صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35728
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
در باره بیماری

نیچه می گفت که "انسان حیوانی مریض است" در مقابل تعریف دکارت که "انسان حیوانی فکور است" و یا ارسطو که "انسان حیوانی ناطق است" و یا بیکن که "انسان حیوانی سیاسی است" و یا کامو که "انسان حیوانی یاغی بر علیه خویشتن است." تعریف نیچه ماهیتاً متفاوت از مابقی تعاریف می باشد زیرا سایر تعاریف ماهیتاً متکی بر ماهیت فکری انسان نسبت به سائر حیوانات است،و نیز درجه امتیاز و برتری ای نسبت به سایر حیوانات را خاطر نشان می کند. حال آنکه تعریف نیچه متکی به طبیعت و غریزه و موجودیت ذاتی انسان است و انسان را از حیوانات درمانده تر و پست تر معرفی می کند زیرا حیوانات به خودی خود تا زمانی که از دسترس انسانها بدورند در سلامت کامل زیست میکنند و یکی از امراض بشری را هم ندارند و از تعادل کامل جسمانی-روانی برخوردار می باشند...

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم 

#کتاب_صوتی_در_باره_بیماری

http://khodshenasi.net/20-kandokavi%20dar%20osol3%20%20(4).mp3

فهرست این کتاب: 

فروع-مو-لااله الاالله-تنهائی-خط سوم-دموکراسی-تراژدی-مردم پرستی-سرمایه داری-مکاشفه-عبث-شاهکارها-بیماری-همجنس بازی-دگماتیزم-رقص-منطق-هدیه-حج-تسلیحات-عیش-جهان-زندگی-ناجی-قانون-روش-غیر

۲۰ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب  کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

دسته ها :
يکشنبه سیزدهم 7 1399
در باره شاهکارها

دو تن از خدایان ادبیات داستانی غرب یعنی تولستوی و گوته، ادبیات را کلاً و ادبیات داستانی را خصوصاً، در اواخر عمرشان نفی و لعن نمودند. تولستوی گفت "ادبیات حماقت است" و گوته گفت"ادبیات داستانی، جهان بازیگری مردگان است که یک بار دیگر در اندیشه نویسندگان به دنیا وارد می شوند نه برای اینکه خود را آنچنان که بودند معرفی کنند بلکه زندگان را بفریبند."

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم 

#کتاب_صوتی_در_باره_شاهکارها

http://khodshenasi.net/20-kandokavi%20dar%20osol3%20%20(3).mp3

فهرست این کتاب: 

فروع-مو-لااله الاالله-تنهائی-خط سوم-دموکراسی-تراژدی-مردم پرستی-سرمایه داری-مکاشفه-عبث-شاهکارها-بیماری-همجنس بازی-دگماتیزم-رقص-منطق-هدیه-حج-تسلیحات-عیش-جهان-زندگی-ناجی-قانون-روش-غیر

۲۰ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب  کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

دسته ها :
شنبه دوازدهم 7 1399

عرفانی درمانی یا دعانویسی و خرافات

40- عرفان درمانی، بیان دیگری از دین درمانی است منتهی دین عرفانی و عرفان دینی! زیرا دین خدا به یک لحاظ چیزی جز طب الهی نیست همانطور که قرآن کتاب شفاست بقول خود قرآن. منتهی برخی این معنا را هم تبدیل به جهل و خرافه کرده اند و آیات قرآن را بعنوان دارو و ورد و بخور و جوشانده و طلسم استفاده می کنند و این همان دعانویسی است که به دروغ طب اسلامی نامیده شده است ...

از کتاب مبانی عرفان عملی تألیف استاد علی اکبر خانجانی

#بیماری 
#عرفان_درمانی
#طب_اسلامی
#خرافات

#استاد_علی_اکبر_خانجانی 

#کتاب_صوتی_عرفان_عملی 
http://khodshenasi.net/155-mabaaani%20erfaane%20amali%20%20(05).mp3

دسته ها :
جمعه یازدهم 7 1399
در باره عبث

واقعیت دیگر اینست که آنچه که "جنون" نامیده می شود مربوط به اعمال و ظهور و بروز غیر قابل فهم است. یعنی هیچ مجنونی در نزد خودش و از چشم خودش مجنون نیست بلکه از چشم کسی که او را نمی فهمد مجنون محسوب می گردد و اگر بتواند او را بفهمد دیگر نسبت جنون به او نمی دهد. ...

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم 

۲۰ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب  کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

دسته ها :
جمعه یازدهم 7 1399
در باره مکاشفه

یکی از متفکران غربی (فروید) می گوید: "بهتر است بگوئیم که فلان عمل بواسطه من انجام شد، نه اینکه من فلان عمل را انجام دادم." او می خواهد با این سخنش بیانی واضح از مسئله "ضمیر ناخودآگاه" و حاکمیت مطلقه آن بر اراده بشری داشته باشد. این سخن به همان شدت که ضد دینی است، دینی نیز هست. زیرا بکلی آدمی را از مسئولیت اعمالش مبرا می سازد و این نتیجه گیری ضد دینی است. ولی در عین حال می توان این نتیجه را گرفت که کل اراده و اعمال بشری از خداست و این یک تعبیر دینی و بلکه توحیدی است....

