صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35756
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

خلقت دوباره - قانون چیست؟


قانون مجموعه احکام و اصول و فروعی است که راه و روش افراد و گروههای اجتماعی را در کلیه امور زندگی دنیا معین می کند.


قانون بر دو نوع است: قانون خدا و قانون شیطان. قانون خدا همان است که بواسطه انبیای الهی به بشر معرفی شده است و از بطن فطرت انسان از جانب خدا آمده است. و این قانونی است که انسان را در دنیا به سلامت و آرامش و سعادت و رشد عقلی و روانی می رساند و در آخرت هم به زندگی لذت بخش و مقدس جاودانه می رساند و انسان را از تباهی و عذابها و بدبختیها می رهاند....  


از کتاب خلقت دوباره تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 13

#قانون
#فطرت
#آرامش

#بدبختی


#کتاب_صوتی_خلقت_دوباره

http://khodshenasi.net/13-khelghat%20dobareh%20(2
).mp3


فهرست این کتاب: 


برزخ-خلقت و معرفت-قانون چیست-حضرت مورچه و حضرت سلیمان-خدا در جستجوی خویشتن-افسانه زناشوئی-مقصود خلقت-معرفت و سرنوشت-معرفت و اراده-انسان و آتش-تبعیض و عدالت-اصول سلامتی-بازی،کار و خلاقیت-راه دل-بودن و نبودن-سودای خودشناسی-خودشناسی های کذائی-نشانه های خودشناسی-اینست بشر-عذاب و معرفت-معرفت و نفاق-شرق و غرب-معرفت و امامت-حقیقت و معرفت-معرفت و رضایت-زن و معرفت-معرفت و زمان-معرفت و قیامت-معرفت و ریا-معرفت و پرستش-معرفت و عمل


۱۳ - کتاب صوتی(۱) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶(NEW CREATION)


۱۳ - کتاب صوتی(۲) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)


۱۳کتاب صوتی(۳) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶(NEW CREATION)


۱۳ - کتاب صوتی(۴) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)


۱۳ - کتاب صوتی(۵) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)


۱۳ - کتاب صوتی(۶) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)


۱۳ - کتاب خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

دسته ها :
پنج شنبه سیزدهم 9 1399

اثرات مواد مخدر در دوران خماری


به زبانی می توان گفت که همه این مواد (مخدر) به نوعی پروار کننده و تشدید کننده و فریب دهنده نفس اماره بشرند. شرارت و کبر و پلیدی را به اوج رسانیده و رسوایش می کنند. و پس از این دوران دیگر عصر نشئگی به پایان رسیده و دوران خماری آغاز می شود و با مصرف این مواد فقط می توان همان وضعیت اسبق را حفظ نمود و بدون آن حتی حفظ تعادل عادی نیز غیر ممکن می گردد. زین پس یک معتاد تمام هم و غمش آن است که وضعیت عادی خود را حفظ کند و بتواند مثل مابقی مردم ادامه حیات دهد....


از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد دوم ص 42

#اعتیاد
#تریاک
#علت_اعتیاد
#ترک_اعتیاد
 

#نشئگی

#خماری


#کتاب_صوتی_اعتیاد

http://khodshenasi.net/19-kandokavi%20dar%20osol2%20(05).mp3

دسته ها :
پنج شنبه سیزدهم 9 1399

خلقت دوباره - برزخ


پس حس مادی بشر از جهان یک حس برزخی است که بویی از بقا و فنا را توأماً دارا می باشد ولی به هیچکدامش نمی رساند. مثلاً مسلم ترین حس مادی بشر از فنا پدیده مرگ است ولی این یک ادراکی از دور است و حواس ما خود مردن را نمی تواند درک کند زیرا وقتی که مرگ بر فردی واقع می شود دیگر حواس وجود ندارد.... 


