صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35738
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

احساس گناه ( پدیده شناسی گناه )

20- حس گناه، حس هستی است و آنکه چنین حسی ندارد از هستی ساقط است و از خدا بیگانه.

21- اینست که بقول یک حدیث قدسی، گناه کردن، گناه نیست بلکه گناه را توجیه و تقدیس نمودن گناه است.

22- و آنچه که توبه نامیده می شود همان گوهره احساس گناه و حیا و شرمساری است که نفس را از آلوده گی پاک می کند. " براستی که توبه همان شرم است " علی (ع).

23- آدمی یا بواسطه معرفت نفس بر گناه خود آگاه می شود و یا بواسطه عذاب.


از کتاب پدیده شناسی گناه تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 53

 101- کتاب صوتی (1) پدیده شناسی ‌گناه - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Sin)

101- کتاب صوتی (2) پدیده شناسی ‌گناه - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Sin)

101- کتاب صوتی (3) پدیده شناسی ‌گناه - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Sin)

101- کتاب صوتی (4) پدیده شناسی ‌گناه - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Sin)

101- کتاب پدیده شناسی ‌گناه - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Sin)

دسته ها :
شنبه بیستم 2 1399

الفبای تعلیم و تربیت ( سیر و سلوک عرفانی )

1- تربیت پذیری چیزی جز اطاعت پذیری نیست. و تعلیم هم چیزی جز علم بر حقوق اطاعت نیست. و لذا تربیت بمعنای اطاعت عالمانه است.

2- فرزند با تربیت همان فرزندی است که مرید اراده والدین باشد. و فرزندی مرید اراده والدین است که والدین مرید ادعاهای خود باشند یعنی خود در عمل از سخنان خود اطاعت کنند. و این اطاعت عملاً چیزی جز اطاعت از یک مربی نیست وگرنه آدمی همواره سخن خود را مطابق و توجیه گر اعمال خود می کند و جز خودفریبی هنری ندارد. یعنی فرزندی از والدین خود اطاعت می کند که والدین از مربی برتری اطاعت کنند و ربی داشته باشند.

از کتاب سیر و سلوک عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 169

100-  کتاب صوتی (1) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100-  کتاب صوتی (2) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100-  کتاب صوتی (3) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100-  کتاب صوتی (4) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100-  کتاب صوتی (5) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100-  کتاب صوتی (6) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100-  کتاب صوتی (7) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100-  کتاب صوتی (8) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100-  کتاب صوتی (9) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100-  کتاب صوتی (10) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100-  کتاب صوتی (11) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100-  کتاب صوتی (12) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100-  کتاب صوتی (13) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100-  کتاب صوتی (14) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100-  کتاب صوتی (15) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100-  کتاب صوتی (16) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100-  کتاب صوتی (17) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100-  کتاب صوتی (18) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100-  کتاب صوتی (19) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100-  کتاب صوتی (20) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100-  کتاب صوتی (21) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100-  کتاب صوتی (22) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100-  کتاب سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

دسته ها :
جمعه نوزدهم 2 1399

مدینه فاضله اسلامی

امروزه بچه های ما پای تلویزیون و کامپیوتر و اسباب بازیهای الکترونیکی از همان آغاز مجال تکامل و رشد عقل را نمی یابند و تبدیل به غول بچه هایی آدمخوار می شوند و آیه عذاب والدین خود هستند و خود ویروس تباهی و فساد و جنون و جنایت آینده بشرند.

در هر خانه ای که کامپیوتری در دست بچه ها است ذره ای ادب و اراده و نزاکت و وظیفه و تعهد و اخلاق نیست و این یک واقعیت همه جائی است. کامپیوتر در عرصه تعلیم و تربیت یک کانون فساد و شیطنت است. آیا چنین نیست؟

از کتاب مدینه فاضله اسلامی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 24

99-  کتاب صوتی (1) مدینه فاضله اسلامی (تصویری از جامعه امام زمانی‌) – ۱۳۸۸

99-  کتاب صوتی (2) مدینه فاضله اسلامی (تصویری از جامعه امام زمانی‌) – ۱۳۸۸

99-  کتاب صوتی (3) مدینه فاضله اسلامی (تصویری از جامعه امام زمانی‌) – ۱۳۸۸

99-  کتاب مدینه فاضله اسلامی (تصویری از جامعه امام زمانی‌) – ۱۳۸۸

 

دسته ها :
پنج شنبه هجدهم 2 1399

پدیده شناسی هویت انسانی 

30- امروزه جنگ بین اقوام و ملل و گروهها و مذاهب و طبقات اجتماعی و خانواده ها و زن و شوهرها که به اوج خود در تاریخ رسیده است حاصل شباهت فزاینده بین آنهاست تا آنجا که هسته مرکزی جوامع یعنی خانواده ها کانون اشد نفرتها هستند و این حاصل برابری زن و مرد است که اساس همه شباهتها و نفرت هاست که البته این برابری امری صرفاً صوری و تقلیدی است و نه برابری حقوق انسانی.

