صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35744
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

حق عبودیت - عبادت عملی و عبادت نظری

عبادت بمعنای پرستش خدای خالق و یکتاست. این پرستش به دو گونه به موازات یکدیگر ممکن می شود: یکی در همه لحظات و اعمال زندگی روزمره است که صورت ویژه ای به زندگی می بخشد که بر اساس احکام مذاهب توحیدی است که مبانی مشترک همه فضائل اخلاق عملی در همه مذاهب است مثل صداقت، قناعت، خویشتن داری، پاکدامنی، حلال خوری، دوری از زنا، از خود گذشتگی و توکل و امثالهم.

و اما صورت دوم عبادت که صورت تخصصی و خالصانه و کامل آن است بصورت مراسم ویژه عبادی رخ می دهد که مهمترین آن نیایش و نماز و زیارت اماکن متبرکه است.

از کتاب خداشناسی عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 36

#عبادت

#صداقت

#نماز

#کتاب_صوتی_خداشناسی_عرفانی

http://khodshenasi.net/60-khoda%20shenasi%20erfani%20(4).mp3

60-  کتاب صوتی (1) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60-  کتاب صوتی (2) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60-  کتاب صوتی (3) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60-  کتاب صوتی (4) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60-  کتاب صوتی (5) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60-  کتاب خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)


_

دسته ها :
چهارشنبه بیستم 12 1399

فلسفه خودکشی (5) - خودکشی نمایشی و سینمائی

البته می دانیم که بسیاری از خودکشی ها حاصل القائات ادبی و هنری و خاصه تلویزیونی است و بصورت ماجراجوئی و تهدید و نوعی انتقامجوئی از نزدیکان و عزیزان رخ می دهد و دارای ذاتی نمایشی و سینمائی هستند که برخی از آنها هم اتفاقاً به مرگ منجر می شود. این نوع خودکشی حاصل کبر و غرور ویژه عصر جدید است که معمولاً در سن جوانی رخ می دهد.

این واضح است که خودکشی از هر نوعش حاصل اشد خودپرستی و غرور و خودفریبی هائی است که رسوا میشود و به ناگاه در مقابل دیدگان عیان می گردد.

از کتاب فلسفه جهانی دین تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 198

#خودکشی

#انتقامجوئی

#کبر_و_غرور

#کتاب_صوتی_فلسفه_جهانی_دین

http://khodshenasi.net/54-falsafeye%20jahani%20din%20(16).mp3


54-  کتاب صوتی (1) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (2) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (3) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (4) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (5) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (6) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (7) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (8) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (9) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (10) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (11) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (12) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (13) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (14) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (15) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (16) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (17) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

دسته ها :
چهارشنبه بیستم 12 1399

حق خدمت - چرا خدمت و حرمت و اطاعت پیر واجب ترین امور است؟ 

پیر کیست؟

بدانید که او آدمی عین شماست و بلکه ضعیفترین انسانی است که بر روی خاک زندگی می کند. و بلکه مرده ای است که کالبدش در این دنیا جامانده است. و آیا این کم دردی است؟ آیا دردی بزرگتر از این ممکن است؟

و اما چرا او در میان شما زندگان جای مانده است؟ برای شما. بخاطر عشقش به شما. بخاطر نجات و سعادت شما. 

هیچکس به اندازه یک پیر معرفت نمی میرد. او بارها مرده است و بازگشته است بخاطر شما.

او در این دنیا هیچکس و هیچ چیزی ندارد. او مانده است تا خونش ریخته شود تا شاید شما برخیزید. او از حیات دنیا فقط و فقط همین کالبد را دارد که آنهم برای شماست که برایتان قربانی شود.


از کتاب خداشناسی عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 35

#عرفان

#خدمت_به_پیر

#مرید_و_مراد

#کتاب_صوتی_خداشناسی_عرفانی

http://khodshenasi.net/60-khoda%20shenasi%20erfani%20(4).mp3

60-  کتاب صوتی (1) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60-  کتاب صوتی (2) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60-  کتاب صوتی (3) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60-  کتاب صوتی (4) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60-  کتاب صوتی (5) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60-  کتاب خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)


_

دسته ها :
سه شنبه نوزدهم 12 1399

آخرالزمان خانواده (249) مراسم دینی عقد ازدواج

249- همانطور که ازدواج حتی برای کافرترین افراد و جوامع بشری تنها عملی است که علیرغم میلشان پای خدا و مذهب را به میان می آورند که این واقعیت جهانی دال بر حقیقتی فطری است که اجازه نمی دهد هیچ ازدواجی بی نام خدا و عهدی الهی رسمیت یابد بگونه ای که حتی خود زن و شوهر هم بدون این مراسم احساس زناشوئی نمی کنند و خود را محرم یکدیگر نمی دانند.

