صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35763
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

امام زمان کیست؟

5- انسانی که در طلب و انتظار و جستجوی ناجی است، یا این ناجی را در خویشتن می یابد که خود مقام امامت است و یا امامی را در بیرون از خود مییابد و به او متعهد و مربوط میشود که این هدایت است. ار تباط با خدا در خویشتن و یا در وجود یک پیر روحانی.

از کتاب امام زمان کیست؟ تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

 81-  کتاب صوتی امام زمان(عج) کیست (فلسفه ناجی موعود) – ۱۳۸۷

81-   کتاب امام زمان(عج) کیست (فلسفه ناجی موعود) – ۱۳۸۷

دسته ها :
يکشنبه سی یکم 1 1399

ناگفته ها و ناشنیده های عصر ما ( مصاحبه با استاد خانجانی )

س- استاد، امروز این شعار خیلی رایج است که: « همه چیز حق است». آیا این بدان معناست که مردمان جملگی عارف و موحد شده اند؟

ج- هم آری و هم نه. این شعار توحیدی ترین شعارهاست که شیادان و مفسدین از آن در جهت تقدیس خود بهره می برند و اتفاقاً درست بهمین واسطه بسرعت رسوا و هلاک می شوند. آنکه این شعار را سر می دهد در صورتی راست می گوید که هر بلا و بدبختی و رسوائی هم که بر سرش بیاید باز هم بگوید که: حق است. 

از کتاب ناگفته ها و ناشنیده های عصر ما تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

80 - کتاب صوتی (1) ناگفته‌ها و ناشنیده‌های عصرما (گفتگوی خصوصی با دکتر علی ‌اکبر خانجانی) – ۱۳۸۷

80 - کتاب صوتی (2) ناگفته‌ها و ناشنیده‌های عصرما (گفتگوی خصوصی با دکتر علی ‌اکبر خانجانی) – ۱۳۸۷

80 - کتاب صوتی (3) ناگفته‌ها و ناشنیده‌های عصرما (گفتگوی خصوصی با دکتر علی ‌اکبر خانجانی) – ۱۳۸۷

80 - کتاب صوتی (4) ناگفته‌ها و ناشنیده‌های عصرما (گفتگوی خصوصی با دکتر علی ‌اکبر خانجانی) – ۱۳۸۷

80 - کتاب صوتی (5) ناگفته‌ها و ناشنیده‌های عصرما (گفتگوی خصوصی با دکتر علی ‌اکبر خانجانی) – ۱۳۸۷

80 - کتاب صوتی (6) ناگفته‌ها و ناشنیده‌های عصرما (گفتگوی خصوصی با دکتر علی ‌اکبر خانجانی) – ۱۳۸۷

80 - کتاب صوتی (7) ناگفته‌ها و ناشنیده‌های عصرما (گفتگوی خصوصی با دکتر علی ‌اکبر خانجانی) – ۱۳۸۷

80 - کتاب صوتی (8) ناگفته‌ها و ناشنیده‌های عصرما (گفتگوی خصوصی با دکتر علی ‌اکبر خانجانی) – ۱۳۸۷

80 - کتاب ناگفته‌ها و ناشنیده‌های عصرما (گفتگوی خصوصی با دکتر علی ‌اکبر خانجانی) – ۱۳۸۷

دسته ها :
شنبه سیم 1 1399

وفای رابطه ( مجموعه مقالات عرفانی ) 

10- میزان تعهد و جدیت و وفای آدمی بخودش در تعهدات و وفایش در رابطه با دیگران به محک می خورد. آنکه به دیگران خیانت می کند بخودش خائن تر است.


11- وفای به دیگران منجر به خودکفائی و بی نیازی از دیگران می شود.


12- آنکه به دیگران خیانت می کند و هیچ تعهدی ندارد مستمراً به مردم وابسته تر و دریوزه تر می شود.


13- همه بیوفایان نهایتاً نجات خود را در نزد با وفایانی می بینند که روزی به آنان خیانت کرده بودند ولی توان رجوع به آنان را ندارند و این غایت عذاب بیوفایان و خائنان است.


از کتاب مجموعه مقالات عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 29

79-  کتاب صوتی (1) من و حوّا (مجموعه مقالات عرفانی) - ۱۳۸۷ (Theosophical Journals)

79-  کتاب صوتی (2) من و حوّا (مجموعه مقالات عرفانی) - ۱۳۸۷ (Theosophical Journals)

79-  کتاب صوتی (3) من و حوّا (مجموعه مقالات عرفانی) - ۱۳۸۷ (Theosophical Journals)

79-  کتاب صوتی (4) من و حوّا (مجموعه مقالات عرفانی) - ۱۳۸۷ (Theosophical Journals)

79-  کتاب صوتی (5) من و حوّا (مجموعه مقالات عرفانی) - ۱۳۸۷ (Theosophical Journals)

79-  کتاب صوتی (6) من و حوّا (مجموعه مقالات عرفانی) - ۱۳۸۷ (Theosophical Journals)

79-  کتاب صوتی (7) من و حوّا (مجموعه مقالات عرفانی) - ۱۳۸۷ (Theosophical Journals)

79-  کتاب صوتی (8) من و حوّا (مجموعه مقالات عرفانی) - ۱۳۸۷ (Theosophical Journals)

79-  کتاب صوتی (9) من و حوّا (مجموعه مقالات عرفانی) - ۱۳۸۷ (Theosophical Journals)

79-  کتاب صوتی (10) من و حوّا (مجموعه مقالات عرفانی) - ۱۳۸۷ (Theosophical Journals)

79-  کتاب صوتی (11) من و حوّا (مجموعه مقالات عرفانی) - ۱۳۸۷ (Theosophical Journals)

79-  کتاب صوتی (12) من و حوّا (مجموعه مقالات عرفانی) - ۱۳۸۷ (Theosophical Journals)

79-  کتاب صوتی (13) من و حوّا (مجموعه مقالات عرفانی) - ۱۳۸۷ (Theosophical Journals)

79-  کتاب صوتی (14) من و حوّا (مجموعه مقالات عرفانی) - ۱۳۸۷ (Theosophical Journals)

79-  کتاب من و حوّا (مجموعه مقالات عرفانی) - ۱۳۸۷ (Theosophical Journals)


دسته ها :
جمعه بیست و نهم 1 1399

فلسفه اعتیاد

1- هر چیزی که لذت بخش تر باشد طبعاً اعتیادآورتر است. این قانون اول اعتیاد است.

2- هر چیزی که بیهوش کننده تر و قدرت بیخودکنندگی بیشتری داشته باشد لذت بخش تر است. این قانون دوم اعتیاد است.

3- پس اعتیاد محصول اراده به عیاشی و مسئولیت گریزی و خودفریبی است.

4- و عجب اینکه انسان از خودش نمی گریزد بلکه از بی خودیها و بی هویتی ها و جبرهای زندگیش می گریزد یعنی از خودهای عاریه ای و ایمان و باورها و اعمال و آداب و تعهدات میراثی و ژنتیکی که وبال وجودند.

از کتاب فلسفه اعتیاد تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

 78- کتاب صوتی فلسفه اعتیاد – ۱۳۸۷

 78- کتاب فلسفه اعتیاد – ۱۳۸۷

دسته ها :
پنج شنبه بیست و هشتم 1 1399
X