صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35727
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

عرفان تاریخ

1- اینست فلسفه تاریخ من: تا رخ!

2- البته اینگونه نبود که از لحظه اراده به ظهور جمال خویش تا وقوع این جمال اینقدر نیاز به زمان بوده باشد. تاریخ که عبارت است از زمان اراده به ظهور تا ظهور جمال، فقط فرصت درک و باور این ظهور است همچون مجال چشم مالیدن پس از بیداری.

3- تاریخ یا تارخ یک آن است یک آن ابدی.

از کتاب عرفان تاریخ تألیف استاد علی اکبر خانجانی

 127-کتاب صوتی (1) عرفان تاریخ (فلسفه قرآنی تاریخ) - ۱۳۹۰ (Theosophy of History)

127-کتاب صوتی (2) عرفان تاریخ (فلسفه قرآنی تاریخ) - ۱۳۹۰ (Theosophy of History)

127-کتاب صوتی (3) عرفان تاریخ (فلسفه قرآنی تاریخ) - ۱۳۹۰ (Theosophy of History)

127-کتاب صوتی (4) عرفان تاریخ (فلسفه قرآنی تاریخ) - ۱۳۹۰ (Theosophy of History)

127-کتاب صوتی (5) عرفان تاریخ (فلسفه قرآنی تاریخ) - ۱۳۹۰ (Theosophy of History)

127-کتاب صوتی (6) عرفان تاریخ (فلسفه قرآنی تاریخ) - ۱۳۹۰ (Theosophy of History)

127-کتاب صوتی (7) عرفان تاریخ (فلسفه قرآنی تاریخ) - ۱۳۹۰ (Theosophy of History)

127-کتاب صوتی (8) عرفان تاریخ (فلسفه قرآنی تاریخ) - ۱۳۹۰ (Theosophy of History)

127-کتاب صوتی (9) عرفان تاریخ (فلسفه قرآنی تاریخ) - ۱۳۹۰ (Theosophy of History)

127-کتاب صوتی (10) عرفان تاریخ (فلسفه قرآنی تاریخ) - ۱۳۹۰ (Theosophy of History)

127-کتاب صوتی (11) عرفان تاریخ (فلسفه قرآنی تاریخ) - ۱۳۹۰ (Theosophy of History)

127-کتاب صوتی (12) عرفان تاریخ (فلسفه قرآنی تاریخ) - ۱۳۹۰ (Theosophy of History)

127-کتاب صوتی (13) عرفان تاریخ (فلسفه قرآنی تاریخ) - ۱۳۹۰ (Theosophy of History)

127-کتاب عرفان تاریخ (فلسفه قرآنی تاریخ) - ۱۳۹۰ (Theosophy of History)

دسته ها :
سه شنبه سیزدهم 3 1399

سیر و سلوک عرفانی (اخلاق عرفانی)

1- عرفان در لغت از عرفه و معرفت است و معرفت، شناخت حضوری و قلبی و شهودی را گویند یعنی آن شناختی که در دل تبدیل به یقین شده و در خون و جان و روان آدمی جریان یابد و زندگی آدمی عین عقل و علم و باورهایش شود و این مقام صدق است.

2- به بیان دیگر عرفان، شناخت عقلی، علمی، قلبی، حضوری و شهودی و یقینی معارف دینی و الهی است.

3- پس عرفان حاصل درد دین و عشق به معرفت بنیادین زندگی انسان است و عطش خودشناسی و اندوه انسانیتی که باید باشد و نیست.

4- پس عرفان ربطی به کنجکاویها و ماجراجوئی های ماورای طبیعی ندارد. 

از کتاب اخلاق عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

126-کتاب صوتی (1) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (2) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (3) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (4) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (5) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (6) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (7) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (8) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (9) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (10) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

دسته ها :
دوشنبه دوازدهم 3 1399

آفرینش عرفانی (خلق جدید)

1- خداوند خالق را دو خلقت است قدیم و جدید. خلقت قدیم همان خلقت تکوینی و ازلی و ابداعی است از عدم و به آنی از قلمرو لامکانی و بی زمانی. مثل داستان خلقت آدم و سجده ملائک و انکار ابلیس در قرآن کریم. ولی خلقت جدید که مختص انسان است خلقت عرفانی است که واقعه بازیافت وجود است و جریان به خودآئی انسان است که از نزدیکی آدمی به درخت ممنوعه در بهشت آغاز می شود و آن آغاز نبوت است که با خبر شدن انسان از خویشتن است که شروع به خودآئی می باشد و فراق و رنج و تنهایی.


