صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35729
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

مذهب اصالت عشق جلد پنجم

شأن نزول لا اله الا الله

بس که دل در داغ هجر یار هر دم آه کشید                 زهر لا اله را جان هر نفس بالا کشید

دل چو شد خاکستر و جان هم بشد خاکش بسر         ناگهان خاکستر دل نقش الا الله کشید

اندک اندک نقش بر خاکستر دل پاک شد                   یار آمد در میان و نعره الله کشید

چون که آن نقاش ناپیدا عیان شد در میان                  جای دیرین دلم را صورت مولا کشید

...

2- از نزد خود اندیشیدن و احساس کردن و نوشتن سه نوع کلی دارد: ذهنی، قلبی و روحی! یعنی قلم عالمانه، قلم عاشقانه و قلم ربانی! ولی آن قلمی که هوی نویسنده اش را می نگارد حامل این هر سه قلم است. و رساله حاضر از قلم هوی جان پدید آمده است و در جریان است زیرا برخاسته از قرآن وجود و وجودی قرآنی است که سراسر هوئی است.

از کتاب مذهب اصالت عشق جلد پنجم

134- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

134- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

دسته ها :
سه شنبه بیستم 3 1399

ساربان داغداران

از ازل در طلب وصلت جانان بودم               زین طمع تا به ابد بی سر و سامان بودم

هر کجا نقش نمودم رخ نادیده یار                مرند و مضحکه عاقل و نادان بودم

داغها بس که زدند بر دل این بی سر و پا       لوح ِ داغ دلِ این امت انسان بودم

...

1- «و آنانکه در عطش جستجوی جمال پروردگارشان صبوری و استقامت نمودند و صلوة را بر پا داشتند و از هر چه داشتند در پنهان و آشکار انفاق کردند و بدی خلق را با نیکی جبران نمودند به کمال خود نائل می آیند و اقامت دائمی آنها بهشت است... سلام بر شما و صبرتان و عاقبت زندگیتان. و آنانکه عهد خود با خدای را پس از بستن گسستند به فساد روی زمین می پردازند و مورد لعنت خدایند و عاقبتی زشت دارند.» سوره رعد 25-22

از کتاب مذهب اصالت عشق جلد چهارم

133- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

133- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

133- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

133- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

133- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

133- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

133- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

133- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

133- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

133- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

133- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

دسته ها :
دوشنبه نوزدهم 3 1399

مذهب اصالت عشق جلد سوم

                                            وجه الله

مهربانی میکن ای مه روی عشق                     همزبانی میکن ای هاهوی عشق

ای که جمله فاسقان را کشته ای                     کشتگانت را ببر در کوی عشق

مطلقت اندر سبب آتش زده                             کرده دل را خانه کوکوی عشق 

ای تو در من، من ز تو گردیده گم                       کرده ام اندر بغل زانوی عشق

...

1- یکی بود یکی نبود. آن یکی که بود خدا بود ولی آنکه نبود من بودم. بناگاه چشم گشودم و دیدم من که نبودم حالا هستم و آنکه بود دیگر نیست. جای من و او عوض شده بود یعنی نبود بر جای بود قرار گرفته است. قبل از این هم چنین بود و من نبودِ او بودم و او هم بودِ من بود. او بود و من نبودم و حالا من هستم و او نیست.

از کتاب مذهب اصالت عشق جلد سوم

132- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

132- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

دسته ها :
يکشنبه هجدهم 3 1399

مذهب اصالت عشق جلد دوم

چاره عشق 

ای رفیقان چاره جوئید بهر عشق                       هر دمی نزدیک گردد قهر عشق

یار ما صبرش به پایان آمده                                وای از آن نعره ها و جهر عشق

از جهان جز سم و زهرابی نماند                        سر کشید از عشق، جام زهر عشق

...

ای رفیقان عشق را عاشق شوید                      عالم هستی بود از بهر عشق


1- جهان معانی، مفاهیم و ارزشها، جهان نور است با ملاحظه این حقیقت که ظلمت هم درجه و کیفیتی از نور است، نور اسفلی و ثقیل و منقبض: مفاهیم و ارزشهای روشن و تاریک!

2- عشق ایثاری، ایمان، سخاوت،صداقت، محبت، پاکدامنی، یقین، اعتماد، معرفت، سلامت، عزت، قدرت، حرمت، وحدت و ... مفاهیم و ارزشهای روشن نورند. کینه، مالکیت، ناامنی، کفر، شقاوت، دروغ، شک، خیانت، جهل، بیماری، ذلت و تفرقه و ... مفاهیم و ارزشهای تاریک نورند یعنی ظلمانی هستند.

