صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35793
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

دعای عرفه آخرالزمان

پروردگارا تو مرا نه از شک آفریدی و نه به بازی. ولی من در تمام عمرم غرق در شک و بازی بودم و شک بازی را مذهب خود نمودم و در آخرالزمان که مجال هیچ تردیدی نیست و حوادث دمادم از همه سو فرو می آید مرا امکان ادامه این حیات محال افتاده است و شکها و بازیهایم در زیر نور یقین و قداست و عهد تو در هم شکسته و شعورم باطل گشته و اراده ام از هم گسیخته و قلبم به کرانه نیستی رانده شده و جانم بر لب آمده و جز نابودی آرمانی باقی نگذاشته است. آیا اینست غایت من در این جهان؟ 

از کتاب دعای عرفه آخرالزمان ص 14

48-  کتاب صوتی (1) دعای عرفه آخرالزمان – ۱۳۸۳

48-  کتاب صوتی (2) دعای عرفه آخرالزمان – ۱۳۸۳

48-  کتاب  دعای عرفه آخرالزمان – ۱۳۸۳


دسته ها :
چهارشنبه بیستم 9 1398

کتاب صوتی خداشناسی طبیعی

علی (ع) یکی از نشانه های کمال انسان را معرفت انسان نسبت به جهل خویشتن می داند و " نمی دانم " را مقامی بزرگ معرفی کرده است که کمترین معرفت نسبت به خودش می باشد. و همین حداقل دانائی را هم اکثریت بشر دارا نیستند. نمی دانند که هیچ نمی دانند. 

پس اگر دانائی و هوش نشانه " برتری " نیست پس چیست؟ در عرصه دانش و فن هم آیا انسانهائی که معلومات بیشتری دارند واقعاً در زندگی خودشان هوشمندترند و با سلامت و سعادت بیشتری زندگی می کنند؟ آیا انسان صنعتی هوشمندتر و سالم تر از انسان عصر حجر است؟ اگر نشانه هوشمندی همانا زندگی با سلامت و عزت و آرامش بیشتری باشد پاسخ این سئوال ها کلاً منفی است زیرا انسان مدرن بسیار درمانده تر و متشنج تر و نا امن تر و رنجورتر و دریوزه تر و وحشی تر از انسان دوران های پیشین است. 

از کتاب خداشناسی طبیعی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 50

47-  کتاب صوتی (1) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (2) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (3) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (4) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (5) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (6) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (7) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (8) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (9) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (10) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (11) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (12) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (13) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (14) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب صوتی (15) خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

47-  کتاب خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

دسته ها :
سه شنبه نوزدهم 9 1398

کتاب صوتی شوکران حقیقت

پس پاکی و ناپاکی و گناه و ثواب را بایستی در طرز تفکر و نیز در نیات مقطعی هر عملی جستجو نمود. چه بسا یک طرز فکر کلاً نمی تواند مولد اعمال درستی باشد و هر مراقبه ای بر اعمال هم هیچ اثری ندارد. مثلاً کسی که عموماً همه زندگیش صرف آبرو سازی و خوشبخت نمائی در چشم دیگران است نمی تواند بانی اعمال پاک و صالحی شود هر چند که ظاهراً اعمالش زیبایند ولی آثار آن اعمال در دیگران مولد کینه و نفرت است. و یا کسی که می خواهد دیگران را متوجه خود نماید و محبوب دیگران واقع شود هر عملی که بکند ناپاک و گناه است در درجات گوناگونش حتی اگر خیرات و صدقات باشد و یا نماز خواندن.


از کتاب شوکران حقیقت تألیف استاد علی اکبر خانجانی

46- کتاب صوتی (1) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) – ۱۳۸۲

46- کتاب صوتی (2) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) - ۱۳۸۲

46- کتاب صوتی (3) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) - ۱۳۸۲

46- کتاب صوتی (4) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) - ۱۳۸۲

46- کتاب صوتی (5) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) - ۱۳۸۲

46- کتاب صوتی (6) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) - ۱۳۸۲

46- کتاب صوتی (7) شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) - ۱۳۸۲

46- کتاب شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) - ۱۳۸۲


دسته ها :
دوشنبه هجدهم 9 1398

کتاب صوتی افسانه پسامدرنیزم

در این دورانی که در سرآغازش قرار داریم دیگر سخن در باره «چه باید کرد؟» بیهوده ترین سخن هاست و موجب تشنج و جنگهائی مضاعف می گردد و خسران این عرصه را غیر قابل جبران می کند. جز درک و معرفت بر اصول و حقوق این واقعه و اشاعه آن کاری دیگر باقی نمانده است. هر کسی خودش باید بداند و تصمیم بگیرد که چه می کند و دگر کسی را یارای هدایت و نجات دیگران نیست جز افکندن نور معرفت بر این واقعه. یعنی کاری جز «عرفان» باقی نمانده است. و مهمترین بخش این کار کبیر هم تفکیک و تمیز دادن عرفان واقعی از عرفان نمایشی و منافقانه است و این همان نشان دادن آن موی بین حق و باطل است که امام را از دجال ها تمیز می دهد و انتخاب بر حق را ممکن می سازد. و بهر حال فقط بواسطه نور معرفت بر این واقعه است که اصلاً انتخابی ممکن می شود چه انتخاب درست و چه نادرست. بهر حال آنکه انتخاب می کند سریعتر این برزخ را طی می کند و از هلاکت میرهد. انسان اهل معرفت بایستی انسانها را در این انتخاب یاری دهد و این یک یاری عرفانی است.

