صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35795
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

مبانی عرفان امامیه 

جهان هستی و هفت زمین و آسمان و کل کائنات و افلاک لامتناهی کارگاه انتقال وجود از خداوند است به آدمی که عدم است. یعنی جهان هستی ماهیتاً انسانی است و لذا بقول الهی در تسخیر انسان است زیرا جهت آفرینش انسان پدید آمده است که ظهور آن گنج پنهان حق است. و امامان اسوه ها و مظاهر و راهنمایان مردمان بسوی ظهور وجود از عدم آدمی هستند و خودشان مظاهر کل این ظهورند. 

از کتاب مبانی عرفان امامیه تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 6 

173- کتاب صوتی (1) مبانی عرفان امامیه – ۱۳۹۴

173- کتاب صوتی (2) مبانی عرفان امامیه – ۱۳۹۴

173- کتاب صوتی (3) مبانی عرفان امامیه – ۱۳۹۴

173- کتاب صوتی (4) مبانی عرفان امامیه – ۱۳۹۴

173- کتاب صوتی (5) مبانی عرفان امامیه – ۱۳۹۴

173- کتاب صوتی (6) مبانی عرفان امامیه – ۱۳۹۴

173- کتاب صوتی (7) مبانی عرفان امامیه – ۱۳۹۴

173- کتاب صوتی (8) مبانی عرفان امامیه – ۱۳۹۴

173- کتاب صوتی (9) مبانی عرفان امامیه – ۱۳۹۴

173- کتاب صوتی (10) مبانی عرفان امامیه – ۱۳۹۴

173- کتاب صوتی (11) مبانی عرفان امامیه – ۱۳۹۴

173- کتاب صوتی (12) مبانی عرفان امامیه – ۱۳۹۴

173- کتاب صوتی (13) مبانی عرفان امامیه – ۱۳۹۴

173- کتاب صوتی (14) مبانی عرفان امامیه – ۱۳۹۴

173- کتاب  مبانی عرفان امامیه – ۱۳۹۴

_______

دسته ها :
جمعه بیست و هفتم 4 1399

در جستجوی معنا 

1- " آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟" - "آیا وجود ارزش بودن دارد؟" ممکن است که اینها مسائلی فلسفی و عرفانی و اشرافی بنظر آیند که فقط در اندیشه انگشت شماری از نخبگان معنوی پدید می اید. ولی حقیقت اینست که این مسئله بطور فطری و طبیعی در نفس ناطقه هر عالم و عامی و کافر و مسلمانی در لحظه به لحظه زندگی نجوا می شود که در مواقع سختی ها صدایش بلندتر است. در عصر ما که با همه شکم سیریهای بشر مدرن بلایا و بدبختی ها و فجایع غیر منتظره روز به روز بیشتر و شدیدتر رخ می نماید این سئوال تبدیل به یک مسئله واحد جهانی در میان همه اقوام و طبقات سیر و گرسنه بشری گشته است که فریادش به بیانهای متفاوتی از سراسر جهان به گوش می رسد.

از کتاب در جستجوی عقل، در جستجوی معنا


172- کتاب صوتی (1) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا -  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

172- کتاب صوتی (2) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا -  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

172- کتاب صوتی (3) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا -  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

172- کتاب صوتی (4) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا -  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

172- کتاب صوتی (5) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا -  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

172- کتاب صوتی (6) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا -  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

172- کتاب صوتی (7) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا -  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

172- کتاب صوتی (8) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا -  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

172- کتاب صوتی (9) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا -  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

172- کتاب صوتی (10) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا -  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

172- کتاب صوتی (11) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا -  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

172- کتاب صوتی (12) درجستجوی عقل – درجستجوی معنا -  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

172- کتاب  درجستجوی عقل – درجستجوی معنا -  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

دسته ها :
پنج شنبه بیست و ششم 4 1399

ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج)

11- پس دانستیم که توبه بمعنای توبه کردن از اعمال بد و رسواکننده و عذاب آور نیست بلکه توبه از دروغهائیست که انسان در درجه اول به خودش گفته است و آنقدر این دروغها را تکرار کرده که باورش هم شده است. پس واضح است که چنین انسانی در درجه اول نیازمند یک انسان عارف و صدیق است که دروغهایش را به وی نشان دهد. 