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم 

۲۰ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب  کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

دسته ها :
پنج شنبه دهم 7 1399
در باره سرمایه داری

تروریسم یعنی درگیری با واقعیت ها به قصد برانداختن و نابودی کامل آن. تروریسم از دیدگاه معرفت، مکتب اصالت فنا می باشد منتهی در این مکتب دچار حماقت است و راه و روش آنرا درک نمی کند و لذا تروریسم و نیهیلیزم و خود-کشی جریان واحد و تبدیل شونده ای هستند. فنا جز در تنهائی و تجرید و تفرید فزاینده بدست نمی آید. کسی که راضی به فنای "خود" نمی شود، تروریست می گردد. سرمایه داری مکتب اصالت دنیا (پول) است و لذا همه مشرکان و منافقان را در سراسر جهان در خود حل می کند. آدمی یا سرمایه دار است و تروریست و یا وجوددار است و حیات بخش.
از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم 

۲۰ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)(THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب  کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

دسته ها :
چهارشنبه نهم 7 1399
در باره مردم پرستی 

آدمی هر چه که بیشتر آگاه و مجرب می شود و بر معرفت و یقین و ایمانش افزوده می شود بیشتر احساس میکند که بدرد مردم می خورد و می تواند مشکلاتی از آنها را بگشاید و به همین شدت مردم از نزدیکی به او وحشت میکنند و میگریزند و حکومت ها و صاحبان سلطه هم بیشتر امکان تماس و برقراری ارتباط با مردم را برای او تنگ تر می کنند و محال می سازند. این واقعیت همیشگی زندگی اهل معرفت در طول تاریخ بوده است. و اگر هم مانع حکومتی وجود نداشته باشد و فرد بتواند خود را به مردم برساند بسرعت مطرود مردم واقع می شود و منزوی می گردد مگر اینکه بخواهد پا بر اصول ایمان و معرفت خود بگذارد و با مردم به تجارت بپردازد....

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم 

۲۰ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب  کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)


دسته ها :
سه شنبه هشتم 7 1399

در باره تراژدی

آدمی اگر عمیقاً تجربه کند، بفهمد و بپذیرد که بودن و نبودنش یکی است دیگر هیچ مشکل و رنجی در عالم نخواهد داشت، چنین تجربه ای کاملترین تجربه انسان است و فهم حاصل از آن کاملترین فهم هاست....

تراژدی آن است که انسان حیات را ضد مرگ و بودن را ضد نبودن بداند و با مرگ و نیستی ستیزه کند و به ناگاه خود را گرفتار مرگ و نیستی بیابد. تراژدیها محصول خود-پرستی می باشند. بزرگترین تراژدیها از بزرگترین خود-کامگی ها بر می خیزد....

هر تراژدی با قدرت و غرور آغاز می شود و با شکست و رسوائی و خواری و عذاب و مرگ و پوچی و ندامت ابدی ختم می گردد...

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم 

فهرست این کتاب: 

فروع-مو-لااله الاالله-تنهائی-خط سوم-دموکراسی-تراژدی-مردم پرستی-سرمایه داری-مکاشفه-عبث-شاهکارها-بیماری-همجنس بازی-دگماتیزم-رقص-منطق-هدیه-حج-تسلیحات-عیش-جهان-زندگی-ناجی-قانون-روش-غیر

۲۰ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب  کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

دسته ها :
يکشنبه ششم 7 1399

در باره دموکراسی

نیچه می گوید: " راستگو بودن کار هر کسی نیست مخصوصاً کار کسانی که می خواهند خوب جلوه کنند. من هیچ چیز را ارزشمندتر و کیمیاتر از صدق نمی بینیم." مسئله اینست که هیچکس نمی خواهد در چشم دیگران بد جلوه کند. مسئله دیگر اینست که دیگران(جامعه) فقط حداکثر در نزد خودِ تو از تو تمجید می کنند و خوبی های تو را در جاهای دیگر تحریف و مسخ می کنند و بیهوده و بلکه بد معرفی می نمایند. پس عموم مردم عموماً از مشاهده خوبی ها رنج می برند و منکر خوب بودن هستند. این واقعیتی همه جائی و مشهود است و در تجربه فرهنگ ها مفهوم است ولی با اینحال چرا هر کسی باز هم می خواهد تا خوب جلوه کند؟...

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم 

فهرست این کتاب: 

فروع-مو-لااله الاالله-تنهائی-خط سوم-دموکراسی-تراژدی-مردم پرستی-سرمایه داری-مکاشفه-عبث-شاهکارها-بیماری-همجنس بازی-دگماتیزم-رقص-منطق-هدیه-حج-تسلیحات-عیش-جهان-زندگی-ناجی-قانون-روش-غیر

۲۰ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب  کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

دسته ها :
شنبه پنجم 7 1399

در باره خط سوم

خندیدن یا از لذت است یا از ذلت. و هر دو را هضم می کند و دفع می نماید. گرییدن نیز همین طور است. سخن گفتن نیز. و خموشی نیز. کار کردن و اندیشیدن نیز یا از لذت است و یا از ذلت.

"لذت" تصدیق و رضایت و "ذلت" هم تکذیب و اکراه می باشد: آری و نه!

انسان یا لذیذ است یا ذلیل. آیا برتر از این دو وضع وجود ندارد؟ آیا آن مرزی که لذت و ذلت را از هم تفکیک می کند همان وضع سوم است؟ آیا این مرز همان "خط سوم" است؟ آیا این وضع سوم درجاتی بین آن دو وضع است و یا برتر و ماوراء آن دو؟

از کتاب کند و کاوی در اصول تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم 

فهرست این کتاب: 

فروع-مو-لااله الاالله-تنهائی-خط سوم-دموکراسی-تراژدی-مردم پرستی-سرمایه داری-مکاشفه-عبث-شاهکارها-بیماری-همجنس بازی-دگماتیزم-رقص-منطق-هدیه-حج-تسلیحات-عیش-جهان-زندگی-ناجی-قانون-روش-غیر

۲۰ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب  کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

دسته ها :
جمعه چهارم 7 1399
X