صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35727
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

از خود تا خودآ

آدمی چون به دنیا می آید چیزی است که نیست یعنی مثالی از بودِ نبود است و گوئی که عدم پا به عرصه وجود گذاشته و تجسم یافته است: وجود عدمی یا عدمی موجود! و این یک مفهوم صرف فلسفی یا عرفانی نیست بلکه بیان احساس هر کودکی در باره موجودیتش می باشد و تلاش برای رسیدن به وجود این عدم و اثبات آن. که کل ماهیت فعل و انفعالات بشر را تا دم مرگ تشکیل می دهد.

کتاب از خود تا خودآ تألیف استاد علی اکبر خانجانی

141- کتاب صوتی (1) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141- کتاب صوتی (2) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141- کتاب صوتی (3) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141- کتاب صوتی (4) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141- کتاب صوتی (5) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141- کتاب صوتی (6) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141- کتاب صوتی (7) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141- کتاب صوتی (8) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141- کتاب صوتی (9) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141- کتاب صوتی (10) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141- کتاب صوتی (11) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141- کتاب صوتی (12) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141- کتاب صوتی (13) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141- کتاب صوتی (14) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141- کتاب از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

دسته ها :
سه شنبه بیست و هفتم 3 1399

علی نامه

حدود چهارده قرن است که خطبه های نادره مولا علی (ع) بطرزی حیرت آور در قلوب عاشقان علی (ع) سینه به سینه منتقل می شود و بهر کسی که لایقش باشد می رسد و به نورش زنده و هدایت می شود. ولی خود این خطبه ها مفقودند. عمری در جستجوی این خطبه های نادره بودم که از آنها جز نامی نشنیده بودم که بالاخره در شبهای قدر رمضان امسال به آنها دست یافتم ...

از کتاب علی نامه

140-کتاب صوتی (1) علی نامه (خطبه های نادره امام علی (ع)،خطبه غدیر،خطبه یوم العیدین،خطبه نورانیه) - ۱۳۹۱ (The testament of Ali)

140-کتاب صوتی (2) علی نامه (خطبه های نادره امام علی (ع)،خطبه غدیر،خطبه یوم العیدین،خطبه نورانیه) - ۱۳۹۱ (The testament of Ali)

140-کتاب صوتی (3) علی نامه (خطبه های نادره امام علی (ع)،خطبه غدیر،خطبه یوم العیدین،خطبه نورانیه) - ۱۳۹۱ (The testament of Ali)

140-کتاب صوتی (4) علی نامه (خطبه های نادره امام علی (ع)،خطبه غدیر،خطبه یوم العیدین،خطبه نورانیه) - ۱۳۹۱ (The testament of Ali)

140-کتاب صوتی (5) علی نامه (خطبه های نادره امام علی (ع)،خطبه غدیر،خطبه یوم العیدین،خطبه نورانیه) - ۱۳۹۱ (The testament of Ali)

140-کتاب صوتی (6) علی نامه (خطبه های نادره امام علی (ع)،خطبه غدیر،خطبه یوم العیدین،خطبه نورانیه) - ۱۳۹۱ (The testament of Ali)

140-کتاب صوتی (7) علی نامه (خطبه های نادره امام علی (ع)،خطبه غدیر،خطبه یوم العیدین،خطبه نورانیه) - ۱۳۹۱ (The testament of Ali)

140-کتاب صوتی (8) علی نامه (خطبه های نادره امام علی (ع)،خطبه غدیر،خطبه یوم العیدین،خطبه نورانیه) - ۱۳۹۱ (The testament of Ali)

140-کتاب صوتی (9) علی نامه (خطبه های نادره امام علی (ع)،خطبه غدیر،خطبه یوم العیدین،خطبه نورانیه) - ۱۳۹۱ (The testament of Ali)

140-کتاب علی نامه (خطبه های نادره امام علی (ع)،خطبه غدیر،خطبه یوم العیدین،خطبه نورانیه) - ۱۳۹۱ (The testament of Ali)

دسته ها :
دوشنبه بیست و ششم 3 1399

دعای سباسب (مهدی نامه)

مقدمه 

وجه تسمیه سباسب

سباسب به معنای سرزمین خراب و ویران، بیابان دور افتاده و پرت و موحش و دست نیافته است. امام صادق (ع) در روایتی می فرماید: همانا برای شیعه ما عصمتی است که اگر با آن در دل دریاها و سباسب بیابان ها (صحراهای دور افتاده و خوفناک) بین درندگان و گرگ ها و دشمنان و جن و انس حرکت کنند از خطر آنها به ولایت ما در امان خواهند بود.

