صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35739
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

مبانی خودشناسی (3) ابلیس کیست؟

ابلیس نخستین مخلوقی بود که از نور ناب آفریده شد و حامل اراده نور (روح) نیز بود و فقط هیکل خاکی نداشت یعنی همواره در مقام اعلی باقی بود تا بعد از انکارش که از آن مقام طرد شد و به حریم درک اسفل السافلین ارسال شد تا اهالی این وادی (بشر) را بیازماید. 

پس علت بخل و انکار ابلیس نسبت به آدم واضح است زیرا آدم رقیب او شده بود و دقیقاً هم، هم مقام او بود با این تفاوت که دارای هیکل خاکی-آبی (لجنی) هم بود که بو می داد و لذا بهانه انکار ابلیس شد که: من از نور خالص هستم و او از خاک و لجن بد بو است! و خداوند اراده کرده بود که آدم را خلیفه خود نماید.

از کتاب مبانی خودشناسی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص8

#خودشناسی

#ابلیس

#نور

#کتاب_صوتی_مبانی_خودشناسی

http://khodshenasi.net/61-mabani%20khod%20shenasi%20erfani%20(1).mp3

61- کتاب صوتی (1) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

61- کتاب صوتی (2) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

61- کتاب صوتی (3) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

61- کتاب صوتی (4) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

61- کتاب مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

دسته ها :
چهارشنبه بیست و هفتم 12 1399

جوانان عصر آخرالزمان (1)

طبق روایات اسلامی آخرالزمان که دوران دین محمد (ص) است و تا قیامت ادامه دارد، قلمرو جبری اخلاص در دین و کمال نفس بشر است. و بقول معروف عصر رومی روم یا زنگی زنگ است. یعنی دورانی است که شرک و نفاق ناممکن می شود و انسان بین دین خالص و کفر مطلق و آشکار، مخیر است. و این مرگ هر چه التقاط و شرک و بینابینی گری و نسبیت در ارزشهاست.

آخرالزمان عرصه ظهور تدریجی مطلقها و مجردات است، عصر تجربه و توحید است. و به لحاظی همه معضلات و معماها و بن بست های انسان مدرن مختص عصر آخرالزمان است که نفوس بشری تا اعماق ذاتش آشکار و برون افکنی می شود و این برون افکنی و تجلی ذات کفر و ایمان در بشر است.

و اما جوانان در این عرصه چه می کنند و چه سرنوشتی دارند؟

از کتاب دائرة المعارف عرفانی جلد دوم تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 41

#آخرالزمان

#جوانان

#کفر

#کتاب_صوتی_آخرالزمان      

http://khodshenasi.net/daeratolmaarfe%20erfani%202%20%20(04).mp3


کتاب صوتی (1) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (2) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (3) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (4) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)


کتاب  دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

_

دسته ها :
چهارشنبه بیست و هفتم 12 1399

مبانی خودشناسی (2) انسان نوری

گفتیم آنچه که هوای ناب یا عدم یا خلاء مطلق پنداشته می شود همان حضور پروردگار است و خداوند نور مطلق است که نور خورشید در قیاس با آن به ظلمت می ماند و این است که در دمدمه صبح قیامت خورشید به تاریکی می رود به واسطه ظهور نور مطلق پروردگار. مثل بی نور شدن شعله شمعی در شعاع آفتاب.

پس حضور خداوند یعنی نور مطلق، از منظر ادراک مادی و چشم حسی بشر (چشم خاکی) چون ظلمت مطلق است. به بیان دیگر این همان ظهور جهانی ضد ماده است. ...

از کتاب مبانی خودشناسی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص7

#خودشناسی

#نور

#ضد_ماده

#کتاب_صوتی_مبانی_خودشناسی

http://khodshenasi.net/61-mabani%20khod%20shenasi%20erfani%20(1).mp3

61- کتاب صوتی (1) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

61- کتاب صوتی (2) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

61- کتاب صوتی (3) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

61- کتاب صوتی (4) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

61- کتاب مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

دسته ها :
سه شنبه بیست و ششم 12 1399

مالیخولیای پزشکی (1) افراط و تفریط انسان

از آنجا که انسان حیوانی شدیداً ارتباطی-اجتماعی است لذا در روابطش با طبیعت و جامعه نیز دچار افراط می گردد و همین مسئله علت امراض و ناهنجاریهای جسمانی و عصبی و روانی او می شود مگر اینکه تحت فرمان حقوقی قرار گیرد که دین نامیده می شود. درست به همین دلیل است که فقط انسان، محتاج دین و جهاد دینی است و مابقی موجودات فطرتاً در دین قرار دارند و لذا انسان تنها حیوانی است که مریض است زیرا موجودی حریص و شدید و متکبر و جهانخوار است. 

