صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35755
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

ایجاز و افسون زمان (2) - امام زمان کیست

 صبر مکتب اصالت زمان است. آنانکه قدرت درک وصبر بر زمان را ندارند و به اصطلاح عجول هستند دست به خشونت و تلاشهای مذبوحانه می زنند تا مشکلات خود را حل نمایند ولی بواسطه زمان هلاک می شوند. 

صبر بر زمان آدمی را به ذات و گوهره زمان یعنی اکنونیت می رساند و اکنونیت درب ورود زمان در انسان و یا ورود انسان در زمان است و لذا می تواند درب خروج از زمان هم باشد و این بمعنای خروج از اسارت مکان و شرایط و جبرهاست. 

امام زمان کسی است که از زمان خروج نموده و در مقام بر زمانیت است یعنی در زمان نیست و لذا پیشوا و فرمانده زمان و اهالی آن آدمیان است. و ما در آخر زمان هستیم یعنی بر آستانه خروج از زمان. ...

از کتاب دائرة المعارف عرفانی جلد دوم تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 20

#آخرالزمان

#زمان

#صبر

#امام_زمان

#کتاب_صوتی_آخرالزمان      

http://khodshenasi.net/daeratolmaarfe%20erfani%202%20%20(02).mp3


کتاب صوتی (1) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (2) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (3) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (4) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)


کتاب  دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

_

دسته ها :
دوشنبه سیزدهم 11 1399

مذهب اصالت عشق (232) - «هو» چیست و کیست؟

232- «هو» چیست و کیست؟ روابط آدمها یا برای خودشان است یا برای خدا. روابط خدائی بایستی دارای هویت هوئی هم باشد که تعین وجودی داشته باشد و آن یک انسان مخلص عارف است که فنای در ذات حق و مظهر حق است که او را پیر طریقت یا مرشد روحانی و یا امام گویند. و آدمها دیر یا زود هوی رابطه خود را می شناسند و از اینجا به دو سرنوشت نورانی و ظلمانی تقسیم می شوند که یا این هو را تصدیق و اطاعت می کنند و یا انکار و تکذیب می نمایند و خود خدا با نشانه های غیبی حقانیت این هو را بر آدمها می نمایاند. «نشانه های خود را در درون و برون بر شما آشکار می کنیم تا بدانید که او حق است» قرآن- این هو که حق است عشق رابطه است اگر تصدیق و اطاعت شود. و اگر انکار شود آن رابطه هم دچار فسق و ابطال و نفرت و عذاب و فروپاشی می گردد.

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد اول

#عشق

#هو

#پیر_طریقت

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/130-mazhab%20esalat%20eshgh%20jeld1%20%20(3).mp3

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

دسته ها :
دوشنبه سیزدهم 11 1399

مذهب اصالت عشق (230) - تیغ حق یا فرشته صلح

230- روایتی از حضرت مسیح(ع) می فرماید: بسیاری مرا فرشته صلح می دانند در حالیکه من تیغ حق هستم که بر هر رابطه ای فرود می آیم و اگر طرفین رابطه مرا تصدیق کنند بخشوده شده و در رحمت و صلح قرار می گیرند و اگر مرا تکذیب نمایند از هم گسسته می شوند. 


از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد اول

#عشق

#فرشته_صلح

#مسیح

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/130-mazhab%20esalat%20eshgh%20jeld1%20%20(2).mp3

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

دسته ها :
يکشنبه دوازدهم 11 1399

علل علمی امراض (3) - رابطه بیماری و وجود بیمار در دانش پزشکی مدرن

این وضعی بسیار علنی است که در دانش پزشکی مدرن بیماری چیزی بکلی متفاوت از وجود بیمار است. مرض و مریض دو چیز کاملاً متفاوت نگریسته می شود. مثل انسان و خانه ای که در آن زندگی می کند. حتی در مسائل معماری و دکوراسیون بیشتر به روحیات و خلق و خوی صاحب خانه اش توجه می شود تا در مسائل تشخیص و درمان بیماری. 

