صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35753
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

زمینه ظهور ناجی موعود

 و لذا هر چه به آخر زمان و لحظه صفر نزدیکتر می شویم گرایشات و مکاشفات عرفانی و روحانی هم بیشتر می شود. هر چند که در طرف دیگری تلاش های کافرانه و تکنولوژی جناح طاغوت هم شدیدتر می شود و نبرد بین کفر و ایمان نیز مستمراً قطبی تر و جهانی تر می گردد و این زمینه ظهور ناجی موعود است. 


از کتاب مبانی هستی شناسی عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 49


#آخرالزمان

#عرفان

 #ناجی_موعود

#مکاشفه


#کتاب_صوتی      

http://khodshenasi.net/113-mabani%20hasti%20shenasi%20erfani%20%20(06).mp3 

دسته ها :
پنج شنبه بیست و هفتم 9 1399

ممکن

 در ذهن آدمی آن کسی که سئوالی می کند کیست؟ و آن دیگری که باز در ذهن همو مسئول واقع می شود و در جستجوی پاسخی بر می آید کیست؟ و آن سومی که باز در ذهن همو پاسخ می دهد کیست؟ و آن چهارمی که پاسخ را می شنود و تأیید یا تکذیب و یا تردید می کند کیست؟ آیا این چهار نفر، یک نفر است؟ اگر یک نفر است پس چرا در آن واحد حضور ندارد؟ آیا فرد بشری به مرور زمان مبدل به یک فرد واحد می شود؟...


از کتاب معماهای عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 6


#معمای_عرفانی

#ممکن


#کتاب_صوتی_معماهای_عرفانی

http://khodshenasi.net/43-moammahaye%20erfaaani%20(1).mp3

فهرست این کتاب: 

سئوالهای بزرگ-ممکن-دروغ-شاهد-خودِ خودم-پاسخ-معنا-بی سوراخ-ارزش-شانس-زندگی-الهام


 43- کتاب صوتی (1) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

43- کتاب صوتی (2) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

43- کتاب صوتی (3) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

43- کتاب صوتی (4) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

43- کتاب صوتی (5) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

43- کتاب صوتی (6) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

43- کتاب معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes))

دسته ها :
پنج شنبه بیست و هفتم 9 1399

من: پروردگارا بهترین کاری که برای انسان دوست می داری چیست؟


او:خودشناسی! زیرا کسی به میزانی که خود را می شناسد می فهمد و باور می کند که خودی وجود ندارد و همه منم. لذا متواضع و مهربان و عادل و صبور می گردد و اینها همه از صفات دین من است که محصول خودشناسی می باشد.


من: پروردگارا تفاوت انسانها از چیست؟

او: فقط از میزان خودشناسی آنهاست.


من:پروردگارا انسان کامل چگونه انسانی است؟

او: انسانی که خود را کاملاً شناخته باشد و آن اینکه به طور کامل فهمیده و یقین کرده باشد که خودش وجود ندارد و فقط منم که وجود دارم. و این باور در اندیشه و احساس و هوش و حواس و ذرات تن او جاری شده باشد. یعنی "خود" و منیت در او به کلی نابود شده باشد. در اینصورت چنین انسانی منم.


از کتاب من، تو، او (جان،جامعه،خدا) تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 78


#خودشناسی

#انسان_کامل

#تفاوت_انسانها


#کتاب_صوتی_من_تو_او

http://khodshenasi.net/42-man-to.oo%20(9).mp3

فهرست این کتاب: 

حق جان-جلوه های جان-حکمت جامعه-راز مگو-کلام الله-زمان-خشوع-مصاحبه-شیطان-قدرت-راستی-اطاعت-اختیار-ایمان-معیشت-ایثار-علم-آخرالزمان-جنگ-گناه-خودشناسی-کمال-حکومت-جامع الاسرار-

 42- کتاب صوتی (1) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (2) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (3) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) – ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (4) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (5) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (6) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (7) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (8) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (9) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱)

دسته ها :
چهارشنبه بیست و ششم 9 1399

جدائی حکمت و طب و تشدید بیماریها

بمیزانی که در طول تاریخ حکمت و طب از هم جدا شدند و اطباء و حکیمان در دو صف متقابل قرار گرفتند جریان شناخت به اشد بیماری خود رسید و امراض لاعلاج تر گردیدند. پیامبران را نیز بعنوان نخستین حکیمان و اطباء بایستی شامل همین قاعده نمود. پیامبران تنها کسانی بوده اند که حکمت و طب را بصورت امر واحدی در خود دارا بوده و ارائه می نمودند.

