صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 35730
تعداد نوشته ها : 1035
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

 شناخت شناسی

نفهمیدن چیست؟

همواره نفهمیدن است که به طور یقین فهمیده می شود و فهمیدن ها همواره محکوم به فهم نشدن هستند و غرق در تردیدند و فنای کامل هر چیزی که عرصه بروز معنای کامل آن چیز است انسان را به مقام فهم نشدن کامل و یقین بار آن چیز می رساند. فقط فهمیده نشدن است که همواره تکامل می یابد در جریان ابطال فهمیده شدن ها. فهم کامل همان نفهمیدن کامل و کل یک چیز است، کلاً و کاملاً و اصلاً و ابداً نفهمیدن همان فهم کامل است و اعتراف بر این نفهمی و ماندن ابدی در این مقام. 

...

فهمیدن مولد اراده و قدرت است که به زودی می شکند و باطل می شود و از خرابات آن یعنی از عرصه نفهمیدن است که عشق و ایثار پدید می آید و نیز خرافه و زهد و خشوع.


از کتاب شناخت شناسی تألیف استاد علی اکبر خانجانی

 فهرست کتاب :

شناختن برای چه-یعنی چه یعنی چه-شک-نفهمیدن چیست-تضاد-شناخت عرفی-جبر و آزادی شناخت-شناخت و شناسنده-هستی شناسی-روشهای شناخت-شناخت محض-معما شناسی-واقعه شناختن-عشق به شناخت-اخلاق شناخت-شناخت ابزاری-مرگ شناخت-شناخت زنانه-شناخت ارادی-گناه شناخت-عاطفه شناخت-شناخت جنسی-شناخت مذهبی-شناخت واژه ای-شناخت ریایی-شناخت تساهلی-شناخت عاشقانه-شناخت اخباری-شناخت جاودانه-شناخت سیاسی-شناخت تناسخی-شناخت زناشوئی-شناخت تخدیری-شناخت قیاسی-شناخت امپریالیستی-شناخت طبی-شناخت شرطی-شناخت متافیزیکی-شناخت دوستانه-شناخت مدرن-شناخت جمالی

 35- کتاب صوتی (1) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (2) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (3) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (4) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (5) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (6) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (7) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (8) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (9) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (10) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (11) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (12) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (13) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (14) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (15) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب صوتی (16) شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 35- کتاب شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

دسته ها :
جمعه بیست و چهارم 8 1398

کتاب صوتی معمای آزادی

19- حسرت مرگباری که هنوز هم امروزه یک روستائی در بدست آوردن زندگی در یک شهر بزرگ دارد و یا یک جهان سومی برای مهاجرت به غرب دارد بدان معناست که تکنولوژی در چشم بشر همان تکنولوژی بهشت است: تکنولوژی آزادی اراده و اراده به قدرت تام. و این همان عطش رجعت به بهشت است که یک روستائی و جهان سومی پیش روی و آینده و یا در سرزمین دور دست و صاحب تکنولوژی کامل تصور می کند ولی یک آمریکائی و یا ژاپنی و آلمانی صاحب رفاه کامل این بهشت را از دست رفته و پشت سرش و در خاطرات دوران کودکی و آبا و اجدادی خودش در یک زندگی ساده کشاورزی و دامی جستجو می کند، در عصر حجر. هیپی گری بیانگر این وضع است یک غربی که تکنولوژی و دموکراسی و آزادی عمل را حدوداً تجربه کرده است تکنولوژی را دوزخ می داند و نه بهشت و در حسرت زندگی در غار و یا بالای درخت در جنگل های بکر است. امروزه همه غربیان و دارندگان تکنولوژی و آزادی فقط به امید ایام تعطیل هستند که به کوه و جنگل بروند و به سبک عصر حجر زندگی کنند. گوئی که تکنولوژی فقط از دور بهشت می نماید و از نزدیک جهنم. " آزادی عمل " به انگیزه و ارزش آزادی برای تدارک بهشت است وگرنه هیچکس در آزادی عملی که دارد احساس آزادی و بهشت ندارد و بلکه احساس خستگی و خر حمالی و حقارت و اسارت و بدبختی می کند به این امید که بالاخره روزی از این وضع آزاد می شود: آزادی عمل به امید رسیدن به احساس آزادی. ولی هنوز کسی به چنین آرمانی نرسیده است.