از کتاب مذهب اصالت عشق جلد دوم 

131- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

131- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

دسته ها :
شنبه هفدهم 3 1399

مذهب اصالت عشق جلد اول

تقدیم به :

همه کسانی که تاکنون به رحمت مطلقه پروردگار یعنی عشق، نه گفته و یا با آن بازی و مکر و تجارت کرده و یا برایش ناز نموده و حقوقش را پایمال کرده اند. به این امید که این بار و در این رساله به جناب حضرت عشق با تمام وجودشان لبیک گویند و تسلیم امرش شوند. این کتابی برای خواندن و فهمیدن و قضاوت کردن نیست بلکه برای عاشق شدن است: عاشق عشق!

از کتاب مذهب اصالت عشق جلد اول تألیف استاد علی اکبر خانجانی

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)


دسته ها :
جمعه شانزدهم 3 1399

جوشن کبیر

همه گناهان آدمی آتشین هستند و انسان در حین ارتکاب به گناه ملتهب و در حال سوختن است و این آتش موجب تحریک انسان به گناه است. و لمس و وسوسه شیطان هم از بیرون آتش نفس او را تحریک و مشتعل می کند و گوئی در این آتش درون می دمد. و اصلاً یک معنای وسوسه همان دمیدن است که هوای نفس آدمی را طوفانی ساخته و لذا آتش جانش را مشتعل و بیقرارش می سازد.


از کتاب جوشن کبیر تألیف استاد علی اکبر خانجانی

129- کتاب صوتی (1) جوشن کبیر (ترجمه و تفسیرعرفانی) - ۱۳۹۰ (The great armor worship)

129- کتاب صوتی (2) جوشن کبیر (ترجمه و تفسیرعرفانی) - ۱۳۹۰ (The great armor worship)

129- کتاب صوتی (3) جوشن کبیر (ترجمه و تفسیرعرفانی) - ۱۳۹۰ (The great armor worship)

129- کتاب صوتی (4) جوشن کبیر (ترجمه و تفسیرعرفانی) - ۱۳۹۰ (The great armor worship)

129- کتاب جوشن کبیر (ترجمه و تفسیرعرفانی) - ۱۳۹۰ (The great armor worship)

دسته ها :
پنج شنبه پانزدهم 3 1399

متافیزیک قرآنی (متافیزیک به زبان ساده)

1- هستی چیست؟ این سئوال منشأ اندیشه متافیزیک است. پس کسی که جداً صاحب چنین مسئله ای نیست از متافیزیک مبرا و بی نیاز و بی گانه است. یعنی از مذهب بیگانه است هر چند که نماز گزارد و خدا خدا کند.

2- سئوال «هستی چیست؟» در نفس سائلش دال بر این حقیقت است که او هستی را غیر از اینی که هست برتر و بیشتر و عالیتر از آنچه که بواسطه حواس خود می یابد، می خواهد و می داند.

3- پس متافیزیک یک امر است یک بایستی است: هستی بایستی!

از کتاب متافیزیک قرآنی تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

 128- کتاب صوتی (1) زمینه متافیزیک قرآنی (متافیزیک به زبان ساده) - ۱۳۹۰ (Quranic metaphysic)

128- کتاب صوتی (2) زمینه متافیزیک قرآنی (متافیزیک به زبان ساده) - ۱۳۹۰ (Quranic metaphysic)

128- کتاب صوتی (3) زمینه متافیزیک قرآنی (متافیزیک به زبان ساده) - ۱۳۹۰ (Quranic metaphysic)

128- کتاب صوتی (4) زمینه متافیزیک قرآنی (متافیزیک به زبان ساده) - ۱۳۹۰ (Quranic metaphysic)

128- کتاب صوتی (5) زمینه متافیزیک قرآنی (متافیزیک به زبان ساده) - ۱۳۹۰ (Quranic metaphysic)

128- کتاب صوتی (6) زمینه متافیزیک قرآنی (متافیزیک به زبان ساده) - ۱۳۹۰ (Quranic metaphysic)

128- کتاب صوتی (7) زمینه متافیزیک قرآنی (متافیزیک به زبان ساده) - ۱۳۹۰ (Quranic metaphysic)

128- کتاب زمینه متافیزیک قرآنی (متافیزیک به زبان ساده) - ۱۳۹۰ (Quranic metaphysic)

دسته ها :
چهارشنبه جهاردهم 3 1399
X