پس براستی ازدواج که تماماً بر عنصر رابطه جنسی بنا شده است، الهی ترین اتفاق در سرنوشت انسان است که هیچ کس را توان انکار این حقیقت نیست. 

حتی جوامع کمونیستی نیز بالاخره نتوانستند مراسم دینی را از ازدواج بکلی حذف کنند.

از کتاب آخرالزمان خانواده تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

#بچه_ننه
#خانواده_آخرالزمانی

#عقد_ازدواج

#مراسم_دینی

#استاد_خانجانی
#کتاب_صوتی_آخرالزمان_خانواده

http://khodshenasi.net/170-%20akharozamane%20khanevadeh%20%20%20(4).mp3

170- کتاب صوتی (1) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

170- کتاب صوتی (2) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

170- کتاب صوتی (3) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

170- کتاب صوتی (4) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

170- کتاب صوتی (5) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

170- کتاب آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

دسته ها :
سه شنبه نوزدهم 12 1399

معضله ارتباط با ناجی موعود «امام زمان چگونه کسی است؟» (4) نیاز و برنامه ریزی برای ظهور ناجی

امروزه حتی سازمان سیا و ناسا در آمریکا برای آخرالزمان برنامه ریزی می کنند ولی آیا کشور ما و مسئولان نظام ما براستی این واقعه را جدی گرفته و برایش فکر و برنامه ای دارند و یا سرکوب و دستگیری این دجالان و دیوانگان را کافی می دانند. 

در رسانه های غربی و شرقی در این باب سخن ها می رود الا در کشور ما که در بی خبری و غفلت کامل بسر می بریم. چرا؟ نکند که ما به ناجی نیازی نداریم و یا خیالمان راحت است که از خود ماست!؟


از کتاب دائرة المعارف عرفانی جلد دوم تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 37

#آخرالزمان

#امام_زمان

#ارتباط_با_امام_زمان

#کتاب_صوتی_آخرالزمان      

http://khodshenasi.net/daeratolmaarfe%20erfani%202%20%20(03).mp3


کتاب صوتی (1) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (2) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (3) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (4) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)


کتاب  دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

_

دسته ها :
دوشنبه هجدهم 12 1399

فلسفه خودکشی (3) - علل خودکشی

خودکشی معلول احساس پوچی است. اکثر کسانی که خودکشی می کنند نه خیلی خوشبخت هستند و نه خیلی بدبخت. نه خیلی پولدار و نه خیلی فقیر. نه خیلی ناکامند و نه خیلی به کام رسیده.

خودکشی حاصل رویاروئی انسان با خودش می باشد بهر بهانه و وضعیتی. بدون تردید هرگز وضع خاصی موجب خودکشی نمی شود.

گاه انسان با وضعی از ذهنیت و روان خود روبرو می شود که نه می تواند آنرا بپذیرد و نه می تواند آنرا نفی کند: نوعی به دام خود افتادن و هیچ راه گریزی نیافتن. بدین لحاظ نوعی تنهائی بسیار ویژه باطنی است که نه کسی آنرا درک می کند و نه خود فرد.

از کتاب فلسفه جهانی دین تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 197

#خودکشی

#احساس_پوچی

#خوشبختی

#بدبختی

#کتاب_صوتی_فلسفه_جهانی_دین

http://khodshenasi.net/54-falsafeye%20jahani%20din%20(16).mp3


54-  کتاب صوتی (1) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (2) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (3) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (4) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (5) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (6) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (7) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (8) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (9) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (10) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (11) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (12) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (13) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (14) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (15) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (16) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (17) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

دسته ها :
دوشنبه هجدهم 12 1399

مذهب اصالت عشق (422-423) - قانون عشق

422- هیچ کس عاشق شبیه خودش در صفات و کمالات نمی شود و لذا هیچ کس عاشق خودش نمی شود مگر اینکه عاشق بر عدم خود شود. و این قانون ذاتی دیگری از عشق است. خداوند عاشق بر خود شد چون عدم بود و لذا عاشق بر وجود خود شد که ضد عدم است.

423- فقط معشوق است که عاشق بر خودش می شود تحت الشعاع عشق عاشقش. و این عاشق بر خود شدن معشوق، عین عشق به ضد خود است زیرا عاشق به لحاظ ماهیت ضد معشوق است و لذا فقط در عشق است که تغییر و تحول و رشد و دگرگونی رخ می دهد و لاغیر!