از کتاب افسانه پسامدرنیزم تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 34

45- کتاب صوتی (1) افسانه پسامدرنیزم (کندوکاوی در ذات سنّت، مدرنیزم، پسامدرنیزم) - ۱۳۸۲ (The Myth of Post-modernism)

45- کتاب صوتی (2) افسانه پسامدرنیزم (کندوکاوی در ذات سنّت، مدرنیزم، پسامدرنیزم) - ۱۳۸۲ (The Myth of Post-modernism)

45- کتاب صوتی (3) افسانه پسامدرنیزم (کندوکاوی در ذات سنّت، مدرنیزم، پسامدرنیزم) - ۱۳۸۲ (The Myth of Post-modernism)

45- کتاب صوتی (4) افسانه پسامدرنیزم (کندوکاوی در ذات سنّت، مدرنیزم، پسامدرنیزم) - ۱۳۸۲ (The Myth of Post-modernism)

45- کتاب افسانه پسامدرنیزم (کندوکاوی در ذات سنّت، مدرنیزم، پسامدرنیزم) - ۱۳۸۲ (The Myth of Post-modernism)

دسته ها :
يکشنبه هفدهم 9 1398

کتاب صوتی اَبَر انسان

با اهالی اعتیاد

ای به زنجیر کشیده شدگان بدست خویشتن! خود را به زنجیر کشیدید تا بتوانید دیگران را تحمل کنید و دیگران نیز شما را و نیز خود، خویشتن را در رابطه با دیگران. شما معتاد هیچ چیزی نیستید بلکه معتاد رابطه اید، روابطی ناحق! شما در فرار از تنهائی به این اسارت افتاده اید. هر که تنها شد و تنهائی اش را دوست داشت هرگز معتاد نمی شود زیرا محتاج کسی بعنوان گریزگاه نمی شود. 

آنچه که عشق و عاطفه و دوستی می نامی مهد اعتیاد و علت اسارت توست. این دروغ را برانداز تا اعتیاد برافتد. چرا که خواه ناخواه از محبوبیت انتقام خواهی گرفت. مخواه که محبوب باشی تا مجبور به عشق نمائی نشوی تا به دام اعتیاد گرفتار میائی.


رازت را با صدای بلند گفتم تا شاید نجات یابی زیرا جز این علاجی نداری زیرا اعتیاد معلول عشق نمائی است، دوستی نمائی، انسانیت نمائی و هر نمای دیگری آنگاه که رسوا شود همچنین عرفان نمائی!

از کتاب اَبَر انسان تألیف استاد علی اکبر خانجانی

 44- کتاب صوتی (1) ابر انسان - ۱۳۸۲ (The Ultra Man)

44- کتاب صوتی (2) ابر انسان - ۱۳۸۲ (The Ultra Man)

44- کتاب صوتی (3) ابر انسان - ۱۳۸۲ (The Ultra Man)

44- کتاب صوتی (4) ابر انسان - ۱۳۸۲ (The Ultra Man)

44- کتاب ابر انسان - ۱۳۸۲ (The Ultra Man)

دسته ها :
شنبه شانزدهم 9 1398
کتاب صوتی معماهای عرفانی
کودک: 
" از کجا آمده ام؟ چه کسی مرا بوجود آورده است؟ قبلاً کجا بوده ام؟ به کجا خواهم رفت؟ برای چه بوجود آمده ام؟ ..." "چرا آب راه می رود؟ چرا آتش می سوزاند؟ چرا بعضی چیزها مدور است؟...چرا اصلاً چیزی وجود دارد؟..."

اینها نخستین سئوالات هر کودکی در بو عقل و هوش است از والدین خود، که البته بندرت پاسخی می شنوند و اگر هم بشنوند کمترین رضایت و قناعتی برای ذهن آنها پدید نمی آورد. همین سئوالها بزودی فراموش می شوند و فقط در برخی از افراد بشری در کمال خرد و تفکر بار دگر به یاد می آید و این یاد مولد حکمت و معرفت است و پدید آورنده کسانی چون ابراهیم(ع) و سقراط و مولوی و هایدگر و بودا و امثالهم می باشد. و این به نوعی رجعت به بکارت و اصالت دوران کودکی است زیرا سئوالی کودکانه تر از این وجود ندارد که: اصلاً چرا چیزی وجود دارد؟! و خود وجود یک کودک در نزد والدینش مظهر تمام عیار چنین سئوالی می باشد. 
از کتاب معماهای عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

 43- کتاب صوتی (1) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) -۱۳۸۱(Theosophical paradoxes)

43- کتاب صوتی (2) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) -۱۳۸۱(Theosophical paradoxes)

43- کتاب صوتی (3) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) -۱۳۸۱(Theosophical paradoxes)

43- کتاب صوتی (4) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) -۱۳۸۱(Theosophical paradoxes)

43- کتاب صوتی (5) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) -۱۳۸۱(Theosophical paradoxes)

43- کتاب صوتی (6) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) -۱۳۸۱(Theosophical paradoxes)

43- کتاب معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)


دسته ها :
جمعه پانزدهم 9 1398
X