از کتاب معمای آزادی تألیف استاد علی اکبر خانجانی

34- کتاب صوتی (1) معمای آزادی  - ۱۳۷۹

34- کتاب صوتی (2) معمای آزادی  - ۱۳۷۹

34- کتاب صوتی (3) معمای آزادی  - ۱۳۷۹

34- کتاب صوتی (4) معمای آزادی  - ۱۳۷۹

34- کتاب معمای آزادی  - ۱۳۷۹

دسته ها :
پنج شنبه بیست و سوم 8 1398

حقیقت چیست؟

14- عرفان و خاصه عرفای اسلامی و ایرانی جمعاً بر این امر متفق القولند که خود انسان حجاب حقیقت خویش است و باید از میان خویش برخیزد. در اینجا انسان بعنوان کانون ضدیت با حقیقت و دشمن اصلی و بلکه تنها دشمن حقیقت است و در عین حال تنها تشنه حقیقت است. از این دیدگاه حقیقت همان سرالاسرار است که هر عارفی به زبان استعاره و الفاظ و امثال هزارتوی خود اشاراتی به حقیقت می کند که هر کسی می تواند مطابق میل خود از آن برداشتی کند. و اصلاً خود عارفان سرگشته و دیوانه کوی حقیقت هستند که بهمان شدت که به آن عشق می ورزند از آن می نالند و خون دل می خورند.

از کتاب حقیقت چیست تألیف استاد علی اکبر خانجانی

32 - کتاب صوتی (1) حقیقت چیست What Is the Truth) ) ۱۳۷۹

32 - کتاب صوتی (2) حقیقت چیست What Is the Truth) ) ۱۳۷۹

32 - کتاب صوتی (3) حقیقت چیست What Is the Truth) ) ۱۳۷۹

32 - کتاب صوتی (4) حقیقت چیست What Is the Truth) ) ۱۳۷۹

32 - کتاب حقیقت چیست What Is the Truth) ) ۱۳۷۹

 

دسته ها :
چهارشنبه بیست و دوم 8 1398

فلسفه زمان - دوستی و زمان

35- من حتی دیگر تعجب نمی کنم که فقط تبسم می کنم. لبخند ابدی و منجمد شده بودا را اینک بهتر درک می کنم. چرا باید از تباه شدن و نابودی هراسید. این بی ایمانی است به وجود. این کفر است. و تازه مگر چه اشکالی دارد در حالیکه لبخند می زنم کمی هم گهگاهی در دلم گریه کنم. آیا می ترسم که ایمانم خدشه دار شود؟ تازه مگر چه اشکالی دارد که ایمانم خدشه دار شود. ایمان خدا هم خدشه دار است وگرنه مرا نمی آفرید و هیچ چیزی نمی آفرید.

36- براستی که چه عالی گفت آن عارف بزرگ که : زمان ، چشم زخم ابلیس است به انسان. ولی درست تر این بود که بجای «زمان» از «گذشت زمان» مترادف چشم زخم ابلیس سخن می گفت. «زمان» لطف خدا به انسان است از غایت عشق.


از کتاب فلسفه زمان تألیف استاد علی اکبر خانجانی

فهرست کتاب:

زمان و خدا،دوستی،شناخت،اخلاق،زنان،خواب،اراده،ازدواج،تکنولوژی،تغذیه،حکومت،بازی،حافظه،ماده،قلم،موسیقی،سینما،گذشت زمان،جان،جنگ،اسطوره،تقدیر،بیماری،مالکیت،روابط اجتماعی،ناجی،تناسخ،نبوت،آزادی،و زمان من

31 - کتاب صوتی (1) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

31 - کتاب صوتی (2) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

31 - کتاب صوتی (3) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

31 - کتاب صوتی (4) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

31 - کتاب صوتی (5) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

31 - کتاب صوتی (6) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

31 - کتاب صوتی (7) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

31 - کتاب صوتی (8) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

31 - کتاب فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

دسته ها :
سه شنبه بیست و یکم 8 1398
X