صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35759
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
گرایش به نشئگی و مواد مخدر

گرایش به نشئگی در واقع همانا گرایش ذهنی به خود-براندازی و خود-کشی است و به معنای غایت بیزاری ذهنی از خودش می باشد. ذهن از غایت کثرت پرستی به استهلاک می رسد و لذا در پرستش مواد به نوعی یکتاپرستی پناه می آورد و کل انرژی و امیال و غرایزش از صدها موارد به یک مورد معطوف میگردد و آن ماده مخدر است و برای رسیدن به این یک ماده دست به هر کاری می زند و سائر امیالش را قربانی می کند و پا بر روی همه عواطف و غرایز دیگرش می نهد و گاه تا سر حد جنایت پیش میرود.


از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد دوم ص 43


#اعتیاد
#مواد_مخدر
#علت_اعتیاد
#ترک_اعتیاد
 

#خودکشی


#کتاب_صوتی_اعتیاد

http://khodshenasi.net/19-kandokavi%20dar%20osol2%20(05).mp3

دسته ها :
پنج شنبه بیستم 9 1399

جهانی شدن و انهدام خانواده و جنگهای جهانی

و امروزه بسیاری از علمای اجتماعی این واقعه را بس مبارک و رشد دهنده می نامند که افراد بشری از محدوده کوچک روابط خانوادگی بر جامعه ای بزرگتر وارد می شوند که بسوی جهانی شدن می رود. این همان توهم و مالیخولیای موسوم به جهانی شدن است که در این واقعه تنها چیزی که جهانی می شود شیطنت و دروغها و مظالم بشری است که به سمت فتنه ای جهانی و جنگهای جهانی در حرکت است. و این انفجار و رشد خانواده در جامعه نیست بلکه انهدام خانواده است.


از کتاب آخرالزمان خانواده تألیف استاد علی اکبر خانجانی 


#بچه_ننه
#خانواده_آخرالزمانی
#فروپاشی_خانواده

#جنگ_جهانی

#جهانی_شدن


#استاد_خانجانی

#کتاب_صوتی_آخرالزمان_خانواده

http://khodshenasi.net/170-%20akharozamane%20khanevadeh%20%20%20(2).mp3

دسته ها :
پنج شنبه بیستم 9 1399

مثلث جان و تن و روح

31- انسان و انسانیت محصول اتحاد و دوستی جان و تن است. و البته این ارتباط جز به واسطه همان روح خاصی که خداوند در وجود بشر دمیده است ممکن نمی شود و این روح هم چیزی جز امر به انس و اتحاد بین تن و جان نیست. این مثلث تن و روح و جان همان مثلث وجود انسان است. و این یگانگی به میزانی که حاصل آمده باشد همان معنای "انسانیت" است که با واقعه مرگ که تن و روح و جان از یکدیگر جدا شده و هر یک به مبدأ خود باز می گردد، آشکارتر می شود.

از کتاب من، تو، او (جان،جامعه،خدا) تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 11


#جان

#روح

#انسانیت

#کتاب_صوتی_من_تو_او

http://khodshenasi.net/42-man-to.oo%20(2).mp3

فهرست این کتاب: 

حق جان-جلوه های جان-حکمت جامعه-راز مگو-کلام الله-زمان-خشوع-مصاحبه-شیطان-قدرت-راستی-اطاعت-اختیار-ایمان-معیشت-ایثار-علم-آخرالزمان-جنگ-گناه-خودشناسی-کمال-حکومت-جامع الاسرار-

 42- کتاب صوتی (1) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (2) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (3) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) – ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (4) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (5) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (6) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (7) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (8) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (9) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱)

دسته ها :
چهارشنبه نوزدهم 9 1399

هستی آخرالزمانی

آیا به آخر رسیدن زمان به معنای از کار ایستادن عقربه های ساعت و گردش زمین است؟

پاسخ هم آری است و هم نه. برای عارف واصل آخرالزمان کامل قبل از به پایان رسیدن گردش افلاک رخ می دهد زیرا او از اسارت تاریخ رها شده و بر زمان الهی وارد شده و به الساعه (قیامت) یا اکنون رسیده است در جریان حرکت جوهری و سیر باطنی به آستانه لامکان رسیده است و در محضر پروردگار.

ولی برای سائر مردمان آخرالزمان همان جریان کند شدن گردش افلاک و خاصه زمین و خورشید است تا توقف کامل که منجر به فروپاشی کائنات می شود همانطور که در قرآن کریم وصفش آمده است. 

