه از جمله نشانه های ایمان واقعی و کامل، رغبت و شوق به مرگ است. و چنین مومنانی خود جلوه ی حکمت و سلامت در میان مردمند چرا که مردم در رابطه با آنان برای مدتی اتصال به خداوند می یابند و هراس مرگ را از دست می دهند و لذا به سلامت می گرایند. طب واقعی جز این نبوده و نیست. پس طبیعی است آن پزشکی که خود کافر و هراسان از مرگ است مهد شیوع و تقویت امراض باشد. پزشکی که میکروب ها و ویروس ها و آب و هوا و غذا را علت بیماری می داند هرگز نمی تواند شفا بخش باشد بلکه امراض را تشدید می کند و به همین دلیل است که امروزه هر بیماری که وارد مطبی می شود پس از خروجش دو صد چندان بیمارتر است زیرا ابتدائی ترین ایمان فطری اش نیز در رابطه با پزشک بر باد می رود و بکلی نومید می شود و پرستنده ویروس ها و داروها می گردد زیرا علت بیماریش را نه از خود و نه از خدا می داند.

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 18

#پزشکی

#درمان_بیماری

#علت_بیماری

#ترس_از_مرگ

#آرامش

#ایمان

#کتاب_صوتی_مالیخولیای_پزشکی

http://khodshenasi.net/56-malikholiaye%20pezeshki%20(2).mp3

56- کتاب صوتی (1) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (2) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (3) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (4) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (5) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (6) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (7) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

دسته ها :
جمعه بیستم 1 1400

مذهب اصالت عشق (648) صلیب آزادی مسیح (ع)

648- اینکه رسول اکرم (ص) می فرماید که مومن اگر اراده کند کوهها را بحرکت در می آورد مختص عاشقان است. ولی مومن عاشق با دنیا و اهلش کاری ندارد. و لذا کراماتش فقط برای دیگران است. این پاسخ به ملایان بنی اسرائیل است که بر پای صلیب به مسیح (ع) می گفتند که: اگر راست می گوئی پس چرا خودت را از صلیب آزاد نمیسازی؟ آنها درک نمی کردند که این صلیب آزادی اوست و لذا پس از او پیروانش همه با صلیب زندگی می کنند تا از اسارت دنیا آزاد باشند. هر چند که خدایش از صلیبش آزاد نمود که «او را نه مصلوب کردند و نه کشتند بلکه امر بر آنان مشتبه شد» قرآن-

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد اول

#عشق

#صلیب

#مسیح

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/130-mazhab%20esalat%20eshgh%20jeld1%20%20(7).mp3

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

دسته ها :
جمعه بیستم 1 1400

آخرالزمان خانواده (287) زن سالاری جهانی و سقوط زن

287- باید درک کرد که ایمان و اخلاص در دین و توحید نه مردانه است و نه زنانه! این زن سالاری جهانی واکنش عادلانه تاریخی به هزاران سال مردسالاری کفر و کفر مردان است. مردانی که خواستند زنان را بنده و پرستنده خود سازند و بالاخره شکست خوردند بواسطه صنعت و علوم و فنونی که محصول دست خود مردان بوده است. زیرا تکنولوژی بطرزی رندانه مردان را از ستم تاریخی خود ساقط نمود و قدرت را به زنان سپرد و مردان را بنده زنان ساخت و زنان را هم بنده شیطان! ولی باید دریافت که این پیروزی جهانی زن همان سقوط و نابودی اوست. زیرا نه مرد بدون زن حیات و هستی و هویتی دارد و نه زن بدون مرد.

از کتاب آخرالزمان خانواده تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

#بچه_ننه
#خانواده_آخرالزمانی

#مرد_سالاری

#زن_سالاری

#استاد_خانجانی
#کتاب_صوتی_آخرالزمان_خانواده

http://khodshenasi.net/170-%20akharozamane%20khanevadeh%20%20%20(5).mp3

170- کتاب صوتی (1) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

170- کتاب صوتی (2) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

170- کتاب صوتی (3) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

170- کتاب صوتی (4) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

170- کتاب صوتی (5) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

170- کتاب آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

دسته ها :
پنج شنبه نوزدهم 1 1400

آخرین سئوال (نجات آخرالزمان) 1

حرف آخر اینست که کل بشریت با سرعتی فزاینده در حال سقوط آزاد در دوزخ تکنولوژی و آزادی و جنون و جنایت است و هیچ قدرتی قادر نیست این حرکت را در جوامع متوقف نماید تا ظهور ناجی موعود که سرآغاز رستاخیز است. و تا قبل از آن هیچ راه نجات اجتماعی وجود ندارد.

