صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35802
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

کتاب صوتی من - تو - او

کلام الله

من: پروردگارا با من کلامی بی واسطه من بگو. 

او: هم اینک گفتم.

من: ولی من چیزی نشنیدم.

او: علتش این بود که بی واسطه تو سخن گفتم و تو نبودی که بشنوی.

من: آن سخن چه بود؟

او: این بود: "پروردگارا با من کلامی بی واسطه من بگو."

خشوع:

من: پروردگارا این جهان هستی با اینهمه موجوداتش از ذرات تا کرات چیست؟

او: این خشوع است.

من: یعنی چه؟

او: یعنی اینکه گرد و خاک و خاشاک است همانطور که هر عملی گرد و خاکی بر می انگیزد.

من: و اما آن عمل چیست که اینهمه گرد و خاک دارد؟

او: عملیات خلق خویشتن. 

من: این خویشتن کیست؟

او: خودم هستم.

من: نام این خویشتن تو چیست؟

او: انسان!

من: آیا نمی توانستی بدون اینهمه گرد و خاک خودت را خلق کنی؟

او: خلقِ خویشتن یعنی خاکی کردن خویشتن. وگرنه من قبلاً هم وجود داشتم، وجودی نوری!

من: چرا خواستی خودت را خاکی کنی؟

او: خواستم خودم را خاشع و پست سازم و خودم را در پست ترین وضع پائین آورم و انسان شدم و سپس خاک را پست ترین پستی ها را سجده کردم.

من: منظورت از این کارها چه بوده است؟

او: بی نهایت منظور داشتم. و در واقع منظورم "بی نهایت" بود. یعنی خواستم در بینهایت صورت جلوه کنم.

من: دگر چه؟

او: دگر اینکه خواستم اعلائیت و مطلقیت و احدیت و صمدیت خود را آزمون کنم و برای خودم به اثبات برسانم.

من: آیا مگر در باره ذات خود و قدرت خود تردیدی داشتید؟

او: نه هرگز! بلکه می خواستم خودم را تماشا کنم: عشق به دیدار خویشتن!

از کتاب من تو او تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 26

 42- کتاب صوتی (1) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (2) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (3) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) – ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (4) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (5) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (6) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (7) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (8) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب صوتی (9) من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

42- کتاب من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

دسته ها :
چهارشنبه سیزدهم 9 1398

کتاب صوتی خاطرات حواس 

ظلم

ظلم است که باید برداشته شود نه ظالم. زیرا مظلوم از ظالم هم ظلم پرست تر است. و به تجربه هم معلوم شده است که اگر بطور مکانیکی ظالم برداشته شود آن مظلوم، ظالمی ستمگرتر را پدید آورده و بر خود می گمارد. و اما ظلم یعنی چه؟ ظلم یعنی عدم پذیرش مهر و رحمت و عزت. و این عدم پذیرش همان عدم توانائی و عدم دانائی است: عدم توانائی پذیرش مهر و عدم دانائی در باره حقِ مهر. این عدم توانائی و عدم دانائی متقابلاً علت و معلولند.

و اما مهر یعنی چه؟ آیا مهر همان خوشروئی و تساهل و برآوردن امیال دیگران است؟ یعنی رفتار با کودکان خویش؟ بدین ترتیب که هیچکس رشد نمی کند و جهان مبدل به کودکستان می شود. و تازه چه کسی است که چنین مهری را پذیرا نباشد. پس ظلم چیست؟ 