از کتاب خلقت دوباره تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 

#برزخ
#مرگ
#فنا

#کتاب_صوتی_خلقت_دوباره

http://khodshenasi.net/13-khelghat%20dobareh%20(1).mp3


فهرست این کتاب: 


برزخ-خلقت و معرفت-قانون چیست-حضرت مورچه و حضرت سلیمان-خدا در جستجوی خویشتن-افسانه زناشوئی-مقصود خلقت-معرفت و سرنوشت-معرفت و اراده-انسان و آتش-تبعیض و عدالت-اصول سلامتی-بازی،کار و خلاقیت-راه دل-بودن و نبودن-سودای خودشناسی-خودشناسی های کذائی-نشانه های خودشناسی-اینست بشر-عذاب و معرفت-معرفت و نفاق-شرق و غرب-معرفت و امامت-حقیقت و معرفت-معرفت و رضایت-زن و معرفت-معرفت و زمان-معرفت و قیامت-معرفت و ریا-معرفت و پرستش-معرفت و عمل


۱۳ - کتاب صوتی(۱) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶(NEW CREATION)


۱۳ - کتاب صوتی(۲) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)


۱۳کتاب صوتی(۳) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶(NEW CREATION)


۱۳ - کتاب صوتی(۴) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)


۱۳ - کتاب صوتی(۵) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)


۱۳ - کتاب صوتی(۶) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)


۱۳ - کتاب خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

دسته ها :
چهارشنبه دوازدهم 9 1399

اثرات مواد مخدر در دوران نشئگی


تحت اثر این مواد هر کسی می پندارد که می تواند بر بسیاری از ناتوانائیهای خود فائق آید و خود را تقویت و جبران نماید. گوئی نشئگی چنین وعده ای را به فرد القاء می کند که بزودی به بسیاری از آرزوهای محال خود لباس عمل می پوشاند. حس نشئگی نوعی احساس قهرمانی و خدایگونگی گذراست. نام "هروئین" دقیقاً از همین معنا اقتباس شده است: الهه ای که به انسان قدرت قهرمانی و اسطوره ای اعطا می کند. چنین حسی در مواد توهم زا بمراتب شدیدتر وجود دارد و لذا مبتلایان به این مواد جدید اکثراً احساس خدائی و پیامبری دارند و خود را ناجی می پندارند حال آنکه رنجورانی دیوانه و مبتذل بیش نیستند. از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد دوم ص 42

#اعتیاد
#تریاک
#علت_اعتیاد
#ترک_اعتیاد
 

#نشئگی

#هروئین


#کتاب_صوتی_اعتیاد

http://khodshenasi.net/19-kandokavi%20dar%20osol2%20(05).mp3

دسته ها :
چهارشنبه دوازدهم 9 1399

تنها خاصیت مثبت و زودگذر مواد اعتیادزا

در نشئگی نوعی احساس کاذب و زودگذر آزادی وجود دارد که فرد را بخود می خواند: آزاد شدن از تعهدات عقلی و وجدانی خویش. این نوع آزادی امکان بروز و ظهور بسیاری از امیال و عقده ها و حرفهای نهائی را پدید می آورد و به بسیاری از اعمال پنهان نیز امکان عیان شدن می دهد و برون افکنی می نماید. بدین لحاظ شاید بتوان تنها خاصت مثبت این مواد را که آنهم بسیار زودگذر است، مورد تأمل قرار داد و این کلام خدا را بهتر درک نمود که: "در مستی شراب برای مردمان خیر و شری وجود دارد ولی شرش بیشتر است."


از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد دوم ص 42

#اعتیاد
#تریاک
#علت_اعتیاد
#ترک_اعتیاد
 

#نشئگی

#خماری


#کتاب_صوتی_اعتیاد

http://khodshenasi.net/19-kandokavi%20dar%20osol2%20(05).mp3

دسته ها :
سه شنبه یازدهم 9 1399

علت فروپاشی خانواده در آخرالزمان

بشر در طول زندگی فردی خود و نیز در عمر تاریخی اش تلاش نموده تا نهایتاً به منبع محبت برسد و محبوب دیگران شود و لااقل محبوب همسر و فرزندانش باشد. ولی بدین لحاظ چه بسا ناکامتر از سائر آرزوهایش بوده است و در پایان عمر فردی و تاریخی اش با تمامیت کینه و انزجار اطرافیانش مواجه شده است و این علت فروپاشی خانواده در آخرالزمان است که نهایتاً به فروپاشی جامعه و تمدن منجر می شود زیرا مغز تمدن یعنی خانواده در حال پوسیدن است.