از کتاب شناخت شناسی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 92


#بیماری

#درمان

#سلامتی

#حکمت

#طب


#کتاب_صوتی

http://khodshenasi.net/35-shenakht%20shenasi%20(12).mp3

دسته ها :
چهارشنبه بیست و ششم 9 1399

من: پروردگارا نفس انسان پس از مرگ دچار چه تغییراتی می گردد؟


او: همه انسانها با مرگشان اراده و انتخاب فردی خود را از دست می دهند و تسلیم امر من می شوند خواه یا ناخواه. ولی مابقی تغییرات مربوط به راه و روش زندگی دنیوی آنهاست و اعمالی که کرده اند ولی بهر حال این تغییرات ادامه بسیار شدیدتر همان وضع دنیوی آنهاست. همه انسانها به هر چه که می خواسته و در آن ناکام بوده اند پس از مرگ به طور کامل می رسند تا یقین حاصل کنند که حق خواسته هایشان چه بوده است و نیز ناحقی خواسته هایشان. و بدین طریق است که بهشت و جهنم درک و آشکار می شود....


از کتاب من، تو، او (جان،جامعه،خدا) تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 71


#مرگ

#نفس

#بهشت

#جهنم


#کتاب_صوتی_من_تو_او

http://khodshenasi.net/42-man-to.oo%20(8).mp3

فهرست این کتاب: 

حق جان-جلوه های جان-حکمت جامعه-راز مگو-کلام الله-زمان-خشوع-مصاحبه-شیطان-قدرت-راستی-اطاعت-اختیار-ایمان-معیشت-ایثار-علم-آخرالزمان-جنگ-گناه-خودشناسی-کمال-حکومت-جامع الاسرار-

 42- کتاب صوتی (1) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (2) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (3) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) – ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (4) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (5) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (6) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (7) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (8) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (9) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱)

دسته ها :
سه شنبه بیست و پنجم 9 1399

آخرالزمان و تحقق جامعه امام زمانی

یعنی ارزشهائی که مطلقاً و کاملاً برخاسته از وجود انسان است مبرای از زمان و مکان و کائنات. این همان ارزشهائی است که بر اساس آن جامعه امام زمانی بنا خواهد شد و جنات نعیم را بر زمین آشکار خواهد کرد. این یک هستی حقیقتاً اومانیستی است که از رابطه توحیدی بین انسان و خداوند رخ می نماید و بقول قرآن کریم زمین به نور پروردگار متجلی می شود و به گونه ای دگر به بار می نشیند و نعماتی خارق العاده برای حیات انسان عرضه می کند. 

از کتاب مبانی هستی شناسی عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 48


#آخرالزمان

#عرفان

 #جامعه_امام_زمانی

#جنت


#کتاب_صوتی      

http://khodshenasi.net/113-mabani%20hasti%20shenasi%20erfani%20%20(06).mp3 

دسته ها :
دوشنبه بیست و چهارم 9 1399

من: پروردگارا کامل چیست و کمال یعنی چه؟

او: کمال یعنی کامل شدن. و آن خلقت جهان است که در حال کامل شدن است. کامل منم که کل جهان در سوی من در حرکت است چون من کاملم. من کاملم چون وجود دارم و صاحب وجود خویشم و در وجودم غیر من دخالت ندارد. من کاملم چون تماماً خودم هستم. ولی خلقت جهان در بین عدم و وجود یعنی بین بی خودی و خود جاریست و از عدم و بیخودی به سوی خود و وجود در حرکت است که آن منم.


از کتاب من، تو، او (جان،جامعه،خدا) تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 51


#کمال

#کامل

#خلقت_جمال


#کتاب_صوتی_من_تو_او

http://khodshenasi.net/42-man-to.oo%20(6).mp3

فهرست این کتاب: 

حق جان-جلوه های جان-حکمت جامعه-راز مگو-کلام الله-زمان-خشوع-مصاحبه-شیطان-قدرت-راستی-اطاعت-اختیار-ایمان-معیشت-ایثار-علم-آخرالزمان-جنگ-گناه-خودشناسی-کمال-حکومت-جامع الاسرار-

 42- کتاب صوتی (1) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (2) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (3) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) – ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (4) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (5) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (6) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (7) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (8) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (9) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱)

