صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35762
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
الحاقه - حقِ حق

چرا چیزی حق است و چیزی ناحق؟ حق یعنی چه؟ یعنی درستی؟ درستی یعنی چه؟ یعنی آنچه که باید باشد؟ پس حق یعنی آنچه که نیست؟ پس حق از نیستی بر می آید و اصلاً خود نیستی است که گاه هستی می یابد و باز نیست می شود؟ پس حق غیر واقعیت است؟ پس واقعیت ها همواره ناحق هستند؟ پس آیا حقیقت بر خلاف واقعیت است؟ آیا حق ضد هستی است؟ ...


از کتاب الحاقه تألیف استاد علی اکبر خانجانی 


#حق
#درستی
#حقیقت
#واقعیت

#کتاب_صوتی_الحاقه


فهرست این کتاب: 
حقِ حق-قدرت-زن-مالکیت-قضاوت-وظیفه-لذت-صحبت-قتال-همخوابگی-کار-رابطه-شهرت-واقعیت-نیاز-ریا-برابری-آزادی-درد-تلویزیون-تصوف-وجود-دیالکتیک-شرارت-زندگی-من

37- کتاب صوتی (1) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (2) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (3) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (4) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (5) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (6) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (7) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (8) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (9) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (10) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (11) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (12) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (13) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (14) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (15) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (16) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (17) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (18) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰
 

دسته ها :
سه شنبه بیست و هفتم 8 1399
در باره علم تأویل یا هرمنوتیک

"تأویل" در معنای واژه اش به معنای تلاش برای یافتن و آشکار کردن معنای ازلی و اولی هر چیز یا واقعه یا سخنی است، تلاش برای رجوع دادن چیزی به ازلیت و اولیت و مبدأ هستی آن چیز است، جستجو برای ذات چیزی. و از آنجا که هر چیزی همان آخرین وضع آن چیز است پس تأویل به معنای یگانه ساختن آخر و اول هر چیزی است....


از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم 


#هرمنوتیک
#ذات
#معنا


#کتاب_صوتی_در_باره_هرمنوتیک

http://khodshenasi.net/21-kandokavi%20dar%20%20osol4%20%20(11).mp3

فهرست این کتاب: 

آرزو-ترانه سرائی-فلسطین-دکتر علی شریعتی-نژادپرستی-حجاب-گرایشات عرفانی-آتش-فرقه های مذهبی-اقتصاد-التقاطی گری-صدق-محبت-اندیشه های ظلم ستیز-امید-رشد اخلاقی-ذات علوم بشری-انقلابیگری-سینمای سیاسی-عرفان نظری-سوسیالیزم-احساس مسئولیت-شکست-مبارزات رهائی بخش-فلسفه ملاصدرا-دوستی-علم تأویل یا هرمنوتیک

۲۱ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

دسته ها :
يکشنبه بیست و پنجم 8 1399
در باره دوستی

"دوستی" ترمینال همه ارزشهای معنوی انسان خاصه در روابط اجتماعی است و امروزه نیز این ارزش بطور فزاینده ای خودنمائی می کند و تبدیل به یک شعار جهانی می گردد هر چند که هر فرد و گروهی تعبیر و تفسیر خاص خودش را در این باره عرضه می کند از تعابیر عارفانه تا فاسقانه ترین تعابیر.

"دوستی" در یک کلام به معنای حمایت بی قید و شرط است و لذا بدون "آزادی" قابل توصیف نیست و بدینگونه مترادف یک عشقِ غیر متعهد است. در واقع اگر کسی را بیابی که در همه حال تو را دوست بدارد و یاری دهد و از تو حمایت کند و تصدیقت کند او را "دوست" می نامی حتی اگر قصد جانش کنی و او حتی در این امر تو را حمایت کند که این کمال "دوستی" تلقی می شود.


از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم 


#دوستی
#آزادی
#عشق
#روابط_اجتماعی


#کتاب_صوتی_در_باره_دوستی

http://khodshenasi.net/21-kandokavi%20dar%20%20osol4%20%20(10).mp3

فهرست این کتاب: 

آرزو-ترانه سرائی-فلسطین-دکتر علی شریعتی-نژادپرستی-حجاب-گرایشات عرفانی-آتش-فرقه های مذهبی-اقتصاد-التقاطی گری-صدق-محبت-اندیشه های ظلم ستیز-امید-رشد اخلاقی-ذات علوم بشری-انقلابیگری-سینمای سیاسی-عرفان نظری-سوسیالیزم-احساس مسئولیت-شکست-مبارزات رهائی بخش-فلسفه ملاصدرا-دوستی-علم تأویل یا هرمنوتیک

۲۱ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

دسته ها :
شنبه بیست و چهارم 8 1399
در باره فلسفه ملاصدرا

جز پیامبران خدا و انگشت شماری از حکیمان در طول تاریخ مابقی رشد یافتگان وادی دین و معرفت و محبت بی معلم و مربی روحانی نبوده اند. این آموزگاران معنوی نیز از جمله انسانهای روحانی و حکیم بوده اند که رب آنها خود خدا بوده است.