از کتاب آفرینش عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی

125- کتاب صوتی (1) آفرینش عرفانی (خلق جدید) - ۱۳۹۰ (Theosophical Recreation)

125- کتاب صوتی (2) آفرینش عرفانی (خلق جدید) - ۱۳۹۰ (Theosophical Recreation)

125- کتاب صوتی (3) آفرینش عرفانی (خلق جدید) - ۱۳۹۰ (Theosophical Recreation)

125- کتاب آفرینش عرفانی (خلق جدید) - ۱۳۹۰ (Theosophical Recreation)

 

دسته ها :
يکشنبه یازدهم 3 1399

خود چیست ( مبانی روانشناسی عرفانی )

«خود» یا «من» و یا «نفس» و یا اگو (ego) و یا «self» نقطه ای در وجود آدمی است که با نظر به آن نقطه است که احساس وجود می کند و وجودش را در می یابد و می گوید این منم. در بیان عرفانی این همان نقطه ازلی یا نقطه اولی و یا نقطه ذات است که منانیت و حضور خدا در انسان است که هر کجا که هستید با شماست! و یا می فرماید: چرا در خود نمی نگرید که در شماست.

از کتاب مبانی روانشناسی عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی

 

124- کتاب صوتی (1) مبانی روانشناسی عرفانی (روانکاوی قرآنی) – ۱۳۹۰

124- کتاب صوتی (2) مبانی روانشناسی عرفانی (روانکاوی قرآنی) – ۱۳۹۰

124- کتاب صوتی (3) مبانی روانشناسی عرفانی (روانکاوی قرآنی) – ۱۳۹۰

124- کتاب صوتی (4) مبانی روانشناسی عرفانی (روانکاوی قرآنی) – ۱۳۹۰

124- کتاب صوتی (5) مبانی روانشناسی عرفانی (روانکاوی قرآنی) – ۱۳۹۰

124- کتاب صوتی (6) مبانی روانشناسی عرفانی (روانکاوی قرآنی) – ۱۳۹۰

124- کتاب صوتی (7) مبانی روانشناسی عرفانی (روانکاوی قرآنی) – ۱۳۹۰

124- کتاب مبانی روانشناسی عرفانی (روانکاوی قرآنی) – ۱۳۹۰

دسته ها :
شنبه دهم 3 1399

زمینه مردم شناسی عرفانی 

33- پس اساس وجودی ظلم، نه ظالم بودن با دیگران بلکه ظلم کردن به خویش و ظلم پذیر بودن است. اینست که ظلم پذیر و مظلوم، ظالمتر از ظالمان است. تا ظلم پذیری نباشد ظالمی نخواهد بود. پس سخن علی (ع) راست است که مواخذه مظلومان در قیامت بسیار شاقه تر از مواخذه ظالمان است.

از کتاب زمینه مردم شناسی عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی

123- کتاب صوتی (1) زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) - ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

123- کتاب صوتی (2) زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) - ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

123- کتاب صوتی (3) زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) - ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

123- کتاب صوتی (4) زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) - ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

123- کتاب صوتی (5) زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) - ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

123- کتاب صوتی (6) زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) - ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

123- کتاب صوتی (7) زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) - ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

123- کتاب صوتی (8) زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) - ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

123- کتاب صوتی (9) زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) - ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

123- کتاب زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) - ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

دسته ها :
جمعه نهم 3 1399

فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم

22- حدیثی از رسول اکرم می فرماید که اگر آدمی همه گناهان کبیره چون زنا و ربا و خمر را بدون شرک بخدا مرتکب شود یعنی این اعمال را به اسم خدا و با توجیه دینی انجام ندهد با توبه ای بدون عذاب بخشوده می شود. زیرا انسان وقتی گناهان را با فخر انجام می دهد دچار اشد منیت عدمگرا می شود. زیرا گناهان آن اعمالی هستند که انسان را اسیر و برده مادیت عدمی دنیا و اهلش می سازند زیرا موجودات بیرونی جمله دارای وجود بی خود و فاقد ذات هستند و لذا دائماً در حال تغییر و فسادند و جز انسان کامل و امام اینگونه اند.