از کتاب مبانی هستی شناسی عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 48


#آخرالزمان

#عرفان

 #عارف_واصل

#حرکت_جوهری


#کتاب_صوتی      

http://khodshenasi.net/113-mabani%20hasti%20shenasi%20erfani%20%20(06).mp3 

دسته ها :
چهارشنبه نوزدهم 9 1399

اعتیاد و دنیا پرستی

واژه های اعتیاد، عادت، عداوت و عدد جملگی در لغت عرب از ریشه واحد "عد" می باشند و این مشتقات بظاهر متفاوت دال بر حقیقتی واحد است و آن اینکه عددگرائی، کثرت پرستی، حرص، سلطه، عداوت و کبر و عادت و اعتیاد جملگی صفات واحدی از جریان دنیا پرستی بشرند. پس اعتیاد یکی از محصولات نهائی کفر و کبر و انکار و تکذیب دین خدا و حقایق فطری انسان می باشند: عذاب حاصل از بت پرستی است: تجمل پرستی، ماشین پرستی، کامپیوتر پرستی، شیء پرستی، شکم پرستی و ... . 


از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد دوم ص 43


#اعتیاد
#تریاک
#علت_اعتیاد
#ترک_اعتیاد
 

#کبر_و_غرور

#تجمل_پرستی


#کتاب_صوتی_اعتیاد

http://khodshenasi.net/19-kandokavi%20dar%20osol2%20(05).mp3

دسته ها :
سه شنبه هجدهم 9 1399

حق جان

1- نفس کشیدن یعنی "جانداری" تنها واقعیتی است که هیچ علت و دلیلی ندارد و لذا همه عواقب و آثار و حوادث مربوط به آن هم مطلقاً نمی تواند دلیلی داشته باشد. پس همه فلسفه های زندگی و شعبات آن و در واقع هر فلسفه ای در باره انسان باطل است و هجو و بی ریشه و فریب است و لذا همه به اصطلاح "علوم انسانی" ماهیتاً اینگونه اند.

از کتاب من، تو، او (جان،جامعه،خدا) تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 35


#جان

#نفس_کشیدن

#زندگی


#کتاب_صوتی_من_تو_او


http://khodshenasi.net/42-man-to.oo%20(1).mp3

فهرست این کتاب: 


حق جان-جلوه های جان-حکمت جامعه-راز مگو-کلام الله-زمان-خشوع-مصاحبه-شیطان-قدرت-راستی-اطاعت-اختیار-ایمان-معیشت-ایثار-علم-آخرالزمان-جنگ-گناه-خودشناسی-کمال-حکومت-جامع الاسرار-

 42- کتاب صوتی (1) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (2) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (3) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) – ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (4) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (5) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (6) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (7) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (8) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (9) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱)

دسته ها :
سه شنبه هجدهم 9 1399

معرفت و قیامت


اینک دیگر برای کلیه سئوالها فقط و فقط یک پاسخ وجود دارد. چرا چنین است؟ زیرا قیامت است. همه ناکامیها، رسوائیها، تلخیها، تردیدها، بی بنیادیها، پوچی ها، رنج ها، بن بست ها و لاعلاجیها و ... برای این است که قیامت است و لحظه به لحظه به غایت خود نزدیکتر می شود یعنی لحظه ای بر شدت و حدت این مسائل بشری و بر بی پاسخیش افزوده می شود. مگر اینکه این پاسخ را باور کرده و آن را عمیقاً درک کند و فقط اینگونه است که تنها راه علاج پدید می آید.... 

از کتاب خلقت دوباره تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 35


#قیامت

#معرفت

#زمان


#کتاب_صوتی_خلقت_دوباره

http://khodshenasi.net/13-khelghat%20dobareh%20(6
).mp3


فهرست این کتاب: 


برزخ-خلقت و معرفت-قانون چیست-حضرت مورچه و حضرت سلیمان-خدا در جستجوی خویشتن-افسانه زناشوئی-مقصود خلقت-معرفت و سرنوشت-معرفت و اراده-انسان و آتش-تبعیض و عدالت-اصول سلامتی-بازی،کار و خلاقیت-راه دل-بودن و نبودن-سودای خودشناسی-خودشناسی های کذائی-نشانه های خودشناسی-اینست بشر-عذاب و معرفت-معرفت و نفاق-شرق و غرب-معرفت و امامت-حقیقت و معرفت-معرفت و رضایت-زن و معرفت-معرفت و زمان-معرفت و قیامت-معرفت و ریا-معرفت و پرستش-معرفت و عمل


۱۳ - کتاب صوتی(۱) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶(NEW CREATION)


۱۳ - کتاب صوتی(۲) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)


۱۳کتاب صوتی(۳) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶(NEW CREATION)


۱۳ - کتاب صوتی(۴) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)


۱۳ - کتاب صوتی(۵) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)


۱۳ - کتاب صوتی(۶) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)


۱۳ - کتاب خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

دسته ها :
دوشنبه هفدهم 9 1399

سودای خودشناسی

آدمی بر دو نوع است و این دو نوع بر ماهیت دو درد قرار دارد: درد فهمیدن و درد بلعیدن و گویا هرگز امکان ندارد که درد بلعیدن تبدیل به درد فهمیدن شود و یا بالعکس. درد فهمیدن در مفهوم نهائی همان درد فهم خویشتن است همانطور که درد بلعیدن نیز نهایتاً همان درد بلعیدن خویشتن است. مسئله این است که انسان تنها موجودی است که شاهد بر وجود خویش است یعنی می داند که وجود دارد ولی از این واقعه بشر به دو دسته تقسیم می شود. ...