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد اول

#عشق

#قانون_عشق

#معشوق

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/130-mazhab%20esalat%20eshgh%20jeld1%20%20(5).mp3

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

دسته ها :
يکشنبه هفدهم 12 1399

معضله ارتباط با ناجی موعود «امام زمان چگونه کسی است؟» (3) از علل اساسی ظهور ناجی 

و اما از منظر دیگر هر چه که بشر مواجه با وعده های توخالی و وارونه علوم و فنون و مدرنیزم می شود و بن بست های زندگی خود را درک و تصدیق میکند بیشتر طالب و مشتاق ظهور ناجی موعود و یا یک معجزه آسمانی است.

این نیاز بشر به نجات از علل اساسی ظهور ناجی می باشد: چون خطر فرا می رسد ناجی هم از راه میرسد! این امر بخودی خود علت دیگری بر ظهور شیادان و دجالان است همانطور که طبق روایات دینی، یکی از نشانه های عنقریب ظهور ناجی همانا ظهور همه جائی دجالان است که دعوی ناجیگری دارند. پس بهتر است که این واقعه را جدی بگیریم و فکری کنیم و آماده باشیم.

از کتاب دائرة المعارف عرفانی جلد دوم تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 37

#آخرالزمان

#امام_زمان

#ارتباط_با_امام_زمان

#دجال

#کتاب_صوتی_آخرالزمان      

http://khodshenasi.net/daeratolmaarfe%20erfani%202%20%20(03).mp3


کتاب صوتی (1) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (2) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (3) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (4) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)


کتاب  دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

_

دسته ها :
يکشنبه هفدهم 12 1399

فلسفه خودکشی (2) 

هرگز فقر و نداری و ورشکستگی و ناکامی و تنهائی و رسوائی جمعاً بخودی خود قادر نیست که انسانی را بخودکشی بکشاند. بدبختیها از هیچ نوعش نمی تواند علت خودکشی باشد بلکه می تواند توجیه و توضیح و بهانه منطقی خودکشی باشد و خود فردی که مرتکب این عمل می شود بخوبی میداند که اینها همه دروغ است و خودکشی اش علت دیگری دارد.

آنگاه که چه خوشبختی و موفقیت و چه بدبختی و ناکامی هیچ علت و معنا و انگیزه ای نداشته باشد خودکشی رخ مینماید. آنگاه که انسان جز خود خودش علتی برای آنچه که هست نیابد خودکشی بسیار آسان و ممکن میشود و کلاً جان بی ارزش می گردد و به بهانه ای از دست میرود.

از کتاب فلسفه جهانی دین تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 197

#خودکشی

#خوشبختی

#بدبختی

#کتاب_صوتی_فلسفه_جهانی_دین

http://khodshenasi.net/54-falsafeye%20jahani%20din%20(16).mp3


54-  کتاب صوتی (1) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (2) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (3) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (4) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (5) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (6) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (7) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (8) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (9) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (10) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (11) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (12) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (13) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (14) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (15) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (16) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب صوتی (17) فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

54-  کتاب فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

دسته ها :
يکشنبه هفدهم 12 1399

حق ربوبیت - وسوسه سلطه بر روح مردمان

خدا همان عشق به معرفت است در جان آدمی و علت سجود ملائک. هر کلامی از عارف چون نور تا اعماق تن و جان مخاطبان نفوذ می کند و بازیگران و سوداگران دنیا را به وسوسه های شیطانی مبتلا نموده و هلاک می سازد، وسوسه سلطه بر روح مردمان!

و اینست که گفته شده: آنکسی که طالب مرید است یزید است. بزرگترین وسوسه شیطانی کافران در نزد عارفان رسیدن به قدرت نفوذ معنوی عارف جهت مسلط شدن بر اراده و روح مردم است. و این وسوسه در عصر جدید غوغا می کند و این اساس گرایشات کاذب عرفانی در عصر ماست که مریدان حق شدیداً باید از آن برحذر باشند.

از کتاب خداشناسی عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 33

#عرفان

#نفوذ_معنوی

#وسوسه_شیطانی

#کتاب_صوتی_خداشناسی_عرفانی

http://khodshenasi.net/60-khoda%20shenasi%20erfani%20(4).mp3

60-  کتاب صوتی (1) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60-  کتاب صوتی (2) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60-  کتاب صوتی (3) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60-  کتاب صوتی (4) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60-  کتاب صوتی (5) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60-  کتاب خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)


_

دسته ها :
شنبه شانزدهم 12 1399
X