از کتاب ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج) 

171-کتاب صوتی (1) ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج) - ۱۳۹۴ (Earthy paradise)

171-کتاب صوتی (2) ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج) - ۱۳۹۴ (Earthy paradise)

171-کتاب صوتی (3) ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج) - ۱۳۹۴ (Earthy paradise)

171-کتاب صوتی (4) ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج) - ۱۳۹۴ (Earthy paradise)

171-کتاب صوتی (5) ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج) - ۱۳۹۴ (Earthy paradise)

171-کتاب صوتی (6) ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج) - ۱۳۹۴ (Earthy paradise)

171-کتاب صوتی (7) ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج) - ۱۳۹۴ (Earthy paradise)

171-کتاب صوتی (8) ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج) - ۱۳۹۴ (Earthy paradise)

171-کتاب ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج) - ۱۳۹۴ (Earthy paradise)

دسته ها :
چهارشنبه بیست و پنجم 4 1399

آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه )

5- اصلاً ازدواج یکی از فطری ترین اراده به ظهور در انسان است اراده به ظهور در انسانی دیگر به نام همسر! به همین دلیل است که براستی بقول قرآن کریم همسر هر کسی عین نفس خود اوست و لذا ازدواج بمعنای ازدواج هر کسی با باطن خویش است ازدواج بین ظاهر و باطن! 

از کتاب آخرالزمان خانواده تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

170- کتاب صوتی (1) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

170- کتاب صوتی (2) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

170- کتاب صوتی (3) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

170- کتاب صوتی (4) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

170- کتاب صوتی (5) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

170- کتاب آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

دسته ها :
سه شنبه بیست و چهارم 4 1399

علم رحمت مطلقه 

24- علی (ع) می فرماید که خداوند را شرابی است که به دوستانش می نوشاند که بواسطه مستی اش با او یکی می شوند و بین عاشق و معشوق هیچ فرقی نمی ماند. این شراب و مستی معرفت و علم و حکمت الهی است و عرفان وحدت وجود و توحیدی است که خلاصه اش همان است که گفتیم.

از کتاب علم رحمت مطلقه تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

 169- کتاب صوتی (1) علم رحمت مطلقه – خلقت رحمانی وخلقت رجمانی - ۱۳۹۴ (The absolute mereiful seience)

169- کتاب صوتی (2) علم رحمت مطلقه – خلقت رحمانی وخلقت رجمانی - ۱۳۹۴ (The absolute mereiful seience)

169- کتاب صوتی (3) علم رحمت مطلقه – خلقت رحمانی وخلقت رجمانی - ۱۳۹۴ (The absolute mereiful seience)

169- کتاب صوتی (4) علم رحمت مطلقه – خلقت رحمانی وخلقت رجمانی - ۱۳۹۴ (The absolute mereiful seience)

169- کتاب صوتی (5) علم رحمت مطلقه – خلقت رحمانی وخلقت رجمانی - ۱۳۹۴ (The absolute mereiful seience)

169- کتاب صوتی (6) علم رحمت مطلقه – خلقت رحمانی وخلقت رجمانی - ۱۳۹۴ (The absolute mereiful seience)

169- کتاب صوتی (7) علم رحمت مطلقه – خلقت رحمانی وخلقت رجمانی - ۱۳۹۴ (The absolute mereiful seience)

169- کتاب صوتی (8) علم رحمت مطلقه – خلقت رحمانی وخلقت رجمانی - ۱۳۹۴ (The absolute mereiful seience)

169- کتاب علم رحمت مطلقه – خلقت رحمانی وخلقت رجمانی - ۱۳۹۴ (The absolute mereiful seience)