آنان که ربشان خداوند بوده البته زندگانی سراسر رنج و پر محنت و فقر و دربدری داشته اند و مریدانی که تحت تربیت اینان پدید آمده اند به نسبت دارای زندگانی پر عزت و رفاه و رحمت بوده اند و در قیاس با مربیان خود هیچ رنجی نکشیده اند و چه بسا این مریدان به لحاظی دارای رشد و تعالی برتری هم گشته اند و از مربیان خود شاخص تر گردیده اند مثل مولای رومی در قیاس با پیرش شمس تبریزی که ربی جز الله نداشت....
 

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم 


#فلسفه
#ملاصدرا
#عرفان
#مرید


#کتاب_صوتی_در_باره_فلسفه_ملاصدرا

http://khodshenasi.net/21-kandokavi%20dar%20%20osol4%20%20(10).mp3

فهرست این کتاب: 

آرزو-ترانه سرائی-فلسطین-دکتر علی شریعتی-نژادپرستی-حجاب-گرایشات عرفانی-آتش-فرقه های مذهبی-اقتصاد-التقاطی گری-صدق-محبت-اندیشه های ظلم ستیز-امید-رشد اخلاقی-ذات علوم بشری-انقلابیگری-سینمای سیاسی-عرفان نظری-سوسیالیزم-احساس مسئولیت-شکست-مبارزات رهائی بخش-فلسفه ملاصدرا-دوستی-علم تأویل یا هرمنوتیک

۲۱ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

دسته ها :
پنج شنبه بیست و دوم 8 1399
در باره شکست

آیا آدمی آرمان و سودائی جز جاودانگی دارد؟ ولی فقط آنان که مکتب اصالت شکست را انتخاب کردند در تاریخ جاودانه شدند یعنی آنان که راه فنا را برگزیدند بقای ابدی یافتند زیرا پیرو اخلاق خدا شدند و لذا خدایگونه گشتند. بهر حال جهان هستی عرصه شکست انسان است یعنی عرصه وجود بخشیدن به انسان. 

و اما صفت و فعل و ظرف این انتخاب چیست؟ بی تردید چیزی جز خدمت بی مزد و منت به مردمان نیست با این آگاهی که اجر این خدمت از جانب مردم چیزی جز خیانت و لعنت و تهمت نیست.

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم 


#شکست
#فنا
#خدمت
#خیانت


#کتاب_صوتی_در_باره_شکست

http://khodshenasi.net/21-kandokavi%20dar%20%20osol4%20%20(10).mp3

فهرست این کتاب: 

آرزو-ترانه سرائی-فلسطین-دکتر علی شریعتی-نژادپرستی-حجاب-گرایشات عرفانی-آتش-فرقه های مذهبی-اقتصاد-التقاطی گری-صدق-محبت-اندیشه های ظلم ستیز-امید-رشد اخلاقی-ذات علوم بشری-انقلابیگری-سینمای سیاسی-عرفان نظری-سوسیالیزم-احساس مسئولیت-شکست-مبارزات رهائی بخش-فلسفه ملاصدرا-دوستی-علم تأویل یا هرمنوتیک

۲۱ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

دسته ها :
چهارشنبه بیست و یکم 8 1399
در باره مبارزات رهائی بخش

انسان نتوانست جهان را تغییر دهد بلکه این جهان بود که انسان را تغییر داد. هر تغییری منجر به خود-براندازی شد و حداکثر آن که می خواست جهان را تغییر دهد خودش تغییر کرد و آن تغییر نیز چیزی جز نابودی اراده به تغییر نبود یعنی رسیدن به تسلیم و رضا. همه پیامبران و دانشمندان و مصلحین آمدند تا جهان را تغییر دهند ولی فقط خودشان تغییر کردند و رفتند. 

ولی آنان که برای آزادی و استقلال و عدالت نبرد کردند و از حیات و هستی خود گذشتند شاید هم پیروز شدند و آن این امر بود که همگان به تحقیق دریافتند که این آرمانها نقد هستند ولی انسان استحقاق برخورداری از آن را ندارد. ...

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم 


#مبارزه
#تغییر
#تسلیم
#آزادی


#کتاب_صوتی_در_باره_مبارزات_رهائی_بخش

http://khodshenasi.net/21-kandokavi%20dar%20%20osol4%20%20(10).mp3

فهرست این کتاب: 

آرزو-ترانه سرائی-فلسطین-دکتر علی شریعتی-نژادپرستی-حجاب-گرایشات عرفانی-آتش-فرقه های مذهبی-اقتصاد-التقاطی گری-صدق-محبت-اندیشه های ظلم ستیز-امید-رشد اخلاقی-ذات علوم بشری-انقلابیگری-سینمای سیاسی-عرفان نظری-سوسیالیزم-احساس مسئولیت-شکست-مبارزات رهائی بخش-فلسفه ملاصدرا-دوستی-علم تأویل یا هرمنوتیک

۲۱ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

دسته ها :
چهارشنبه بیست و یکم 8 1399
X