ولی آیا تا قبل از آن که معلوم نیست که در مجال عمر فردی ما باشد، چه می توان کرد؟ آیا هیچ راه نجات فردی وجود دارد؟ این سئوال اهل ایمان و معرفت است که در باره ماهیت انسان و جوامع آخرالزمان به باور و یقین رسیده است و تباهی جوامع بشری را حتمی می داند. 

از کتاب دائرة المعارف عرفانی جلد دوم تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 48

#آخرالزمان

#ناجی_موعود

#راه_نجات

#کتاب_صوتی_آخرالزمان      

http://khodshenasi.net/daeratolmaarfe%20erfani%202%20%20(04).mp3


کتاب صوتی (1) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (2) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (3) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (4) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)


کتاب  دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

_

دسته ها :
پنج شنبه نوزدهم 1 1400

مالیخولیای پزشکی (24) مومن و کافر، آرامش و بیقراری

"مومن" به لحاظ لغت نیز به معنای "ایمن شده" است یعنی ایمن از نابودی. و لذا مومن اسوه آرامش و قرار و دلیری و صبر و تواضع و قناعت است تا آنجا که علی (ع) می فرماید: "ای مومنان اگر کوه ها بجنبند شما نجنبید." و "کافر" درست در نقطه مقابل این وضع قرار می گیرد که اسوه بیقراری و شتاب و حرص و بی صبری و وحشت و عصبیت است و همه اینها حاصل ترس او از نابودی است.مومن از این رو ایمن است که قلبش به خداوند که کانون جاودانگی و سلامت می باشد اتصال دارد.

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 18

#پزشکی

#درمان_بیماری

#علت_بیماری

#ترس_از_مرگ

#آرامش

#بیقراری

#کتاب_صوتی_مالیخولیای_پزشکی

http://khodshenasi.net/56-malikholiaye%20pezeshki%20(2).mp3

56- کتاب صوتی (1) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (2) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (3) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (4) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (5) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (6) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (7) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

دسته ها :
پنج شنبه نوزدهم 1 1400

مالیخولیای پزشکی (23) ترس از مرگ و ابتلا به امراض جدیدتر

آنان که بیشتر از مرگ بعنوان نابودی می هراسند بیشتر به این دانش گرایش دارند و لذا بیشتر در قلمرو این دانش و صنعت مالیخولیائی به انواع امراض جدیدتر مبتلا می گردند و بر هراس آنان افزوده و عذابشان دو صد چندان می گردد و این عذاب حاصل از کفر بعنوان ناباوری به حیات جاوید است. و این نابودی خود حاصل طبیعی تبهکاریهای فزاینده است که دل را می میراند و عقل را زائل می کند و انسان تبهکاری که میل به توبه هم ندارد به صلاح خود می داند که حیات پس از مرگ و روز جزا را منکر باشد. این انکار خود موجب افزایش ترس از نابودی است و ابتلای به دوزخی که صنعت پزشکی نامیده می شود.

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 18

#پزشکی

#درمان_بیماری

#علت_بیماری

#ترس_از_مرگ

#کتاب_صوتی_مالیخولیای_پزشکی

http://khodshenasi.net/56-malikholiaye%20pezeshki%20(2).mp3

56- کتاب صوتی (1) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (2) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (3) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (4) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (5) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (6) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (7) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

دسته ها :
چهارشنبه هجدهم 1 1400

آخرالزمان خانواده (286) زن سالاری ، همجنسگرائی ، نهضت تکفیر و ...