از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 101

 98- کتاب صوتی (1) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (2) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (3) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (4) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (5) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (6) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (7) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (8) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (9) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (10) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (11) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (12) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (13) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (14) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب صوتی (15) پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

98- کتاب پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

دسته ها :
چهارشنبه هفدهم 2 1399

حق بن بست (حقوق عرفانی)

هر بن بست در حقیقت یک ترمز ناگهانی بر لبه یک پرتگاه است و خروج به زور از بن بست به معنای سقوط است بلافاصله پس از خروج.

نجات حقیقی همانا ماندن و صبر در بن بست ها است.

کسانی که به قدرت دنیوی از بن بستی می رهند اندکی بعد می بینی که دیگر وجود ندارند و هلاکند به لحاظ روح و روان و اراده و عقل.

از کتاب حقوق عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

97-  کتاب صوتی (1) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب صوتی (2) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب صوتی (3) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب صوتی (4) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب صوتی (5) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب صوتی (6) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب صوتی (7) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب صوتی (8) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب صوتی (9) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب صوتی (10) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب صوتی (11) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب صوتی (12) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب صوتی (13) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب صوتی (14) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب صوتی (15) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

دسته ها :
سه شنبه شانزدهم 2 1399

عرفان چشم و گوش و زبان

108- نگاه نکردن به محرمات که از اصول شریعت است در عصر ما در حال انقراض و نسیان است و عمده مفاسد و تباهی و جنون و جنایات عصر ما محصول نگاههای بی حجاب و ناامن است و نگاههای شیطانی که شبانه روز از طریق رسانه های تصویری تا اعماق ذات ما را به مالیخولیا می کشاند.

از کتاب عرفان چشم و گوش و زبان تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص14

 96- کتاب صوتی (1) عرفان چشم و گوش و زبان - ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

96- کتاب صوتی (2) عرفان چشم و گوش و زبان - ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

96- کتاب صوتی (3) عرفان چشم و گوش و زبان - ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

96- کتاب صوتی (4) عرفان چشم و گوش و زبان - ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

96- کتاب صوتی (5) عرفان چشم و گوش و زبان - ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

96- کتاب صوتی (6) عرفان چشم و گوش و زبان - ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

96- کتاب عرفان چشم و گوش و زبان - ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

دسته ها :
دوشنبه پانزدهم 2 1399

راز مگوی عشق ( عشق شناسی )

5- تا زمانی که وجود فرد مولود نگاه دیگران است در هراس است، هراس نابود شدن! و چنین انسانی لحظه ای ایمنی ندارد و مستمراً مجبور به دروغ، ریا، چاپلوسی و تظاهر است تا دیگران از وی روی نگردانند و او را نابود نسازند. فقط انسانی که مولود نگاه خودش باشد ( اهل معرفت نفس ) از این ترس و ریا مصون است. یعنی تا زمانی که انسان موجودیتش در گرو اجتماع است و زیر چشم جامعه احساس وجود می کند، ترسو و دروغگو و نا امن است و به همان میزان که دریوزه دیگران است از آنان نفرت دارد زیرا وجودش در گرو آنان است.

از کتاب عشق شناسی تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

95- کتاب صوتی (1) عشق شناسی - ۱۳۸۸ (Theosophy of love)

95- کتاب صوتی (2) عشق شناسی - ۱۳۸۸ (Theosophy of love)

95- کتاب صوتی (3) عشق شناسی - ۱۳۸۸ (Theosophy of love)

95- کتاب صوتی (4) عشق شناسی - ۱۳۸۸ (Theosophy of love)

95- کتاب صوتی (5) عشق شناسی - ۱۳۸۸ (Theosophy of love)

95- کتاب صوتی (6) عشق شناسی - ۱۳۸۸ (Theosophy of love)

95- کتاب صوتی (7) عشق شناسی - ۱۳۸۸ (Theosophy of love)

95- کتاب صوتی (8) عشق شناسی - ۱۳۸۸ (Theosophy of love)

95- کتاب صوتی (9) عشق شناسی - ۱۳۸۸ (Theosophy of love)

95- کتاب صوتی (10) عشق شناسی - ۱۳۸۸ (Theosophy of love)

95- کتاب صوتی (11) عشق شناسی - ۱۳۸۸ (Theosophy of love)

95- کتاب عشق شناسی - ۱۳۸۸ (Theosophy of love)

دسته ها :
يکشنبه جهاردهم 2 1399
X