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 7

#پزشکی

#درمان_بیماری

#علت_بیماری

#افراط

#حرص

#کتاب_صوتی_مالیخولیای_پزشکی

http://khodshenasi.net/56-malikholiaye%20pezeshki%20(1).mp3

56- کتاب صوتی (1) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (2) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (3) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (4) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (5) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (6) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب صوتی (7) مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

56- کتاب مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)دسته ها :
سه شنبه بیست و ششم 12 1399

همه تن هستند (2) پایان عصر عشق بازی

تن شدگی: اینست مسئله! آخرالزمان دوران تنهائی فزاینده و بی پایان است. روحی که تبدیل به تن شده است و بایستی آنقدر در تن بماند تا تن را روح کند و بخودی خود از تن خود متجلی گردد. این قیامت کبری است.

همه جنونها و جنایات حاصل این تلاش مذبوحانه برای خروج از خویشتن است. و اینست که همه نعره عشق می زنند تا بتوانند لحظه ای از تن خود خارج شده و در دیگری اقامت گزینند. و این دیگر ممکن نیست. عصر عشق بازی بسر آمده است و هر کسی مجبور است خودش باشد تک و تنها، رویاروی خدا.

از کتاب دائرة المعارف عرفانی جلد دوم تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 40

#آخرالزمان

#تنهائی

#جنایت

#جنون

#کتاب_صوتی_آخرالزمان      

http://khodshenasi.net/daeratolmaarfe%20erfani%202%20%20(03).mp3


کتاب صوتی (1) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (2) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (3) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (4) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)


کتاب  دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

_

دسته ها :
سه شنبه بیست و ششم 12 1399

آخرالزمان خانواده (258) وظایف یک زن خانه دار مسلمان

258- آیا براستی وظایف و رسالت یک زن خانه دار مسلمان چیست؟ بهر حال می دانیم که حکم الهی از برای زنان مومنه استقرار در خانه است. ولی این استقرار در جریان عمل چگونه ممکن می شود؟ یک زن مسلمان خانه دار که تصمیم به استقرار در خانه دارد ساعات و اوقات روزمره اش را چگونه سپری می کند. 

این مهمترین معضله همه زنان خانه دار است که عموماً در تعامل و مدیریت سازنده و مومنانه با این امر عظیم در می مانند و دچار بحران روانی می شوند. برخی در خانه افسرده و دلمرده می شوند و برخی در همین خانه به انواع مفاسد اخلاقی دچار می گردند و برخی بالاخره از خانه می گریزند به بهانه های متفاوت شرعی و اقتصادی و علمی و هنری و و ... .

از کتاب آخرالزمان خانواده تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

#بچه_ننه
#خانواده_آخرالزمانی

#خانه_داری

#زن_خانه_دار

#استاد_خانجانی
#کتاب_صوتی_آخرالزمان_خانواده

http://khodshenasi.net/170-%20akharozamane%20khanevadeh%20%20%20(4).mp3

170- کتاب صوتی (1) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

170- کتاب صوتی (2) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

170- کتاب صوتی (3) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

170- کتاب صوتی (4) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

170- کتاب صوتی (5) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

170- کتاب آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

دسته ها :
دوشنبه بیست و پنجم 12 1399

همه تن هستند (1) راز آزادیخواهی بشر

وقتی بین آدمها هیچ تفاهم فکری و عاطفی نباشد در حقیقت هر روحی محبوس در تن خویش است و ما در جمع تنها زندگی می کنیم و تلاش برای برقراری ناکام رابطه روحی با اطرافیان منجر به عداوت و جنون و جنایت می شود زیرا هیچکس نمی تواند با روح دیگری مربوط شود. همه جنگها و تهمت ها در واقع جنگ بین تن ها می باشد. تن هائی که می خواهند روح خود را بسوی دیگران بفرستند ولی نمی توانند و یا طرف مقابل از پذیرش روح عاجز است. 

