صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35726
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

آخر زمان فردی (آستانه قیامت)

انسان به میزانی که با امیال و آرزوهای نفسانی خود به بن بست می رسد چه از طریق وصال و چه ناکامی، در هر دو صورت به آخر زمان فردی خود نزدیک می شود و بر آستانه آخرت و قیامت خود قرار می گیرد که آستانه عرفان و رجعت بخویشتن است. و تکنولوژی در این امر خدمت بزرگی به بشر نموده است. ولی بشری که اهل معرفت و عبرت باشد در غیر اینصورت دچار هلاکت و جنون می گردد و از اسارت تکنولوژی رهائی ندارد.

از کتاب مبانی هستی شناسی عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 58

#آخرالزمان

#عرفان

 #بن_بست

#تکنولوژی

#کتاب_صوتی      

http://khodshenasi.net/113-mabani%20hasti%20shenasi%20erfani%20%20(07).mp3 

دسته ها :
يکشنبه سیم 9 1399

تنها راه رهائی از بیماری و تنها راه رشد انسانی

پس برای درمان شناخت بشری بایستی علم طب و اندیشه طبابت را از جریان شناخت پاک نمود. معارف بشری آفت و مرضی جز طبابت ندارد. فهم علت بیماری در نفس خود تنها راه رهائی از بیماری و تنها راه رشد انسانی است. فهمیدن همان شفا یافتن است. آنکه نمی خواهد بفهمد و با فهمش جدال می کند به «غیر» رجوع می کند. «غیر» همواره در حکم طبیب است. این «غیر» چه بانک باشد چه داروغه، چه پزشک و رمال و مهندس و مخدرات و مقدرات.

از کتاب شناخت شناسی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 93 

#بیماری

#علت_بیماری

#درمان_بیماری

#فهمیدن

#رمالی

#اعتیاد
#کتاب_صوتی

http://khodshenasi.net/35-shenakht%20shenasi%20(12).mp3

دسته ها :
يکشنبه سیم 9 1399

نشانه حاکمیت کفر پنهان در خانواده ها و منشأ مفاسد

123- امروزه در جامعه ما تقریباً اکثر قریب به اتفاق زنان و مردان، همسران خود را در شأن خود نمی دانند به لحاظ مادی یا معنوی. و این واضحترین نشانه حاکمیت کفر پنهان در خانواده هاست که منشأ همه مفاسد است که طبق آیات مورد بحث درک می کنیم که تنها راه قرار روانی در خانه علاوه بر تقوا و عفت و عبادت همانا ذکر و حکمت است یعنی معرفت نفس. و فقط از راه خودشناسی عرفانی هرکسی به یقین در می یابد که نه تنها همسرش هم شأن اوست بلکه تنها کسی است که می تواند با او همزیستی کند. که این حقیقت متأسفانه معمولاً پس از طلاق آشکار و اعتراف می شود.

از کتاب آخرالزمان خانواده تألیف استاد علی اکبر خانجانی 


#بچه_ننه
#خانواده_آخرالزمانی
#همسر

#فساد

#طلاق

#آخرالزمان_خانواده


#استاد_خانجانی

#کتاب_صوتی_آخرالزمان_خانواده

http://khodshenasi.net/170-%20akharozamane%20khanevadeh%20%20%20(2).mp3

دسته ها :
شنبه بیست و نهم 9 1399

سئوال کنندگان بزرگ: فیلسوف

هر فلسفه ای بر اساس تعریفی که از "وجود" و احساس وجود بدست می دهد فلسفه ای نظام یافته و اصولی تلقی می شود و بطور کلی تا کنون دو نوع فلسفه پدید آمده است و مابقی فلسفه ها در حکم شاخ و برگهای این دو هستند: ایده آلیزم و ماتریالیزم. ایده آلیزم، وجود انسان را تماماً اندیشه و جهان ذهنیت می داند تا آنجا که در زبان هگل بدینصورت در می آید که "فکر همان واقعیت است و واقعیت همان فکر است." در این فلسفه احساس وجود و محل درک و دریافت وجود همان اندیشه است یعنی اندیشه هر چه که عمیق تر و وسیع تر و شدیدتر باشد وجود بیشتر و برتر و کامل تری را برای صاحبش به ارمغان می آورد. ....

