صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35736
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

زن محمدی ( یکبار دگر محمد ص )

7- دین محمد تنها مذهب و مکتب و قانونی است که به زن رسماً حق طلاق و انتخاب همسر و حق ارث اعطا نموده و هیچ وظیفه دنیوی و مادی برای زن قرار نداده و او را از همه اسارتها و وظایف معیشتی مبرا ساخته است و حتی از بابت شیر دادن به فرزندش نیز برای او حقوقی از جانب شوهرش مقرر نموده است و زن از بابت زندگی و معیشت خود در خانه شوهر هیچ وظیفه ای شغلی ندارد و شوهر باید او را در حد توان تأمین سازد. و تنها و تنها وظیفه واجب زن اینست که به لحاظ جنسی در رابطه با شوهر تمکین نماید و در غیر اینصورت طلاقش واجب است. 

از کتاب یکبار دگر محمد(ص) تألیف استاد علی اکبر خانجانی

110- کتاب صوتی (1) یک بار دگر محمد (ص) (هنرعشق ورزی عارفان) – ۱۳۸۸

110- کتاب صوتی (2) یک بار دگر محمد (ص) (هنرعشق ورزی عارفان) – ۱۳۸۸

110- کتاب صوتی (3) یک بار دگر محمد (ص) (هنرعشق ورزی عارفان) – ۱۳۸۸

110- کتاب صوتی (4) یک بار دگر محمد (ص) (هنرعشق ورزی عارفان) – ۱۳۸۸

110- کتاب یک بار دگر محمد (ص) (هنرعشق ورزی عارفان) – ۱۳۸۸

دسته ها :
شنبه بیست و هفتم 2 1399

محرم و نامحرم (نامه های عرفانی)

329- آنکه در حریم دل نیست نامحرم است. و کسی در حریم دل و محرم است که در رابطه ای صادقانه و قلبی و صمیمانه باشد و دل داده باشد. و کسی که دل داد خودی می شود و دیگر شهوت انگیز نیست زیرا بیگانه نیست. و رابطه جنسی یک رابطه قلبی و روحانی است و نه صرفاً جسمانی و زنائی.

330- بسی زن و شوهرانی که نامحرم هستند. بسی والدین و فرزندانی که نامحرم هستند.

از کتاب نامه های عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی

 107- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸

107- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸

107- کتاب صوتی (3) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸

107- کتاب صوتی (4) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸

107- کتاب صوتی (5) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸

107- کتاب صوتی (6) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸

107- کتاب نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – ۱۳۸۸

____________________________________________________

108- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸

108- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸

108- کتاب صوتی (3) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸

108- کتاب صوتی (4) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸

108- کتاب صوتی (5) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸

108- کتاب صوتی (6) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸

108- کتاب صوتی (7) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸

108- کتاب صوتی (8) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸

108- کتاب نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸

____________________________________________________

109-  کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 3 ) – ۱۳۸۸

109-  کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 3 ) – ۱۳۸۸

109-  کتاب صوتی (3) نامه‌های عرفانی ( ج 3 ) – ۱۳۸۸

109-  کتاب صوتی (4) نامه‌های عرفانی ( ج 3 ) – ۱۳۸۸

109-  کتاب صوتی (5) نامه‌های عرفانی ( ج 3 ) – ۱۳۸۸

109-  کتاب صوتی (6) نامه‌های عرفانی ( ج 3 ) – ۱۳۸۸

109-  کتاب نامه‌های عرفانی ( ج 3 ) – ۱۳۸۸

دسته ها :
جمعه بیست و ششم 2 1399

مراد و مرید (مصاحبه با استاد خانجانی )

س- شما قبلاً اعلان کرده اید که آثار شما بخودی خود نجات بخش هستند. آیا این سخن در خلاف حق امام زنده و اطاعت مستقیم از او و ارادت نسبت به وجود او نیست؟

ج- آثار ما نجات بخش انسانها از عذابها و اسارت دوزخ زمینی هستند ولی هدایت کننده بسوی خداوند و رهنما بسوی جنت زمینی و اخروی نیستند. به همین دلیل همه کسانی که بدون رابطه مستقیم با ما از طریق آثارمان به اصلاح زندگی خود پرداخته اند از عذابها رهیده ولی اندکی بعد دچار وضعی برزخی شده اند که نوعی سرگردانی است. از این برزخ بدون ارادت و اطاعت عرفانی مستقیم نمی توان خارج شد.