هیچکس نمی تواند پیام روح خود را به دیگری برساند. ارواح، زنجیر و محبوس تن ها هستند و در این اسارت با هم می جنگند. در واقع هر روحی، دیگری را به نجات خود می خواند و دادرسی نیست. و این قیامت است که عرصه تنهائی جهانی بشر است و هر کسی به تمامیت خودش مبتلاست و از خودش رهائی ندارد. 

جز تنهائی هیچ درد و رنج و مشکل دیگری وجود ندارد و تلاش مذبوحانه برای نجات از اسارت تن. و اینست راز آزادیخواهی بشر!

از کتاب دائرة المعارف عرفانی جلد دوم تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 39

#آخرالزمان

#تنهائی

#آزادیخواهی

#کتاب_صوتی_آخرالزمان      

http://khodshenasi.net/daeratolmaarfe%20erfani%202%20%20(03).mp3


کتاب صوتی (1) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (2) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (3) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (4) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)


کتاب  دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

_

دسته ها :
دوشنبه بیست و پنجم 12 1399

مسئولیت ارادت (1)

چون به پیر عارفی رسی در مرحله نخست نیازها و امراض و اسارتهایت را از تو می گیرد و به تو آزادی اراده و سلامت نفس و اختیار و عزت می بخشد. و تو ذاتاً متعهد به ارادت میشوی که اراده آزاد شده ات را در اختیار او نهی تا تو را به صاحب اختیار یعنی خداوند برساند ورنه دوباره اراده ات را از دست می دهی و این بار خوار و خفیف تر و معذب تر از قبل میشوی زیرا طعم آزادی را چشیده ای.

از کتاب خداشناسی عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 39

#ارادت

#مریدی

#پیر_عارف

#کتاب_صوتی_خداشناسی_عرفانی

http://khodshenasi.net/60-khoda%20shenasi%20erfani%20(4).mp3

60-  کتاب صوتی (1) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60-  کتاب صوتی (2) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60-  کتاب صوتی (3) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60-  کتاب صوتی (4) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60-  کتاب صوتی (5) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60-  کتاب خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)


_

دسته ها :
يکشنبه بیست و چهارم 12 1399

فلسفه خودکشی (9) 

بنظر می رسد که خودکشی دارای طیف بسیار وسیعی از معنا و ماهیت و انگیزه می تواند باشد. ولی در یک نگاه کلی می توان گفت که اهالی خودکشی مجموعاً در جرگه بی آزارترین و رئوفترین انسانها هستند به نسبت گروه و طبقه اجتماعی خودشان. کلاً از اهالی باطن و معرفت نفس می باشند و انسانهائی آرمانگرا و مطلق پرست و نیکوکارند و دلی به دنیا ندارند و دارای طبعی بلند و متافیزیکی می باشند و از منظر اعتقاد دینی خود را گناهکارتر از دیگران میدانند و این از جمله نشانه های اهل ایمان است.

از کتاب فلسفه جهانی دین تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 199

#خودکشی

#مطلق_پرستی

#آرمانگرائی

#متافیزیک

#کتاب_صوتی_فلسفه_جهانی_دین

http://khodshenasi.net/54-falsafeye%20jahani%20din%20(16).mp3


54-  کتاب صوتی (1) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (2) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (3) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (4) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (5) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (6) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (7) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (8) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (9) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (10) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (11) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (12) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (13) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (14) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (15) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (16) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (17) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

دسته ها :
يکشنبه بیست و چهارم 12 1399

مذهب اصالت عشق (466-469) کمبود عشق و محبت

466- آدمی در عالم هستی جز کمبود و قحطی عشق مشکل دیگری ندارد و این ام المسائل او در زندگی است.

467- آدمی به میزانی که دچار قحطی محبت است بی تاب و عجول و دنیاپرست و پرخاشگر است که یا بطور افراطی تلاش و حمالی می کند و یا بکلی افسرده و نومید است.

468- رشد جهانی آمار خودکشی چیزی جز نشانگر قحطی محبت در انسان مدرن نیست.

469- رشد جهانی تروریزم و جنگ همه جائی و طغیان های اجتماعی و ناامنی ها و بزهکاری ها و مفاسد اخلاقی جمله دال بر رشد روز افزون قحطی محبت در روابط بشری است. 

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد اول

#عشق

#کمبود_محبت

#تروریزم

#خودکشی

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/130-mazhab%20esalat%20eshgh%20jeld1%20%20(5).mp3

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

دسته ها :
يکشنبه بیست و چهارم 12 1399
X