از کتاب معماهای عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 30

#معمای_عرفانی

#فیلسوف

#هگل

#اندیشه

#کتاب_صوتی_معماهای_عرفانی

http://khodshenasi.net/43-moammahaye%20erfaaani%20(3).mp3

فهرست این کتاب: 

سئوالهای بزرگ-ممکن-دروغ-شاهد-خودِ خودم-پاسخ-معنا-بی سوراخ-ارزش-شانس-زندگی-الهام-سئوال کنندگان بزرگ: آدم(ع)-ابلیس-پیامبر-فیلسوف-شاعر-دانشمند-قاضی-مبلغ مذهبی-انقلابی-کودک-خدا

 43- کتاب صوتی (1) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

43- کتاب صوتی (2) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

43- کتاب صوتی (3) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

43- کتاب صوتی (4) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

43- کتاب صوتی (5) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

43- کتاب صوتی (6) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

43- کتاب معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes))

دسته ها :
شنبه بیست و نهم 9 1399

معالجه طبیعی مرض

هر مرضی، آدمی را به قلمرو «رضا» می اندازد جبراً، تا راضی به انسان شدن خود شود و جدال را رها کند. و لذا مبارزه با هر مرضی همانا مبارزه با انسانیت خویش است و این مبارزه باعث باقی ماندن آن مرض و استمرار عذاب آوری آن در انسان می شود و این راز لاعلاجی هر مرض است. پس آنچه که علم طب نامیده می شود بر خلاف علاج و سلامت بشر عمل می کند و مرض را در بشر پایدار می کند که هم جلوی رشد انسانیت را می گیرد و هم جلوی معالجه طبیعی مرض را. ...


از کتاب شناخت شناسی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 92 


#بیماری

#درمان

#علم_طب

#معالجه_طبیعی


#کتاب_صوتی

http://khodshenasi.net/35-shenakht%20shenasi%20(12).mp3

دسته ها :
جمعه بیست و هشتم 9 1399

سئوال کنندگان بزرگ: آدم (ع)

حضرت آدم اصیل ترین آدم ها بود. او "عدم" بود و در حضور "وجود" که خود-آ بود بی وجودی و بی خودی خود را دریافت. از نخستین واصیل ترین سئوال کننده و خواهنده بود. او "وجود" را مورد سئوال قرار داد و طالب وجود شد یعنی طالب "خود" شد. او این شهامت کبیر را داشت و هنوز مثل ما آدم ها ترسو و دیوانه نشده بود تا بی خودی و بی وجودی را خود و وجود پندارد و متکبر گردد و وجود و خود-آ را منکر شود و یا در باره اش شک نماید. این سئوالی که او کرد همان سرآغاز خلقت او شد یعنی سرآغاز مکیدن روح از جانب "خود" (خدا) شد یعنی خدا در او شروع به دمیدن روح نمود. آن "دم" همان دم سئوال کردن بود.... 


از کتاب معماهای عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 19

#معمای_عرفانی

#حضرت_آدم


#کتاب_صوتی_معماهای_عرفانی

http://khodshenasi.net/43-moammahaye%20erfaaani%20(2).mp3

فهرست این کتاب: 

سئوالهای بزرگ-ممکن-دروغ-شاهد-خودِ خودم-پاسخ-معنا-بی سوراخ-ارزش-شانس-زندگی-الهام-سئوال کنندگان بزرگ


 43- کتاب صوتی (1) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

43- کتاب صوتی (2) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

43- کتاب صوتی (3) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

43- کتاب صوتی (4) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

43- کتاب صوتی (5) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

43- کتاب صوتی (6) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

43- کتاب معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes))

دسته ها :
جمعه بیست و هشتم 9 1399
X