و این یک وضعیت مالیخولیایی است که بر دانش پزشکی حاکم شده است که در گذشته ها تا این حد نبوده است. امروزه تشخیص و درمان امراض مبدل به شعبه ای از ریاضیات و آمار شده است که عموماً نیازی هم به معاینه خود بیمار نیست. در اینجا انسان همچون یک قطعه ماده محض مورد ملاحظه قرار می گیرد. دانش پزشکی از عرصه بیولوژی بتدریج تا سرحد مکانیک تنزل یافت. 

و امروزه مبدل به نوعی شیمی و فیزیک ملکولی و اتمی شده است و درست به همین دلیل است که شاهد مالیخولیائی بنام رادیو اکتیو درمانی هستیم. 

از کتاب دردِ خدا تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 20

#بیماری

#علت_بیماری

#درمان_بیماری

#پزشکی_مدرن

#کتاب_صوتی_درد_خدا

http://khodshenasi.net/40-%20dard%20khoda%20(2).mp3

40- کتاب صوتی (1) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (2) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (3) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (4) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (5) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (6) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (7) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (8) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

دسته ها :
يکشنبه دوازدهم 11 1399

مذهب اصالت عشق (224) - شیخ صنعان در ادبیات عرفانی 

224- عشق جنسی برای اهل ایمان و معرفت، امتحانات عظیم الهی و پالایشگاه و انفجارات اعماق نفس بشر است که کفرانها و شرکها و ظلمت های نفس را به صورت بت پرستی برون افکنی می کند و آدمی جز به یاری معرفت قادر به فائق آمدن و پیروزی در این امتحانات نیست. مثال شیخ صنعان در ادبیات عرفانی ما نمونه ای بس آموزنده و قابل تأمل است.

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد اول

#عشق

#نشانه_عشق

#شیخ_صنعان

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/130-mazhab%20esalat%20eshgh%20jeld1%20%20(2).mp3

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

دسته ها :
جمعه دهم 11 1399

عصر تنهائی و خماری «الساعه» (2)

به بیان دیگر آخرالزمان به معنای الساعه همانا واقعه از جریان افتادن روان بشر است و مصداق ساکن روان و روان ساکن به تعبیر مولوی می باشد:

کی شود این روان من ساکن 

این چنین ساکن روان که منم

چرا که عارفان نخستین پیشقراولان قیامت نفس و کاشف الساعه (حال) بوده اند که از رودخانه تاریخ به دریای ساکن وجود پیوسته اند و لذا روانشان ساکن شده است. این همان محشر هستی و اقیانوس حضور حق و محضر حضرت باریتعالی می باشد. در حضور اوست که هر حرکتی از جریان می افتد و هر کسی مجبور است که حاضر باشد و دیگر امکان غیبت و گریز و نسیان نیست. پناه بردن به مخدرات هم فقط برای لحظاتی امکان گریز از الساعه را میدهد و سپس حضور را دو صد چندان می سازد که عین خماری است در حضور مستی الستی. بشریت در عرصه آماده باش بسر می برد: الساعه!

تنهائی همان خماری است و جز در عشق به کسی که در حضورش حاضر است رفع نمی شود.

از کتاب دائرة المعارف عرفانی جلد دوم تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 19

#آخرالزمان

#تنهائی

#خماری

#کتاب_صوتی_آخرالزمان      

http://khodshenasi.net/daeratolmaarfe%20erfani%202%20%20(02).mp3

کتاب صوتی (1) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (2) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (3) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (4) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب  دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

_

دسته ها :
جمعه دهم 11 1399

جهانگیر شدن شناخت یقینی امام

مسئله دیگر این است که اگر فقط حتی یک نفر موفق به شناخت یقینی امام شود این شناخت جهانگیر می شود و اندیشه و روان بشریت را برای شناخت خدا در وجود یک انسان مهیا می سازد. مثال مولوی در باره شمس تبریزی یکی از مشهورترین این نمونه ها است. ولی مسئله بس مهم دیگر این است که چنین معرفت یقینی و نوری عظیم فقط در یک رابطه خالصانه و دوستانه بین دو انسان اهل معرفت ممکن می شود. باید طبق اخبار تاریخی متذکر شویم که شناخت مولوی در باره شمس تبریزی یک واقعه یک طرفه نبوده و بلکه متقابل بوده است. ...