دسته ها :
دوشنبه بیست و سوم 4 1399

زندگینامه ماوراء طبیعی من 

این کتاب پر دغدغه ترین اثری است که نگاشته ام. دغدغه این امر که مبادا از روی خودبینی و عجب و خودستائی باشد. ولی بهر حال با هزار ترس و لرز عرفانی به نگارش آمده است تا در عصر الحاد و انکار حقایق ماورای طبیعی، بیانگر و سند موثقی باشد بر این حقیقت که در هزاره سوم و در عصر غوغای کفر و انکار نیز می توان دستی در عالم غیب داشت و حکمت ازلی را دریافت و هنوز مدرن بود و اهل علم. و اینکه سندی بر حقانیت مکاشفات عرفانی قدما و معجزات و کرامات انبیاء و اولیای خدا در قرون و اعصار پیشین باشد. 

از کتاب زندگینامه ماوراء طبیعی من 

168- کتاب صوتی (1) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب صوتی (2) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب صوتی (3) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب صوتی (4) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب صوتی (5) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب صوتی (6) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب صوتی (7) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب صوتی (8) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب صوتی (9) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب صوتی (10) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب صوتی (11) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب صوتی (12) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب صوتی (13) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب صوتی (14) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب صوتی (15) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب صوتی (16) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

دسته ها :
يکشنبه بیست و دوم 4 1399

جهنم و جنت 

... پس جهنم، اراده به تظاهر و ظهور برای دیگران است پس نتیجه مردم پرستی است بمعنای میزان قرار دادن ناس! چون بهشت هم قصد به بازار رفتن کند جهنم می شود برای اهل بازار! پس بهشت قلمرو سرّ و عصمت و تقیه و تقواست زیرا حریم حرمت حق است. اینست که زن و شوهر ها اکثراً با همان مراسم عروسی خود بر جهنم وارد می شوند زیرا بخت و سعادت خود را در انظار عمومی به نمایش می گذارند تا از سائرین تصدیق بهشت بگیرند. خوشبختی بخاطر دیگران ( از چشم دیگران )، دین و تقوا و عرفان بخاطر دیگران و بهشت بخاطر دیگران و به گواهی دیگران و ... سرچشمه جهنم است. 

از کتاب دائرة المشارق و المغارب ربوبی 

167- کتاب صوتی (1) دائرةالمشارق والمغارب ربوبی - ۱۳۹۳ (Quranic Dialectics)

167- کتاب صوتی (2) دائرةالمشارق والمغارب ربوبی - ۱۳۹۳ (Quranic Dialectics)

167- کتاب صوتی (3) دائرةالمشارق والمغارب ربوبی - ۱۳۹۳ (Quranic Dialectics)

167- کتاب صوتی (4) دائرةالمشارق والمغارب ربوبی - ۱۳۹۳ (Quranic Dialectics)

167- کتاب صوتی (5) دائرةالمشارق والمغارب ربوبی - ۱۳۹۳ (Quranic Dialectics)

167- کتاب صوتی (6) دائرةالمشارق والمغارب ربوبی - ۱۳۹۳ (Quranic Dialectics)

167- کتاب صوتی (7) دائرةالمشارق والمغارب ربوبی - ۱۳۹۳ (Quranic Dialectics)

167- کتاب صوتی (8) دائرةالمشارق والمغارب ربوبی - ۱۳۹۳ (Quranic Dialectics)

167- کتاب صوتی (9) دائرةالمشارق والمغارب ربوبی - ۱۳۹۳ (Quranic Dialectics)

167- کتاب صوتی (10) دائرةالمشارق والمغارب ربوبی - ۱۳۹۳ (Quranic Dialectics)

167- کتاب  دائرةالمشارق والمغارب ربوبی - ۱۳۹۳ (Quranic Dialectics)

___

دسته ها :
شنبه بیست و یکم 4 1399
X