 از کتاب آخرالزمان شناسی عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 59

#آخرالزمان

#عرفان

 #فروپاشی_خانواده
#محبت
#کینه


#کتاب_صوتی      


               http://khodshenasi.net/87-%20akharol%20zaman%20shenasi%20erfani%20(5).mp3

 

دسته ها :
سه شنبه یازدهم 9 1399

نشئگی و خماری اعتیاد


نشئگی زمینه و علت اعتیاد است و آنچه که زنجیر اعتیاد است خماری می باشد. نشئگی و خماری چیست؟ نشئگی همان وضعیتی از ذهن است که قدرت خود-گریزی و خود-فریبی شدید و خارق العاده ای پیدا کرده است: مستی، توهم و تخدیر انواع گوناگونی از این وضع می باشند. برای همین است که در چنین وضعی آدمی دست به خطا کاریهائی می زند که در حالت عادی از آن شرم دارد ولی در حال نشئگی به انجام آن افتخار هم می کند.


از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد دوم ص 42

#اعتیاد
#تریاک
#علت_اعتیاد
#ترک_اعتیاد

#نشئگی

#خماری


#کتاب_صوتی_اعتیاد

http://khodshenasi.net/19-kandokavi%20dar%20osol2%20(05).mp3
دسته ها :
دوشنبه دهم 9 1399
زنجیر اعتیاد

بهر حال ریشه روانی میل به انواع این موادها همانا میل به تغییر دادن شخصیت خویش است. این تغییر در نخستین مصارف بصورت معجزه آسائی برای فرد دارای اهمیت می شود ولی بزودی اثرش از دست رفته و هنگامی که فرد کاملاً به آن عادت کرد تازه به همان وضع سابق برمی گردد بعلاوه اینکه مشکلی هم بر مشکلات قبلی اش افزوده شده است. اینجاست که فرد باور می کند که فریب خورده است و اینک همان آدم قبل از اعتیاد است ولی با یک زنجیر و اسارتی هولناک. کل معضله اعتیاد در درک این "زنجیر" نهفته است....

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد دوم

#اعتیاد
#تریاک
#علت_اعتیاد
#ترک_اعتیاد

#کتاب_صوتی_اعتیاد

http://khodshenasi.net/19-kandokavi%20dar%20osol2%20(05).mp3
دسته ها :
يکشنبه نهم 9 1399
خلقت دوباره - اصول سلامتی 1

1- با راستگوئی و بی ریائی به سلامتی روان میرسی.

2- با غلبه بر آرزوهایت به سلامت اعصاب میرسی.

3- با غلبه بر نخوت و غرورت به سلامت دل میرسی.

4- با کم خوری به سلامت خون میرسی که سلامت حیات است.

5- با سخاوت به سلامت دستانت میرسی.

6- با قطع رابطه کردن از ریاکاران به سلامت پاهایت میرسی.

7- با چشم فروبستن از مال مردم به سلامت چشم میرسی.

8- با گوش فروبستن از حرف مردم به سلامت گوش میرسی.

9- با پذیرش تنهائی و صبر به سلامت عقل میرسی

10- با غلبه بر حسد خویش به سلامت وجدان میرسی.


از کتاب خلقت دوباره تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 23

#اصول_سلامتی
#سلامتی_اعصاب_و_روان
#آرامش


#استاد_علی_اکبر_خانجانی 

کتاب_صوتی_خلقت_دوباره 

http://khodshenasi.net/13-khelghat%20dobareh%20(3).mp3
دسته ها :
جمعه هفتم 9 1399
خلقت دوباره - اصول سلامتی 2

11- با غلبه کردن بر توقع از عزیزان به سلامت عاطفه میرسی.

12- با پذیرش زندگی ساده به سلامت شغل میرسی.

13- با عمل کردن به عقل به سلامت علم میرسی.

14- در دوستی با مخلصان و فرزانگان به سلامت جمال میرسی که سلامت کل وجود است. 

15- در دوست داشتن فقراء به سلامت دین میرسی.

16- با عقل به دین میرسی و در دین به سلامت میرسی و در سلامت به معرفت میرسی و در معرفت به حکمت میرسی و در حکمت به کرامت میرسی و در کرامت به شفاعت میرسی و در شفاعت به وحدت میرسی و در وحدت خدا را می یابی و کامل می شوی. و این هشت درجه بهشت است و هشت مقام سلامت.


از کتاب خلقت دوباره تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 23

#اصول_سلامتی
#سلامتی_اعصاب_و_روان
#آرامش
#عقل


#استاد_علی_اکبر_خانجانی 

کتاب_صوتی_خلقت_دوباره 

http://khodshenasi.net/13-khelghat%20dobareh%20(3).mp3
دسته ها :
جمعه هفتم 9 1399
X