صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35776
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

پست ثابت:

 

 بنیاد نشر آثار استاد : http://khanjany.com/

-----------------------------

  دانلود مجموعه آثار : 

 دانلود کتاب های توصیه شده

 دانلود مجموعه دائرة المعارف ها (6 جلد

دانلود مجموعه کتابها ( 170 جلد)    

دانلود همه سخنرانی ها در یک فایل

برخی از کتاب های صوتی (زیپ شده ):

 168- کتاب صوتی زندگی ماوراء طبیعی من

81- کتاب صوتی امام زمان(عج) کیست (فلسفه ناجی موعود) - ۱۳۸۷

170- کتاب صوتی آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) 

 

 148-کتاب صوتی فریاد زن (خودشناسی ‌زن آخرالزمان) 

 59-کتاب صوتی فلسفه عرفان درمانی - ۱۳۸۶)

118-کتاب صوتی محبت نامه - ۱۳۸۹

 

 کتاب صوتی دائرة المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

  کتاب صوتی دائرة المعارف ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)

  کتاب صوتی دائرة المعارف ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

  کتاب صوتی دائرة المعارف ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

  کتاب صوتی دائرة المعارف ۵ (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)

  کتاب صوتی دائرة المعارف ۶ (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق و ارادت)

دسته ها :
چهارشنبه سیزدهم 1 1399

امام هدایت کیست؟

اگر کسی را دیدی که انگشت بر روی خودت می گذارد، او می تواند امام هدایت تو باشد.

اگر کسی را دیدی که با دیدارش دلت آرام و اندیشه ات سامانی می یابد، او می تواند امام هدایت تو باشد.

اگر کسی را دیدی که در رابطه با او اتکاء به نفس می یابی و بسیاری از حرص و نیازهایت بخودی خود کاهش یافته و چون آبی بر آتش آز و حسد توست، او می تواند امام هدایت تو باشد.

اگر کسی را دیدی که در او بی نیازی و قدرت حاصل از نداری را می بینی، او می تواند امام هدایت تو باشد.

اگر کسی را دیدی که کلامش بر اعماق جان و دلت می نشیند و روح تو را به تصدیق می کشاند ، او می تواند امام هدایت تو باشد.

از کتاب خداشناسی عرفانی استاد علی اکبر خانجانی

60-  کتاب صوتی (1) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60-  کتاب صوتی (2) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60-  کتاب صوتی (3) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60-  کتاب صوتی (4) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60-  کتاب صوتی (5) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60-  کتاب خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

دسته ها :
چهارشنبه سیزدهم 1 1399

علت بیماریها 

انواع از خود بیگانگی و انواع امراض

1- اشیاء 

هر شی در زندگی ما می تواند عامل نوع و جنبه ای از بیخودی و بیگانگی و لذا بیماری باشد: دکوراسیون خانه، تلویزیون، یخچال (محتوای آن)، اتومبیل، کامپیوتر و ... و خودِ ساختمانی که در آن زندگی می کنیم. هر چیزی که اعتیادش شدیدتر باشد مدهوش کننده تر و لذا بیماری زاتر است ...

2- عشق ها

عشق جنسی و شهوانی که امروزه از همه جا شبانه روز بر دل و جان بشر می ریزند. و دل را می ربایند و مدهوش و دیوانه می کنند.

عشق به تجملات و رفاه فزاینده و تکنولوژیهای پیش رونده.

عشق به ریاست و قدرت اقتصادی و سیاسی تا سر حد سلطه بر جهان و جهانیان.

عشق به شهرت و ماجراجوئی در عرصه هنرها و ورزش و خاصه سینما، عشق به جلوه گری.

عشق به سرعت فزاینده در حرکت و عمل و عطش هر چه سریعتر رسیدن به آرزوها.

عشق به بوالهوسی و دم دمی مزاجی و عیاشی های نو به نو.

عشق به آزادی های فزاینده در اعمال ظاهری و جلوه گریها تا سر حد جنون.

عشق به خوردن و بلعیدن مستمر تا سر حد جهان خواری و آدم خواری.

3- تبلیغات و وسوسه ها و شایعات

از کتاب عرفان درمانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی

 59- کتاب صوتی  فلسفه عرفان درمانی - ۱۳۸۶ (Theosophy Therapy)

 59- کتاب فلسفه عرفان درمانی - ۱۳۸۶ (Theosophy Therapy)

دسته ها :
سه شنبه دوازدهم 1 1399

پست ثابت:

 

 بنیاد نشر آثار استاد : http://khanjany.com/

-----------------------------

  دانلود مجموعه آثار : 

 دانلود کتاب های توصیه شده

 دانلود مجموعه دائرة المعارف ها (6 جلد

دانلود مجموعه کتابها ( 170 جلد)    

دانلود همه سخنرانی ها در یک فایل

برخی از کتاب های صوتی (زیپ شده ):

 168- کتاب صوتی زندگی ماوراء طبیعی من

81- کتاب صوتی امام زمان(عج) کیست (فلسفه ناجی موعود) - ۱۳۸۷

170- کتاب صوتی آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) 

 

 148-کتاب صوتی فریاد زن (خودشناسی ‌زن آخرالزمان) 

 59-کتاب صوتی فلسفه عرفان درمانی - ۱۳۸۶)

118-کتاب صوتی محبت نامه - ۱۳۸۹

 

 کتاب صوتی دائرة المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

  کتاب صوتی دائرة المعارف ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)

  کتاب صوتی دائرة المعارف ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

  کتاب صوتی دائرة المعارف ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

  کتاب صوتی دائرة المعارف ۵ (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)

  کتاب صوتی دائرة المعارف ۶ (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق و ارادت)

دسته ها :
يکشنبه دهم 1 1399
X