از کتاب خلقت دوباره تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 28

#خودشناسی

#فهمیدن

#بلعیدن


#کتاب_صوتی_خلقت_دوباره

http://khodshenasi.net/13-khelghat%20dobareh%20(4
).mp3


فهرست این کتاب: 


برزخ-خلقت و معرفت-قانون چیست-حضرت مورچه و حضرت سلیمان-خدا در جستجوی خویشتن-افسانه زناشوئی-مقصود خلقت-معرفت و سرنوشت-معرفت و اراده-انسان و آتش-تبعیض و عدالت-اصول سلامتی-بازی،کار و خلاقیت-راه دل-بودن و نبودن-سودای خودشناسی-خودشناسی های کذائی-نشانه های خودشناسی-اینست بشر-عذاب و معرفت-معرفت و نفاق-شرق و غرب-معرفت و امامت-حقیقت و معرفت-معرفت و رضایت-زن و معرفت-معرفت و زمان-معرفت و قیامت-معرفت و ریا-معرفت و پرستش-معرفت و عمل


۱۳ - کتاب صوتی(۱) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶(NEW CREATION)


۱۳ - کتاب صوتی(۲) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)


۱۳کتاب صوتی(۳) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶(NEW CREATION)


۱۳ - کتاب صوتی(۴) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)


۱۳ - کتاب صوتی(۵) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)


۱۳ - کتاب صوتی(۶) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)


۱۳ - کتاب خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

دسته ها :
شنبه پانزدهم 9 1399

بزرگترین عامل پیشگیری از اعتیاد


صدق، بستر آزادی بیان و اندیشه و اعمال انسان است و آدمی را از عقده های درونی پاک می سازد و لذا انسان دروغگو و ریاکار موجودی عقده ای و ثقیل است و در آشنائی با انواع این مواد قانونی و قاچاقی در مصارف اولیه اش به نوعی انبساط و احساس آزادی موقتی دست می یابد و بشدت به آنها مجذوب می گردد. و این فریبی هولناک است و به مثابه افتادن در چاه عذاب است. بنابر این صدق و راستی و بی ریائی بزرگترین عامل پیشگیری از اعتیاد می باشد و نیز بزرگترین راه ترک اعتیاد می باشد. 


از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد دوم ص 42

#اعتیاد
#تریاک
#علت_اعتیاد
#ترک_اعتیاد
 

#صدق

#درمان_اعتیاد


#کتاب_صوتی_اعتیاد

http://khodshenasi.net/19-kandokavi%20dar%20osol2%20(05).mp3

دسته ها :
شنبه پانزدهم 9 1399

تبعیض و عدالت


تبعیض و عدالت، یک معنای فرهنگی و عقیدتی و سیاسی دارد و یک معنای دیگری دارد که مربوط به خود واژه است و بیان واقعیت است. با جنبه ایدئولوژیکی و فرهنگی آن به اندازه کافی آشنا هستیم و می دانیم که در همه فرهنگهای جهان تبعیض امری زشت و ناحق است و باید از بین برود و عدالت هم نقطه مقابل آن است که بایستی برقرار شود. و غایت این اعتقاد همواره اشکال عقیدتی و سیاسی یافته است و زمینه ساز تحولات و انقلابات اجتماعی بوده است که همواره هم نهایتاً مبدل به تبعیض شدیدتر و عریان تر و وقیحانه تری شده است و عدل شاقه تری را طلب کرده است.


از کتاب خلقت دوباره تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 21

#عدالت

#تبعیض

#عدل


#کتاب_صوتی_خلقت_دوباره

http://khodshenasi.net/13-khelghat%20dobareh%20(3
).mp3


فهرست این کتاب: 


برزخ-خلقت و معرفت-قانون چیست-حضرت مورچه و حضرت سلیمان-خدا در جستجوی خویشتن-افسانه زناشوئی-مقصود خلقت-معرفت و سرنوشت-معرفت و اراده-انسان و آتش-تبعیض و عدالت-اصول سلامتی-بازی،کار و خلاقیت-راه دل-بودن و نبودن-سودای خودشناسی-خودشناسی های کذائی-نشانه های خودشناسی-اینست بشر-عذاب و معرفت-معرفت و نفاق-شرق و غرب-معرفت و امامت-حقیقت و معرفت-معرفت و رضایت-زن و معرفت-معرفت و زمان-معرفت و قیامت-معرفت و ریا-معرفت و پرستش-معرفت و عمل


۱۳ - کتاب صوتی(۱) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶(NEW CREATION)


۱۳ - کتاب صوتی(۲) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)


۱۳کتاب صوتی(۳) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶(NEW CREATION)


۱۳ - کتاب صوتی(۴) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)


۱۳ - کتاب صوتی(۵) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)


۱۳ - کتاب صوتی(۶) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)


۱۳ - کتاب خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

دسته ها :
جمعه جهاردهم 9 1399
X