دسته ها :
دوشنبه بیست و چهارم 9 1399

من: پروردگارا قلم چیست و نوشتن چه واقعه ای است؟

او: نخستین چیزی که آفریدم قلم بود و قبل از خلقت جهان مدتها مشغول نوشتن بودم تا خود را بشناسم. پس نوشتن تلاشی برای خودشناسی و خلقت دیگری از جهان است. آنکه به این نیت می نویسد حق قلم و نوشتن را رعایت کرده و به حقش می رسد و نیتی غیر از این جز به پوچی و ابطال و جنون نمی انجامد. و نویسنده کامل کسی است که جهان را کامل می یابد و او در نوشتن خود را و جهان را باز می یابد و می شناسد و تصدیق می کند و گوئی که خودش در خلقت جهان دست داشته است و خودش را نیز خلق کرده است. 


از کتاب من، تو، او (جان،جامعه،خدا) تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 62


#قلم

#آفرینش

#پوچی


#کتاب_صوتی_من_تو_او

http://khodshenasi.net/42-man-to.oo%20(5).mp3

فهرست این کتاب: 

حق جان-جلوه های جان-حکمت جامعه-راز مگو-کلام الله-زمان-خشوع-مصاحبه-شیطان-قدرت-راستی-اطاعت-اختیار-ایمان-معیشت-ایثار-علم-آخرالزمان-جنگ-گناه-خودشناسی-کمال-حکومت-جامع الاسرار-

 42- کتاب صوتی (1) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (2) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (3) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) – ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (4) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (5) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (6) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (7) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (8) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (9) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱)

دسته ها :
يکشنبه بیست و سوم 9 1399

اطاعت

من: پروردگارا تو از طریق پیامبرانت مردمان را فقط امر به اطاعت از احکام خود نموده ای و احکامت را نیز از زبان پیامبرانت  واضح ساخته ای. آیا راز این اطاعت چیست؟ و راز این احکام چیست؟ و راز پیامبرانت چیست؟ چرا که تو مخلوقِ خویشتنی. آیا کسی خودش را امر به اطاعت از خودش می کند؟ این یعنی چه؟ آیا تو در اطاعت از خویشتنی که مخلوق خویشتنی و این همان راه و راز توحید است؟ 


او: بنگر که چگونه در هم کلام شدن با من با چه سرعتی درک تو بالا رفته است که سئوال خودت را پاسخ می گوئی. و این یگانگی من و توست. پس این یگانگی از علم و فهم حاصل می آید. آری تو به راستی امر دین و اطاعت مرا درک کرده ای.


از کتاب من، تو، او (جان،جامعه،خدا) تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 32


#اطاعت

#توحید

#یگانگی


#کتاب_صوتی_من_تو_او

http://khodshenasi.net/42-man-to.oo%20(4).mp3

فهرست این کتاب: 

حق جان-جلوه های جان-حکمت جامعه-راز مگو-کلام الله-زمان-خشوع-مصاحبه-شیطان-قدرت-راستی-اطاعت-اختیار-ایمان-معیشت-ایثار-علم-آخرالزمان-جنگ-گناه-خودشناسی-کمال-حکومت-جامع الاسرار-

 42- کتاب صوتی (1) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (2) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (3) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) – ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (4) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (5) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (6) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (7) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (8) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (9) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱)

دسته ها :
جمعه بیست و یکم 9 1399

نادانی و بیماری

انسانی که نمی داند چه بخورد و چه مقدار بخورد و چه موقعی بخورد و بخوابد و جماع کند و چه نوع کاری را انجام بدهد یا ندهد و با چه کسانی معاشرت و دوستی نماید و انسانی که نمیداند اصلاً برای چه منظوری دقیقاً زندگی می کند و زندگیش باید چه خاصیتی داشته باشد و خلاصه اینکه انسانی که عذاب می کشد و آرامش و عزت ندارد و راه سالم زیستن و عزیز بودن در نزد خود را نمی داند انسانی نادان است و به همان میزان بیمار است. بیماری همان نادانی است و محصول عدم کاربرد درست از شناخت است. 


 از کتاب شناخت شناسی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 91


#بیماری

#نادانی

#سلامتی

#شناخت


#کتاب_صوتی

http://khodshenasi.net/35-shenakht%20shenasi%20(12).mp3

دسته ها :
جمعه بیست و یکم 9 1399
X