از کتاب مهدی نامه 

139-کتاب صوتی (1) مهدی نامه (دعای غیبت و ظهور امام زمان عج)(دعای سباسب) - ۱۳۹۱ (The testament of mahdi)

139-کتاب صوتی (2) مهدی نامه (دعای غیبت و ظهور امام زمان عج)(دعای سباسب) - ۱۳۹۱ (The testament of mahdi)

139-کتاب مهدی نامه (دعای غیبت و ظهور امام زمان عج)(دعای سباسب) - ۱۳۹۱ (The testament of mahdi)

____________________________________________________

دسته ها :
يکشنبه بیست و پنجم 3 1399

بیعلی

نیست عشقی در دو عالم بی علی              نیست علمی بهر آدم بی علی

بی علی سمتی نباشد در جهان                  بی علی سوئی ندارد راه جان

علتی در خود نیابی بی علی                       در عبث غرق سرابی بی علی

...

1- «خداوند بهترین سخنان را در کتابی متشابه و مثانی نازل می کند تا بواسطه آن هر که را خواهد هدایت نماید ...» قرآن- این کتابهای متشابه و مثانی (شبیه هم و مکرر) همان واقعه تأویل کلام الله در طول تاریخ است که تورات و انجیل و قرآن از جمله مشهورترینشان هستند و نزول قرآن بهمراه روح بر مومنان هر امتی تا آخرالزمان نیز استمرار این نزول کتابهای متشابه و مثانی است...

از کتاب مذهب اصالت عشق جلد نهم

138- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم - ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

138- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم - ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

138- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم - ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

138- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم - ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

138- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم - ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

138- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم - ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

138- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم - ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

138- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم - ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

138- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم - ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

138- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم - ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

138- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم - ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

138- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم - ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

138- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم - ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

دسته ها :
شنبه بیست و چهارم 3 1399

خواب خوب یار

خوبها رفتند و بدها مانده اند                     زیرکان رفتند و ردها مانده اند

شمع عشق و معرفت خاموش شد                شیر اندر لانه خود موش شد

عصر مستی و غزل چون خواب بود            کاخ وصلت رویتی در آب بود

....

1- «بگو آیا می خواهید زیانکارترین آدمها را به شما معرفی کنم؟ کسانی هستند که همه تلاشهایشان در حیات دنیا نقش بر آب و باطل شد در حالیکه می پندارند که بسیار نکوکارند. این بدان دلیل است که نشانه های پروردگار و دیدارش را انکار کرده اند...» کهف 105-103

از کتاب مذهب اصالت عشق جلد هشتم

137- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

137- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

دسته ها :
جمعه بیست و سوم 3 1399

قرآن عشق

تا نیایی مست و آویزان عشق                  کی شوی گردونه گردان عشق

چون شود میخانه ای بر خوان یار              می شود دیوانه ای دربان عشق

تا که دربانش شود فرزانه ای                   واصل آیند جمله مستان عشق

...

1- بدان که احکام الهی که کمالش در شریعت محمدی متجلی شده است تماماً احکام عشق و حقوق عشق و غیرت عشق و راه و رسم رسیدن به معرفت در باره حضرت عشق است. پس آنکه شریعت الهی را منکر است ضد عشق است یعنی ضد خداست یعنی ضد حیات و هستی الهی خویشتن است و نمی خواهد آدم و خلیفه خدا باشد.

از کتاب مذهب اصالت عشق جلد هفتم

136- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هفتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 7)

136- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هفتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 7)

136- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هفتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 7)

136- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هفتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 7)

136- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هفتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 7)

136- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هفتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 7)

136- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هفتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 7)

136- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هفتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 7)

136- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هفتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 7)

136- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هفتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 7)

136- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هفتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 7)

136- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هفتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 7)

136- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هفتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 7)

136- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هفتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 7)

136- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هفتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 7)

136- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هفتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 7)

136- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هفتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 7)

136- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هفتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 7)

136- کتاب صوتی (19) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هفتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 7)

136- کتاب صوتی (20) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هفتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 7)

136- کتاب صوتی (21) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هفتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 7)

136- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هفتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 7)

دسته ها :
پنج شنبه بیست و دوم 3 1399
X