286- همانطور که امروزه همه جنگها و جدالهای روی زمین ماهیت نژادپرستانه دارند این صورت اجتماعی و جهانی همان جنگ بین زن و مرد جهت سلطه نهائی است. مثلاً نهضت جهانی همجنس گرائی، یک جنگ زنانه بر علیه مردان است. صهیونیزم آخرین نبرد نژادپرستی مردانه بنی اسرائیل است همانطور که نهضت تکفیر در جهان اسلام هم یک نهضت مردسالارانه عربی است و بیهوده نیست که با صهیونیزم ارتباطی حیرت آور یافته است. طالبان نیز آخرین نبرد مردسالاری عربی-افغانی جهت بقا در تاریخ است بر علیه زن سالاری! تمدن غرب اساساً به سمت حاکمیت زن سالاری میرود و دموکراسی غربی نیز همین ماهیت را دارد. و بی تردید همه این نبردها نهایتاً به پیروزی جهانی زن سالاری می انجامد که همان حاکمیت جهانی نسل بچه ننه هاست. و این پیروزی کفر مطلق و شیطنت آشکار است که در نقطه مقابل امام زمان و مومنانش قرار می گیرد. 

از کتاب آخرالزمان خانواده تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

#بچه_ننه
#خانواده_آخرالزمانی

#همجنسگرائی

#تکفیر

#زن_سالاری

#استاد_خانجانی
#کتاب_صوتی_آخرالزمان_خانواده

http://khodshenasi.net/170-%20akharozamane%20khanevadeh%20%20%20(5).mp3

170- کتاب صوتی (1) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

170- کتاب صوتی (2) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

170- کتاب صوتی (3) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

170- کتاب صوتی (4) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

170- کتاب صوتی (5) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

170- کتاب آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

دسته ها :
چهارشنبه هجدهم 1 1400

مذهب اصالت عشق (635-636) نماز عاشقانه و نماز جاهلانه

635- و اما چرا نماز موجب اشد کفر و شقاوت جاهلان می شود؟ زیرا خدای ذهن را که هوای نفس آنهاست سجده می کنند و لذا نفس اماره و ظالم خود را تقدیس می کنند و اصولاً کسی که امام هدایت حی و حاضری ندارد که تحت ولایت و اطاعت و ارادتش زیست کند نمازش عین سجده بر نفس اماره و ابلیس است.

636- آدمی با قلبش عشق می ورزد و سجده می کند و به قلبش عشق می ورزد و سجده می کند. و بسته به اینست که در قلبش که و چه باشد. نماز، نماد و وسیله پرستش است. مقصود کسی و چیزی است که در دل است و لذا آدمی بر نماز و خاصه در سجده همه محتویات دلش را به عینه در مقابل رویش می بیند. بقول حافظ در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد حالتی رفت که محراب به فریاد آمد.

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد اول

#عشق

#نماز

#سجده

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/130-mazhab%20esalat%20eshgh%20jeld1%20%20(7).mp3

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

دسته ها :
چهارشنبه هجدهم 1 1400

مبانی خودشناسی (23) دل چیست؟ پنج صفت و بطن دل

دل آدمی دارای پنج صفت و بطن و ویژگی است: اراده، جان ، وجدان ، یقین و حکمت.

الف: جان

آنچه که زندگی و حیات و احساس بودن است یعنی جان، در دل درک می شود که ادراکی نوری و متافیزیکی و فوق منطقی است. جان شعاعی از نور مطلق ازلی است که از اعماق ذات بر نقطه دل می تابد. این همان انتقال روح یا اراده نوری است که علت زنده بودن است و نیز احساس زندگی.

همه حالات و صفاتی مانند نشاط و افسردگی، امید و یأس، حس معنا و پوچی و نهایتاً احساس مرگ و زندگی و بود و نبود از این وجه از دل بر می تابد و تمام وجود فرد را در بر میگیرد.

آدمی از منظر جان دل خویش است که احساس هستی دارد و بر هستی خود ناظر و آگاه است. ولی این یک نظارت و آگاهی نوری و روحانی است. همچون یک نگاه محض.

از کتاب مبانی خودشناسی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 33

#خودشناسی

#غرایز

#دل

#جان

#کتاب_صوتی_مبانی_خودشناسی

http://khodshenasi.net/61-mabani%20khod%20shenasi%20erfani%20(3).mp3

61- کتاب صوتی (1) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

61- کتاب صوتی (2) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

61- کتاب صوتی (3) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

61- کتاب صوتی (4) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

61- کتاب مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

دسته ها :
سه شنبه هفدهم 1 1400
X