از کتاب فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم 

122- کتاب صوتی (1) فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم (تفسیر و تأویل و تعین و تأخیر و تصدیق) – ۱۳۸۹

122- کتاب صوتی (2) فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم (تفسیر و تأویل و تعین و تأخیر و تصدیق) – ۱۳۸۹

122- کتاب صوتی (3) فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم (تفسیر و تأویل و تعین و تأخیر و تصدیق) – ۱۳۸۹

122- کتاب صوتی (4) فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم (تفسیر و تأویل و تعین و تأخیر و تصدیق) – ۱۳۸۹

122- کتاب صوتی (5) فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم (تفسیر و تأویل و تعین و تأخیر و تصدیق) – ۱۳۸۹

122- کتاب صوتی (6) فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم (تفسیر و تأویل و تعین و تأخیر و تصدیق) – ۱۳۸۹

122- کتاب صوتی (7) فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم (تفسیر و تأویل و تعین و تأخیر و تصدیق) – ۱۳۸۹

122- کتاب صوتی (8) فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم (تفسیر و تأویل و تعین و تأخیر و تصدیق) – ۱۳۸۹

122- کتاب فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم (تفسیر و تأویل و تعین و تأخیر و تصدیق) – ۱۳۸۹

 

دسته ها :
پنج شنبه هشتم 3 1399

عشق مغانه (چنین گوید پیر مغان)

1- هرگز چیزی مخواه از ماده و معنا. بگذار تا او برایت بخواهد! 

2- بپرهیز و بگریز از کسی که دوستش داری و بخصوص از کسی که او هم دوستت دارد.

3- لعنت کن همه حدسیات خود را. و بگذر از همه باورهای یقینی خود.

4- آنچه که داری ببخش همه را. و آنچه را که نداری فراموش کن.

5- اگر می خواهی بهدر نروی و هرگز نادم نباشی هرگز نسبی مباش و هرگز قیاس مکن.

6- ببین از چه چیزی بیش از همه در هراسی. بسوی همان چیز برو که حق گمشده تو در آن است.


از کتاب چنین گوید پیر مغان تألیف استاد علی اکبر خانجانی

121- کتاب صوتی (1) چنین گوید پیر مغان - ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

121- کتاب صوتی (2) چنین گوید پیر مغان - ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

121- کتاب صوتی (3) چنین گوید پیر مغان - ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

121- کتاب صوتی (4) چنین گوید پیر مغان - ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

121- کتاب صوتی (5) چنین گوید پیر مغان - ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

121- کتاب صوتی (6) چنین گوید پیر مغان - ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

121- کتاب چنین گوید پیر مغان - ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

 

دسته ها :
چهارشنبه هفتم 3 1399

نیستی شناسی (فلسفه فلسفه)

125- به وجود آمدن برای آدمی سراسر رنج است و گوهره درک و دریافت این رنج هم معرفت اوست و به خود آئی; به وجود آمدن انسانی سراسر جریان به خود آئی است و این سراسر رنج و عذاب است که رنج جدا شدن از حریم امن عدم است. زیرا برای آدمی به وجود آمدن فراتر از موجود بودن فیزیکی است بلکه درجات به خود آمدن و فهمیدن است. 

از کتاب نیستی شناسی تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

120- کتاب صوتی (1) نیستی شناسی (فلسفه فلسفه) -  ۱۳۸۹ (Theosophy of None)

120- کتاب صوتی (2) نیستی شناسی (فلسفه فلسفه) -  ۱۳۸۹ (Theosophy of None)

120- کتاب صوتی (3) نیستی شناسی (فلسفه فلسفه) -  ۱۳۸۹ (Theosophy of None)

120- کتاب صوتی (4) نیستی شناسی (فلسفه فلسفه) -  ۱۳۸۹ (Theosophy of None)

120- کتاب صوتی (5) نیستی شناسی (فلسفه فلسفه) -  ۱۳۸۹ (Theosophy of None)

120- کتاب صوتی (6) نیستی شناسی (فلسفه فلسفه) -  ۱۳۸۹ (Theosophy of None)

120- کتاب صوتی (7) نیستی شناسی (فلسفه فلسفه) -  ۱۳۸۹ (Theosophy of None)

120- کتاب نیستی شناسی (فلسفه فلسفه) -  ۱۳۸۹ (Theosophy of None)

دسته ها :
سه شنبه ششم 3 1399

توحید عملی

215- آیا تعجب نمی کنید که چرا آدمی در مواقع مصائب و بدبختی ها و عذابهای بزرگ بطرزی معجزه آسا صبور می شود و گوئی اصلاً اتفاقی نیفتاده است و اگر هم فریاد و بیقراری می کند اساساً تظاهر و نمایش اوست و کفرش و انکارش! 