از کتاب خاطرات حواس تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 76

41-  کتاب صوتی (1) خاطرات حواس - ۱۳۸۱

41-  کتاب صوتی (2) خاطرات حواس - ۱۳۸۱

41-  کتاب صوتی (3) خاطرات حواس - ۱۳۸۱

41-  کتاب صوتی (4) خاطرات حواس - ۱۳۸۱

41-  کتاب صوتی (5) خاطرات حواس - ۱۳۸۱

41-  کتاب صوتی (6) خاطرات حواس - ۱۳۸۱

41-  کتاب صوتی (7) خاطرات حواس - ۱۳۸۱

41-  کتاب صوتی (8) خاطرات حواس - ۱۳۸۱

41-  کتاب صوتی (9) خاطرات حواس - ۱۳۸۱

41-  کتاب صوتی (10) خاطرات حواس - ۱۳۸۱

41-  کتاب صوتی (11) خاطرات حواس - ۱۳۸۱

41-  کتاب صوتی (12) خاطرات حواس - ۱۳۸۱

41-  کتاب صوتی (13) خاطرات حواس - ۱۳۸۱

41-  کتاب صوتی (14) خاطرات حواس - ۱۳۸۱

41-  کتاب صوتی (15) خاطرات حواس - ۱۳۸۱

41-  کتاب خاطرات حواس - ۱۳۸۱

دسته ها :
سه شنبه دوازدهم 9 1398

کتاب صوتی درد خدا

علت درونی بیماری ها

بیماریهای بشر محصول ناکامیهای وی در امیال و آرزوهای آگاه و ناآگاه وی است. این یک تعریف بشری از علت امراض است چه جسمانی، روانی، عاطفی، و چه متافیزیکی. و کلا امراض و ناهنجاریها و رنجهای بشری را میتوان به همین چهار دسته تقسیم بندی نمود: سر درد، پریشانی فکر، نفرت و ترس چهار نمونه از این چهار دسته بیماری هستند. در واقع این چهار دسته کلی از رنج و بیماری را می توان به این گونه هم بترتیب عنوان کرد: امراض جسمی، امراض ذهنی، امراض قلبی و امراض وجودی.

...

آنچه که در قلمرو دانش پزشکی بیماری نامیده می شود عموماً یا علائم بیماری است و یا میوه های دردناک آن و نه خود بیماری. و کل دانش و فن پزشکی فقط تلاش می کند که این علائم را محو و منهدم سازد و عوارض آزار دهنده اش را فقط تسکین دهد که این تسکین در موفق ترین حالتش نیز موقتی است.

از کتاب درد خدا تألیف استاد علی اکبر خانجانی

40- کتاب صوتی (1) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (2) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (3) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (4) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (5) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (6) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (7) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (8) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

دسته ها :
دوشنبه یازدهم 9 1398

کتاب صوتی محاق

خودکشی

خودکشی گناه است: نه به این دلیل که حکم خدا آن را نهی کرده است بلکه مردمان از بابت خودکشی تو، تو را لعن می کنند خاصه نزدیک ترین کسانت. از اینکه نتوانستی آنها را تحمل کنی و این حقیقت را آشکار ساختی. و اینک زجر می کشند از اینکه چرا نمی توانند آنها هم از تو تقلید کنند و راحت شوند، از فرط بخل.

پس حکم مردم این می شود: هر گاه که از زندگی بیزار شدی یعنی از مردم به کمال نفرت رسیدی تظاهر کن عاشق مردم شده ای و دست بکار نجات مردم شو تا خود مردم تو را بکشند، شهید شو!

آنکه از فرط نفرت از جهان و جهانیان از جان خود سیر می شود عاشق مردم می شود. این واقعیت به یک میزان هم راست است و هم دروغ!

و اما آنکه «خود» را یعنی منیت را به قتل برساند مجبور به تن کشی نمی شود.

ولی اکثریت مردم به تدریج می آموزند که «من» را کرخت و تخدیر نمایند به واسطه اشتغالات، تفریحات و بازی ها، مواد مستی آور و مخدرات، تلویزیون و ... و مابقی خودکشی می کنند یا انقلابی می شوند یا عاشق می شوند و یا جنایتکار.

از کتاب محاق تألیف استاد علی اکبر خانجانی

 

39-  کتاب صوتی (1) محاق (مغانه)  - ۱۳۸۰ (Dark Side of the Moon)

39-  کتاب صوتی (2) محاق (مغانه)  - ۱۳۸۰ (Dark Side of the Moon)

39-  کتاب صوتی (3) محاق (مغانه)  - ۱۳۸۰ (Dark Side of the Moon)

39-  کتاب صوتی (4) محاق (مغانه)  - ۱۳۸۰ (Dark Side of the Moon)

39-  کتاب صوتی (5) محاق (مغانه)  - ۱۳۸۰ (Dark Side of the Moon)

39-  کتاب محاق (مغانه)  - ۱۳۸۰ (Dark Side of the Moon)

دسته ها :
شنبه نهم 9 1398

کتاب صوتی من تو او

پس در کلام آخر باید چنین گفت که هرگاه فرزندی موجب عذاب و زجر و رسوائی و مذلت والدین است با صدای بلند به آنان اعلام می کند که: ای پدر و مادر عزیز خودتان را تربیت کنید!