از کتاب خداشناسی طبیعی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 107

#خودشناسی

#خداشناسی

#شناخت_امام

#کتاب_صوتی_خداشناسی_طبیعی

47-  کتاب صوتی (1) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (2) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (3) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (4) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (5) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (6) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (7) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (8) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (9) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (10) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (11) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (12) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (13) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (14) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (15) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

دسته ها :
پنج شنبه نهم 11 1399

عصر تنهائی و خماری «الساعه» (1)

آخرالزمان در تعبیر قرآنی در یک کلام عصر جبری تفرید و تجرید نفس بشر است که در آن دوران جز خدا یار و یاوری نیست و آدمی نیز مطلقاً هیچ راه گریزی از خویشتن خویش هم ندارد. این مترادف با معنای قیامت و الساعه می باشد. 

الساعه به معنای حاکمیت اکنون در نفس بشر است. این سلطه همان قلمرو تنهائی جبری است که امکان گذشت زمان را در نفس نمی دهد زیرا آدمی فقط در جریان عبور زمان در نفس و روان خویش است که می تواند از خود بگریزد و بر خاطرات و خیالات پناه برده و خود را در آن گم و گور نماید.

از کتاب دائرة المعارف عرفانی جلد دوم تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 19

#آخرالزمان

#تنهائی

#خماری

#کتاب_صوتی_آخرالزمان      

http://khodshenasi.net/daeratolmaarfe%20erfani%202%20%20(02).mp3


کتاب صوتی (1) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (2) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (3) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

کتاب صوتی (4) دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)


کتاب  دائرة المعارف عرفانی ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان)

_

دسته ها :
پنج شنبه نهم 11 1399

مذهب اصالت عشق (217) - رابطه عاشق و معشوق (مرید و مراد)

217- اصولاً در هر عشقی، محبوب بایستی تابع و مرید عاشق شود وگرنه در منیت دچار کبر و غرور و طغیان گشته و این تباهی عشق است. این حق اساس ولایت زناشوئی نیز می باشد. و باید دانست که اساساً فرد مرید محبوب مراد واقع می شود و مراد در مقام عاشق است و فقط در قلمرو اطاعت از مراد (عاشق) است که مرید یا محبوب بر این حقیقت آگاه می شود که منبع عشق کجاست. و بدون اطاعت، محبوب یا مرید دچار امر مشتبه می شود و این جنون عشق و ویرانی رابطه است و واژگونی آن. زیرا محبوب خود را عاشق و منشأ عشق می پندارد.

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد اول

#عشق

#عاشق_و_معشوق

#مراد_و_مرید

#کتاب_صوتی_مذهب_اصالت_عشق

http://khodshenasi.net/130-mazhab%20esalat%20eshgh%20jeld1%20%20(2).mp3

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

دسته ها :
چهارشنبه هشتم 11 1399

آخرالزمان خانواده (175) - ترس از ازدواج

175- تا سده های قبل رابطه زناشوئی عمدتاً قلمرو ظهور و بروز دو غریزه بود یعنی معیشت و جنسیت! ولی امروزه کل نفس آدمی در این رابطه منفجر شده است و این انفجار بدلیل فقدان معرفت و مدیریت لازم موجب انهدام خانواده بوده است. اراده به خلق جدید انسان مهمترین ظهور نوین است که در خانواده بروز نموده است و کسی آنرا در نمی یابد. و لذا توقعات انسانها از ازدواج و زناشوئی هزاران بار بیشتر از قرون قبل است و به همین دلیل انسانها از ازدواج هراسانند چون می بینند که توان تعامل و مدیریت آنرا ندارند چون ماهیت آنرا درک نمی کنند.

از کتاب آخرالزمان خانواده تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

#بچه_ننه
#خانواده_آخرالزمانی

#ازدواج

#رابطه_زناشوئی

#استاد_خانجانی
#کتاب_صوتی_آخرالزمان_خانواده

http://khodshenasi.net/170-%20akharozamane%20khanevadeh%20%20%20(3).mp3

170- کتاب صوتی (1) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

170- کتاب صوتی (2) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

170- کتاب صوتی (3) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

170- کتاب صوتی (4) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

170- کتاب صوتی (5) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

170- کتاب آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

دسته ها :
چهارشنبه هشتم 11 1399
X