از کتاب توحید عملی تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

 119- کتاب صوتی (1) توحید عملی (پدیده شناسی شرک و روش شناسی توحید) - ۱۳۸۹ (Practical Oneness)

119- کتاب صوتی (2) توحید عملی (پدیده شناسی شرک و روش شناسی توحید) - ۱۳۸۹ (Practical Oneness)

119- کتاب صوتی (3) توحید عملی (پدیده شناسی شرک و روش شناسی توحید) - ۱۳۸۹ (Practical Oneness)

119- کتاب صوتی (4) توحید عملی (پدیده شناسی شرک و روش شناسی توحید) - ۱۳۸۹ (Practical Oneness)

119- کتاب صوتی (5) توحید عملی (پدیده شناسی شرک و روش شناسی توحید) - ۱۳۸۹ (Practical Oneness)

119- کتاب صوتی (6) توحید عملی (پدیده شناسی شرک و روش شناسی توحید) - ۱۳۸۹ (Practical Oneness)

119- کتاب صوتی (7) توحید عملی (پدیده شناسی شرک و روش شناسی توحید) - ۱۳۸۹ (Practical Oneness)

119- کتاب صوتی (8) توحید عملی (پدیده شناسی شرک و روش شناسی توحید) - ۱۳۸۹ (Practical Oneness)

119- کتاب صوتی (9) توحید عملی (پدیده شناسی شرک و روش شناسی توحید) - ۱۳۸۹ (Practical Oneness)

119- کتاب صوتی (10) توحید عملی (پدیده شناسی شرک و روش شناسی توحید) - ۱۳۸۹ (Practical Oneness)

119- کتاب صوتی (11) توحید عملی (پدیده شناسی شرک و روش شناسی توحید) - ۱۳۸۹ (Practical Oneness)

119- کتاب صوتی (12) توحید عملی (پدیده شناسی شرک و روش شناسی توحید) - ۱۳۸۹ (Practical Oneness)

119- کتاب صوتی (13) توحید عملی (پدیده شناسی شرک و روش شناسی توحید) - ۱۳۸۹ (Practical Oneness)

119- کتاب صوتی (14) توحید عملی (پدیده شناسی شرک و روش شناسی توحید) - ۱۳۸۹ (Practical Oneness)

119- کتاب صوتی (15) توحید عملی (پدیده شناسی شرک و روش شناسی توحید) - ۱۳۸۹ (Practical Oneness)

119- کتاب توحید عملی (پدیده شناسی شرک و روش شناسی توحید) - ۱۳۸۹ (Practical Oneness)

دسته ها :
دوشنبه پنجم 3 1399

درس محبت (محبت نامه)

1- محبت یعنی چه؟ دوست داشتن بی مزد و منت و توقع و انتظار دوستی متقایل! اینست محبت!

2- و اما نشانه های چنین دوست داشتنی چیست؟ بخشش بی مزد و منت و توقع و انتظار بخشش متقابل!

3- پس محبت امری مطلق و بی چون و چرا و بی حساب و کتاب و بی دلیل و منطق و علت است. یعنی فهم ناشدنی ترین پدیده است.

از کتاب محبت نامه تألیف استاد علی اکبر خانجانی

118- کتاب صوتی (1) محبت نامه – ۱۳۸۹

118- کتاب صوتی (2) محبت نامه – ۱۳۸۹

118- کتاب صوتی (3) محبت نامه – ۱۳۸۹

118- کتاب صوتی (4) محبت نامه – ۱۳۸۹

118- کتاب صوتی (5) محبت نامه – ۱۳۸۹

118- کتاب محبت نامه – ۱۳۸۹

دسته ها :
يکشنبه چهارم 3 1399
X