از کتاب مراد و مرید تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

 

 106- کتاب صوتی (1) مراد و مرید (مصاحبه‌ای با دکترعلی ‌اکبر خانجانی) – ۱۳۸۸

106- کتاب صوتی (2) مراد و مرید (مصاحبه‌ای با دکترعلی ‌اکبر خانجانی) – ۱۳۸۸

106- کتاب مراد و مرید (مصاحبه‌ای با دکترعلی ‌اکبر خانجانی) – ۱۳۸۸

دسته ها :
پنج شنبه بیست و پنجم 2 1399

نقد اندیشه مطلق

61- ذهن آدمی دارای دو بخش است: بخش الهی و بخش بشری! اگر بخش بشری ذهن با بخش الهی آشنا و دوست نشود همواره در قبال آن احساس حقارت و نابودی می کند در عین کبر و غرور. چون بخش بشری با بخش الهی ذهن متعادل شود انسان کامل است و عادل. این رابطه خالق و مخلوق است و عابد و معبود و عارف و معروف و عالم و معلوم است و واحد و موحد.

از کتاب نقدر اندیشه مطلق تألیف استاد علی اکبر خانجانی

105-  کتاب صوتی (1) نقد اندیشه مطلق (ذهن الهی) - ۱۳۸۸ (Critic of Absolute Mind)

105-  کتاب صوتی (2) نقد اندیشه مطلق (ذهن الهی) - ۱۳۸۸ (Critic of Absolute Mind)

105-  کتاب صوتی (3) نقد اندیشه مطلق (ذهن الهی) - ۱۳۸۸ (Critic of Absolute Mind)

105-  کتاب نقد اندیشه مطلق (ذهن الهی) - ۱۳۸۸ (Critic of Absolute Mind)

دسته ها :
چهارشنبه بیست و چهارم 2 1399

شهادت نامه

1- گمان نمی کنم امروزه بر روی زمین و بلکه در کل تاریخ بشری کسی چون من شبانه روز و در تمام عمر این سئوال را از خود پرسیده باشد که: براستی من کیستم من!

2- این من نیستم که از خود میپرسم بلکه کسی در درونم از من میپرسد که: براستی تو کیستی؟ و دست از سرم بر نمیدارد. 

3- تا کنون صدها و هزاران پاسخ بخودم داده ام ولی هیچکدام مرا و یا او را در من قانع نکرده است. 

از کتاب شهادت نامه تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

104-  کتاب صوتی (1) شهادت نامه - ۱۳۸۸ (Eye Witness)

104-  کتاب صوتی (2) شهادت نامه - ۱۳۸۸ (Eye Witness)

104-  کتاب صوتی (3) شهادت نامه - ۱۳۸۸ (Eye Witness)

104-  کتاب شهادت نامه - ۱۳۸۸ (Eye Witness)

دسته ها :
سه شنبه بیست و سوم 2 1399

متافیزیک زندگی

42- وقتی که بچه بودم بطرز غمناکی شاد بودم و از شادی می گریستم و نمی دانستم که از چه اینقدر غمناکانه شادم. مسلماً شماها هم مثل من بودید. ولی اینک فرق شماها با من در اینست که همه تان بزرگ شده اید ولی من هنوز همانگونه بچه ام با اینکه سرم طاس و ریشم سفید و کمرم دولا شده و پاهایم نای چند پله بالا رفتن را ندارد. او بمن اجازه گنده شدن را نداد چون خیلی مرا دوست می داشت و همیشه با من بازی می کرد. ولی حالا دیگر با من بازی نمی کند. بلکه فقط مرا تنبیه می کند از اینکه چرا اینقدر خوش بین هستم و همه را باور دارم و با غیر او دوستی می کنم.


از کتاب متافیزیک زندگی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 16

103-  کتاب صوتی (1) متافیزیک زندگی‌ - ۱۳۸۸ (Metaphysic of life)

103-  کتاب صوتی (2) متافیزیک زندگی‌ - ۱۳۸۸ (Metaphysic of life)

103-  کتاب صوتی (3) متافیزیک زندگی‌ - ۱۳۸۸ (Metaphysic of life)

103-  کتاب صوتی (4) متافیزیک زندگی‌ - ۱۳۸۸ (Metaphysic of life)

103-  کتاب صوتی (5) متافیزیک زندگی‌ - ۱۳۸۸ (Metaphysic of life)

103-  کتاب صوتی (6) متافیزیک زندگی‌ - ۱۳۸۸ (Metaphysic of life)

103-  کتاب متافیزیک زندگی‌ - ۱۳۸۸ (Metaphysic of life)

دسته ها :
دوشنبه بیست و دوم 2 1399

پدیده شناسی توحیدی

1- توحید یعنی یگانگی و یکی بودن. یکی بودن در درون و برون. یکی بودن در ذات و صفات. یکی بودن در افعال و امیال. یکی بودن در صورت و سیرت. یکی بودن در عدد و معنا. یکی بودن با خود و غیر خود. یکی بودن در بود و نبود. یکی بودن در خیر و شر. یکی بودن در همه حال و همه مکانها و همه زمانها.

از کتاب پدیده شناسی توحیدی تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

دسته ها :
يکشنبه بیست و یکم 2 1399
X