پس این فرزندانند که برای تربیت والدین به دنیا آمده اند و والدین مسئول سرنوشت فرزندان خود نیستند. فقط کافی است که فرزندان را ظرف شهوات و زباله دان حقارتها و حماقتهای خود نسازند.

پیام آخر ما به همه والدین این است که: لطفاً برای رضای خدا دست از تربیت فرزندان خود بردارید و به تربیت خود همت گمارید!

فقط به وظایف خود تن در دهید و نگران آینده فرزندان مباشید.


از کتاب من - تو - او تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

 38- کتاب صوتی (1) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) -  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

38- کتاب صوتی (2) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) -  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

38- کتاب صوتی (3) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) -  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

38- کتاب صوتی (4) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) -  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

38- کتاب صوتی (5) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) -  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

38- کتاب صوتی (6) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) -  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

38- کتاب صوتی (7) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) -  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

38- کتاب صوتی (8) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) -  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

38- کتاب صوتی (9) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) -  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

38- کتاب صوتی (10) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) -  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

38- کتاب صوتی (11) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) -  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

38- کتاب صوتی (12) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) -  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

38- کتاب صوتی (13) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) -  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

38- کتاب صوتی (14) خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) -  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

38- کتاب خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) -  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )


دسته ها :
جمعه هشتم 9 1398

کتاب صوتی کند و کاوی در حقوق ( حق ابطال)

آنچه که انسان را اسیر و برده غیر می سازد نه نیاز او به غیر، بلکه انکار نیازش به غیر است و بروز تکبرانه و ریاکارانه نیازش به غیر. آنچه که کفر نامیده می شود همین است. نیاز به غیر بطور کلی بر دو دسته است که نهایتاً به دو موضوع می رسد: نیاز به محبت و نیاز به پول. آنکه خود است نیاز به محبت دیگران دارد و آنکه بی خود است نهایتاً از دیگران جز پول نمی خواهد و هر چیز دیگری هم که بخواهد انگیزه ای جز پول بیشتر ندارد. ولی اکثریت بشر پول خواهی اش را در لباس محبت پنهان می کند و این همان راه گم شدگی است و اسارت.

از کتاب کندو کاوی در حقوق تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 92

37- کتاب صوتی (1) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (2) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (3) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (4) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (5) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (6) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (7) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (8) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (9) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (10) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (11) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (12) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (13) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (14) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (15) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (16) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (17) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی (18) کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

37- کتاب کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

دسته ها :
پنج شنبه هفتم 9 1398

کتاب صوتی هستی بایستی

۲۳۸- من نخستین روان شناسی هستم که اعلان نمودم و به تحقیق و دلایل عینی و عقلی به وضوح ثابت کردم که همه امراض جسمانی و عصبی و روانی بشر که عذاب آفرین هستند چیزی جز عذاب حاصل از تکبر و انکار حقیقت نیست: ستم گری! یعنی اینکه هر انسانی علتی جز خودش ندارد. و بدین ترتیب اومانیزم کامل و واقعی را تحقق بخشیدم و بی مایگی و ریای اومانیزم غربی را نشان دادم. نشان دادم که طبابت حقیقی همان دین صادقانه است و جز من کسی این امر را محقق نکرده است در عمل.

از کتاب هستی بایستی تألیف استاد علی اکبر خانجانی

۳۶- کتاب صوتی (۱) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰

۳۶- کتاب صوتی (۲) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰

۳۶- کتاب صوتی (۳) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰

۳۶- کتاب صوتی (۴) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰

۳۶- کتاب صوتی (۵) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰

۳۶- کتاب صوتی (۶) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰

۳۶- کتاب صوتی (۷) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰

۳۶- کتاب صوتی (۸) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰

۳۶- کتاب صوتی (۹) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰

-۳۶ کتاب هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰

دسته ها :
چهارشنبه ششم 9 1398
X